Dela undersökning: Digital Post

Om Digital Post

Danska medborgare får sin post från offentliga danska myndigheter digitalt. Både brevlådan och meddelandena kallas Digital Post och säkerställer säker digital kommunikation mellan medborgarna och offentliga myndigheter. Det innebär att din Digital Post aldrig kan läsas av någon annan än dig och den relevanta myndigheten. Säkerheten är viktig eftersom känsliga personuppgifter ofta utbyts.

Med Digital Post kan danska medborgare:

 • Läsa post från offentliga myndigheter
 • Skicka post till offentliga myndigheter
 • Svara på post från offentliga myndigheter
 • Vidarebefordra post från offentliga myndigheter

Organisationsadministratörer kan integrera organisationen med Digital Post och ge organisationsmedlemmar tillgång att dela Surveys via Digital Post.

Dela Undersökningar via Digital Post

Innan du börjar rekommenderar vi att du:

 1. Skapar inbjudningsmeddelandet
 2. Skapa respondentlistan (CSV-fil). Detta kommer att göra det smidigare och snabbare att dela din undersökning.
 3. Ställ in undersökningens anonymitet.

För att skicka inbjudningar till en undersökning via Digital Post, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och välj dela i sidomenyn.
 2. Klicka på alternativet Digital Post.
 3. Välj hur du vill bjuda in dina respondenter. Du kan välja mellan manuellt, kopiera/klistra in eller ladda upp.
  • Det här alternativet är optimalt om du bara ska skicka till en person. Allt du behöver göra är:
   1. Välj manuellt.
   2. Fyll i respondentens information.

   CPR-variabeln är det enda obligatoriska fältet. Se till att det innehåller 10 siffror och inget bindestreck (-).

  • Kopiera/klistra in dina respondentuppgifter från en CSV-fil direkt till Enalyzer. Allt du behöver göra är:
   1. Välj kopiera/klistra in.
   2. En ruta kommer att visas nedanför. Kopiera informationen från CSV-filen och klistra in den i rutan.

   Du kan bara kopiera/klistra in systemvariablerna: förnamn, efternamn, cpr och språk. Om du vill importera uppgifter till bakgrundsvariabler som du skapat själv eller om du ska importera några variabler, välj alternativet ladda upp.

  • Det här alternativet är perfekt om du arbetar med många respondenter och bakgrundsvariabler. Dessutom är detta det enda alternativet som tillåter dig att importera variabler. För mer information om att skapa en CSV-fil, klicka här.
   För att ladda upp din CSV-fil, allt du behöver göra är:
   1. Välj ladda upp.
   2. Klicka på ladda upp din CSV-fil.
   3. Hitta din CSV-fil och klicka ladda upp.
   4. Mappa fälten genom att länka fälten från din CSV-fil till vänster till dina undersökningsvariabler till höger.

    Om det finns ett fält som du inte vill ladda upp eller importera, kan du hoppa över det.

    För att importera en variabel välj ny: bakgrundsvariabel. Detta kommer att importera CSV-fältet som en textbakgrundsvariabel.

   5. När du är klar med mappningen, klicka på spara för att återgå till förhandsgranskningen av inbjudan till undersökningen.
   6. Du kan alltid klicka på ändra mappningar för att göra eventuella ändringar.
 4. Välj det meddelande du ska skicka. Om du vill göra ändringar i meddelandet, klicka på redigera och följ instruktionerna på skärmen.
 5. Ändra avsändarens information, om det är relevant.
 6. Du kan förhandsgranska din e-postinbjudan till undersökningen i panelen till höger. Om allt ser ut som det ska, klicka på nästa.
 7. Under schemalägg din inbjudan, välj när du vill skicka din inbjudan. Du kan välja mellan skicka nu och schemalägg för senare.
   1. Välj skicka nu för att omedelbart skicka inbjudningarna till undersökningen.
   2. Klicka på skicka nu.
   1. Välj schemalägg för senare för att skicka inbjudningarna till undersökningen vid en senare tidpunkt.
   2. Välj det datum och den tid du vill att dina inbjudningar ska skickas.
   3. Klicka på schemalägg nu.
 8. Du kommer nu att kunna se en översikt av dina respondenter.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp