Bakgrundsvariabel: Urvalslista

Om Bakgrundsvariabler för Urvalslista

Variabler för urvalslistan består av en lista med olika svarsalternativ och har flera användningsområden beroende på sammanhang. De har mångsidiga syften:

Lägg till bakgrundsvariabler för val-listor

Du kan lägga till bakgrundsvariabler när du skapar ett formulär fält eller direkt under dina undersökningsinställningar. För att lägga till dem från dina undersökningsinställningar behöver du bara:

 1. Gå till din undersökning och välj inställningar i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menyikonen () för att öppna den först.
 2. Klicka på lista över bakgrundsvariabler.
 3. Klicka på ikonen för att lägga till bakgrundsvariabel ().
 4. Välj val-lista och klicka nästa.
 5. Namnge variabeln och lägg till svarsalternativen.
 6. Aktivera inställningen kräv svar om du vill att variabeln ska vara obligatorisk.

  Svaret kommer endast att krävas om variabeln används i undersökningen via en Formulär fråga.

 7. Klicka lägg till för att skapa din variabel.

Importera värden till urvalsförteckningens bakgrundsvariabler

Om du redan har lagrat svarspersonernas data har du möjligheten att ladda upp dessa värden i din undersökning när du delar den via organisation, e-post, och Digital Post.

 • Organisationer tillåter dig att importera dina anställda som medlemmar och därmed lagra deras bakgrundsinformation. När du skickar en undersökning till organisationsmedlemmar har du möjligheten att importera medlemslagrad information till undersökningen. Läs mer om att dela undersökningar med din organisation.
 • När du delar din undersökning via e-post och Digital Post, kan du importera variabler för urvalsförteckning med en svarslistan (CSV-fil). Lär dig mer om att ställa in svarslistor här, samt dela via e-post och Digital Post.

Oavsett om det är från medlemsprofiler i organisationen eller en svarslista (CSV-fil), för att importera data till en urvalsförteckningsvariabel, måste värdet matcha de alternativ som du definierat eller kommer datan inte att importeras.

```html

Bakgrundsvariabler för urvalslista i nedladdning av svarsdata

Du kan ladda ner dina svar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

I nedladdningen av svarsdata finns bakgrundsvariablerna för urvalslista i en kolumn. Kolumnen är namngiven efter variabeln. Som standard kommer varje svarsalternativ under variabeln att visas som text. Du kan redigera formatet på utdata, du kan läsa om dataformat här.

mceclip0.png

```

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp