Dela undersökning: E-post

Om att dela undersökningar via e-post

Enalyzer erbjuder ett enkelt sätt att dela din undersökning via e-post. Du kan skicka anpassade e-postinbjudningar till dina svarspersoner och följa deras framsteg. E-postinbjudningar till undersökningar gör det möjligt för dig att skicka påminnelser och begränsa respondenterna till att besvara undersökningen en gång.

Om du ska skicka e-postinbjudningar till en undersökning till fler än några få personer rekommenderar vi att du:

 1. Skapar inbjudningsmeddelandet.
 2. Skapa CSV-filen med respondentinformation. Detta kommer att göra delningen av din undersökning smidigare och snabbare.
 3. Ställ in undersökningens anonymitet.

Skicka e-postinbjudningar till enkät

För att skicka e-postinbjudningar till en enkät, är allt du behöver göra:

 1. Gå till din undersökning och välj dela i sidomenyn.
 2. Klicka på e-post alternativet.
 3. Välj hur du vill bjuda in dina respondenter. Du kan välja mellan manuellt, kopiera/klistra in, eller ladda upp.
  • Detta alternativ är optimalt om du ska skicka till bara en person. Allt du behöver göra är:
   1. Välj manuellt.
   2. Fyll i respondentens information.

    screely-1657800062333.png

   E-postvariabeln är det enda obligatoriska fältet.

  • Kopiera/klistra in respondentens information direkt från en CSV-fil in i Enalyzer. Allt du behöver göra är:
   1. Välj kopiera/klistra in.
   2. En ruta kommer fram nedanför. Kopiera informationen från CSV-filen och klistra in den i rutan.

   Du kan bara kopiera/klistra in systemvariabler: förnamn, efternamn, e-post och språk. Om du vill importera data till bakgrundsvariabler du själv skapat eller om du ska importera andra variabler, välj ladda upp alternativet.

  • Detta alternativ är perfekt om du arbetar med många respondenter och bakgrundsvariabler. Dessutom är det enda alternativet som tillåter att du importerar variabler. För mer information om att skapa en CSV-fil, klicka här.
   För att ladda upp din CSV-fil, allt du behöver göra är:
   1. Välj ladda upp.
   2. Klicka på ladda upp din CSV-fil.
   3. Hitta din CSV-fil och klicka på ladda upp.
   4. Mappa fälten genom att länka fälten från din CSV-fil till vänster med dina undersökningsvariabler till höger.

    screely-1657803691684.png

    Om det finns ett fält som du inte vill ladda upp eller importera, kan du hoppa över det.

    För att importera en variabel, välj ny: bakgrundsvariabel. Detta kommer att importera CSV-fältet som en textbakgrundsvariabel.

   5. När du är klar med mappningen, klicka på spara för att återgå till förhandsgranskningen av enkätinbjudan.
   6. Du kan alltid klicka på redigera mappningar för att göra ändringar.
 4. Välj det meddelande du ska skicka. Om du vill göra några redigeringar i meddelandet, klicka på redigera och följ instruktionerna på skärmen.
 5. Redigera avsändarens information, om relevant.
 6. Du kan förhandsgranska din e-postenkat om been högra sidopanelen. Om allt ser bra ut, klicka på nästa.
 7. Under schemalägg din inbjudan, välj när du vill skicka din inbjudan. Du kan välja mellan skicka nu och schemalägg för senare.
   1. Välj skicka nu för att skicka enkätinbjudningar omedelbart.
   2. Klicka på skicka nu.
   1. Välj schemalägg för senare för att skicka enkätinbjudningar vid en senare tidpunkt.
   2. Välj datum och tid du vill att dina inbjudningar ska skickas.
   3. Klicka på schemalägg nu.
 8. Du kommer nu att kunna se en översikt av dina respondenter.

Skicka undersökningar utan e-postadresser

Har du någonsin behövt starta en undersökning men du har inte e-postadresser? Till exempel, undersökningar som görs via telefon eller pappersundersökningar? Eller har du någonsin behövt säkerställa att respondenterna bara svarar en gång på din undersökning men du ville inte använda Enalyzers e-posttjänst? Om ja, här är vad du ska göra.

