Tidsseriediagram

Om Tidsseriediagram

Ett tidsseriediagram är en illustration av datapunkter vid på varandra följande tidsintervaller. De är perfekta för rapporter baserade på kontinuerliga undersökningar, såsom pulsmätningar. Tidsseriediagram illustrerar utvecklingen av en variabel över tid, t.ex. förändringar i medarbetarnöjdhet.

```html

Lägg till Tidsseriediagram

 1. Gå till ditt rapporteringsområde, klicka på ikonen för att lägga till rapportelement (BluePlusIcon.png), och välj tidsserier.
 2. Välj den variabel som diagrammet kommer att baseras på och klicka på nästa.
 3. Välj den tidsvariabel du kommer att korsa den föregående variabeln med. Du kan välja mellan Starttid och Inbjudningstid.

  Starttid avser datum och tid då respondenter började svara på undersökningen. Inbjudningstid avser datum och tid då respondenter blev inbjudna till att delta i undersökningen.

 4. När du valt din tidsvariabel, klicka på nästa.
 5. Välj en tidsperiod för ditt diagram. Du kan definiera en tidsperiod eller använda rullgardinsmenyn för att välja en fördefinierad tidsperiod.
 6. När du valt en tidsperiod, klicka på lägg till.
 7. Ditt diagram kommer att skapas och läggas till i ditt rapporteringsområde omedelbart.

mceclip1.png

```

Tidsseriediagram Layout

Tidsseriediagram är kompatibla med följande frågetyper:

Standardlayouten för tidsseriediagram beror på frågan eller variabeltypen som diagrammet är baserat på.

 

Tidsseriediagram är tillgängliga i följande layouter:

 • Staplar (vertikala)
 • Staplade stapeldiagram (vertikala)
 • Staplade stapeldiagram 100% (vertikala)
 • Linje
 • Område (zoombar)
 • Staplar (zoombara)
```html

Öppet svar frågor i Tidsseriediagram

Flervals frågor, Bedömningsskala frågor, Net Promotor Score®, och Rekommendationsscore frågor har fördelen att tillåta svarande att lämna en textinmatning. För Flervals frågor är det det sista svarsalternativet, medan de andra frågetyperna uppmuntrar den svarande att utveckla sitt svar på skalan.

När du lägger till ett Jämförelsediagram baserat på någon av dessa frågor, kommer de öppna svaren att visas under diagrammet, vilket gör att du enkelt kan klicka på bildikonen för öppna svar och visa alla tillgängliga svar.

För att kunna se dessa öppna svar i din PDF-nedladdning, måste du skapa ett Frekvensdiagram.

```

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp