Frekvensdiagram

Om Frekvensdiagram

Frekvensdiagram visar hur svarsfrekvensen är fördelad bland de olika svarsalternativen. De är grunden för alla rapporter och inställningarna beror på vilken typ av fråga de är baserade på.

Lägg till Frekvensdiagram

För att lägga till Frekvensdiagram, allt du behöver göra är:

 1. Gå till ditt rapporteringsområde, klicka på ikonen för att lägga till rapportelement (), och välj frekvens.
 2. Välj den variabel som diagrammet ska baseras på och klicka på lägg till-knappen. Ditt diagram kommer att skapas och läggas till längst ner i din rapport omedelbart.

Frekvensdiagram Layout

Frekvensdiagram är kompatibla med alla frågetyper, dock är standardlayouten för frekvensdiagram beroende av vilken frågetyp eller variabeltyp som diagrammet baseras på.

Tillgängliga diagramtyper

Beroende på frågetyp finns det olika tillgängliga layouter för frekvensdiagram som visas i tabellen nedan: 

```html ```
  Cirkeldiagram Ringdiagram

Staplar (horisontella och vertikala)


Staplade staplar (horisontella och vertikala) Staplade staplar 100% (horisontella och vertikala) Speedometer diagram
Flervals frågor - envals yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Flervals frågor - flera val     yes.png     yes.png
Bedömningsskala yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Bildvalfrågor - enkelt val yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Bildvalfrågor - flervals     yes.png     yes.png
Matris - flervals     yes.png yes.png yes.png yes.png
Matris - bedömningsskala     yes.png yes.png yes.png yes.png
Rangordning       yes.png yes.png  
Poängfördelning     yes.png      
Net Promotor Score (NPS)     yes.png yes.png yes.png yes.png
Rekommendationsscore     yes.png yes.png yes.png yes.png

Öppet svar frågor i Frekvensdiagram

Flervals frågor, Bedömningsskala frågor, Net Promoter Score® (NPS) frågor, och Rekommendationsscore frågor har fördelen att tillåta svarande att lämna ett textinlägg. För Flervals frågor är det det sista svarsalternativet, medan de andra frågetyperna uppmuntrar respondenten att utveckla sitt svar på skalan.

När du lägger till ett frekvensdiagram baserat på en av dessa frågor kommer de öppna svaren att visas under diagrammet, vilket gör att du enkelt kan klicka på ikonen för öppna svar och visa alla tillgängliga svar.

LADDA NER ÖPPET SVAR FRÅGOR TILL PDF

För att kunna se dessa öppet svar frågor i din PDF-nerladdning, måste du skapa en kopia av diagrammet och ändra det till ett öppet svar frågor-diagram. Rapportnedladdningarna inkluderar de tillgängliga diagrammen, vilket innebär att du måste ha ett öppet svar frågor-diagram.

 1. Gå till din rapport.
 2. Klicka på åtgärder-menyn och klicka kopiera.
 3. Välj det diagram du vill kopiera och klicka kopiera.
 4. Klicka på det nyskapade diagrammet och välj öppet svar frågor under layout. Dina ändringar sparas omedelbart.
 5. Stäng meny för att redigera diagram.
 6. Öppna sidomenyn och välj ladda ner.
 7. Under filformat, öppna rullgardinsmenyn och välj PDF.
 8. Under rapportinnehåll, aktivera öppet svar frågor.
 9. Slutligen, klicka ladda ner.

De öppet svar frågorna kommer att vara i slutet av din PDF-rapport.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 5 tyckte detta var till hjälp