I grund och botten måste du skapa så många fiktiva respondenter som du behöver. Till exempel, om 150 personer ska svara på din undersökning, då ska du skapa 150 fiktiva respondenter. Hur gör du det? Bara följ den process du normalt skulle genomföra för att skicka ut din undersökning via e-post:

 • Skapa en respondentlistfil. Denna fil ska innehålla dina fiktiva respondenters e-postadresser.

  Du måste använda domänen @sink.sendgrid.net när du skapar fiktiva e-postadresser. Att skicka till påhittade e-postadresser bryter mot våra användarvillkor och kan leda till att ditt konto blir spärrat.

 • Skicka e-postinbjudningar. Eftersom du använder fiktiva e-postadresser kommer ingen att få en faktisk inbjudan. Därför behöver du inte spendera tid på att anpassa ditt inbjudningsmeddelande.
 • Ladda ner dina svarsdata till Excel eller CSV-format och kom ihåg att inkludera bakgrundsvariabler i nedladdningen. Din fil med svarsdata inkluderar ett unikt användarnamn och lösenord för varje respondent. Kombinationen av användarnamn och lösenord är unik för respondenten.

Nu har du två alternativ, skicka inloggningsinformationen till dina respondenter eller skapa unika länkar och skicka dessa till respondenterna.

SKAPA UNIKA LÄNKAR FÖR VARJE SVARANDE

Detta är den mest populära metoden och även om det tar lite manuellt arbete så är den relativt enkel. När du har laddat ner dina svarsdata med användarnamn och lösenord för dina respondenter, kan du skapa unika länkar för varje respondent. Varje unik länk följer denna struktur:

https://surveys.enalyzer.com/?Pid=[USERNAME]&Rid=[PASSWORD]

För att alltså skapa en unik länk behöver du bara ersätta fälten [USERNAME] och [PASSWORD] med det faktiska användarnamnet och lösenordet från filen med svarsdata.

Om du har fler än några få respondenter behöver du ta dig till Excel. Vi har sammanställt en enkel och snabb guide, men tänk på att när du kontaktar vårt Customer success team kanske de inte har Excel-kunskaper för att hjälpa dig med eventuella problem som kan uppstå.

 1. Öppna ett program som Microsoft Excel eller Google Sheets.
 2. Skapa tre kolumner: användarnamn, lösenord och URL.
 3. Kopiera användarnamnen och lösenorden från filen med svarsdata och infoga dem i ditt Excel-dokument.
 4. Nu är det dags för Excel-magi. Gör cellen med undersökningslänken till en formel som ersätter [USERNAME] och [PASSWORD] med de faktiska värdena i kolumn A och B. Formeln skulle se ut så här (se bild nedan):
  ="https://surveys.enalyzer.com/?Pid="&A2&"&Rid="&B2
 5. När du har definierat formeln, tryck enter och länken kommer att innehålla användarnamnet och lösenordet. Dra formeln nedåt på alla återstående celler och se hur användarnamnen och lösenorden blir till unika länkar.

SKICKA INLOGGNINGSINFORMATION

För att logga in på din undersökning måste dina respondenter gå till inloggningssidan (https://surveys.enalyzer.com), samt ange deras respektive användarnamn och lösenord från nedladdningen av svarsdata.

Stoppa Planerade Inbjudningar

Har du schemalagt att dina e-postinbjudningar för undersökningen ska skickas vid ett senare tillfälle och måste nu ändra något? För att stoppa de planerade inbjudningarna måste du ta bort de schemalagda svarande. Allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menysymbolen () för att öppna den först.
 2. Klicka på filter-knappen och sidomenyn för att filtrera svar öppnas.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn för lägg till filter och välj inbjudningsstatus.
 4. Välj sedan planerade, klicka på tillämpa-knappen och stäng sidomenyn.
 5. Klicka på actions-menyn och välj radera.
 6. Välj den schemalagda respondenten och klicka på radera-knappen.
 7. Dina planerade inbjudningar har tagits bort och kommer inte att skickas ut.

För att stoppa planerade inbjudningar måste du radera dem innan de har skickats ut.

Var denna artikel till hjälp?

5 av 13 tyckte detta var till hjälp