Räknediagram

Om Räknediagram

Räknediagram räknar variabla värden, samt sätter ett mål för räkningen. Med andra ord är räknediagram användbara för att hjälpa dig hålla koll på dina mål och låter dig se när du uppnår dem!

Lägg till Räknediagram

För att lägga till Räknediagram måste du:

  1. Gå till ditt rapporteringsområde, klicka på ikonen för att lägga till rapportelement (), och välj räknare.
  2. Klicka på variabeln som diagrammet kommer att baseras på.
  3. Välj kategorin (eller kategorierna) som du kommer att räkna och klicka nästa.
  4. Under namn, kan du ge ditt diagram ett beskrivande namn. Annars kommer diagrammet att ta namn efter variabeln det är baserat på.
  5. Under mål, definiera målets format (procent eller nummer), eller välj att inte specificera ditt mål. Om du väljer det senare, kommer målet att vara det samma som det totala antalet svarande.
  6. Klicka lägg till och ditt diagram kommer att skapas och läggas till längst ned i ditt rapporteringsområde omedelbart.

screely-1659709592222.png

Räknediagram Layout

Räknediagram är kompatibla med följande frågetyper:

Standard layouten för räknediagram är ett speedometer diagram, men de finns också tillgängliga som en cirkel och text layout.

```html

Öppet svar frågor i Räknediagram

Flervals frågor, Bedömningsskala frågor, Net Promotor Score (NPS), och Rekommendationsscore frågor ger möjligheten för svarande att lämna ett textbaserat svar. För Flervals frågor är det det sista svarsalternativet, medan de andra frågetyperna uppmuntrar den svarande att utveckla sitt svar på skalan.

När du lägger till ett Jämförelsediagram baserat på en av dessa frågor, kommer de öppna svaren att visas under diagrammet, vilket gör det möjligt för dig att enkelt klicka på bildikonen för öppna svar och se alla tillgängliga svar.

För att kunna se dessa öppna svar i din PDF-nedladdning måste du skapa ett Frekvensdiagram.

screely-1659709534919.png

```

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp