Skicka Påminnelser

Om Påminnelser

Påminnelser låter dig knuffa på personer som inte har slutfört din undersökning, för att du ska kunna få fler svar. För att skicka påminnelser måste e-postsystemvariabeln vara ifylld med respondentens e-postadress.

Det finns två sätt att skicka påminnelser:

 1. Manuella påminnelser: Skicka en påminnelse e-postmeddelande direkt och manuellt. Du kan skicka hur många manuella påminnelser som helst.
 2. Schemalagda påminnelser: Skicka en eller två påminnelser ett visst antal dagar efter att den första inbjudan skickats. Om du delar din undersökning med fler respondenter senare, kommer de också att få en påminnelse enligt det definierade schemat.

Manuella Påminnelser

Innan du börjar, försäkra dig om att du har skapat påminnelsemeddelandet som du ska skicka ut. Du kan skicka påminnelser till vem som helst, men vi rekommenderar att ni skickar påminnelser till de som delvis har fullbordat din undersökning och de som inte har svarat alls. För att göra detta måste du först filtrera dina svar efter svarsstatus.

STEG 1: FILTRERA SVARSLISTA

För att filtrera din svarslista behöver du endast:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn.
 2. Klicka på filtrera-knappen och sidomenyn för att filtrera respondenter kommer att öppnas.
 3. Klicka på lägg till filter-rullgardinsmenyn och välj svarsstatus.
 4. Under svarsstatus, välj ofullständig eller ej besvarad som svarsstatus. Ofullständig avser de respondenter som delvis har genomfört din undersökning. Ej besvarad avser de som inte alls har besvarat undersökningen.

  Lägg till fler filter vid behov för att säkerställa att du skickar påminnelser till rätt respondenter.

 5. Klicka på tillämpa för att filtrera dina svar och stäng sidomenyn för att filtrera respondenter.

STEG 2: SKICKA MANUELLA PÅMINNELSER

Nu när du har filtrerat din respondentlista är du redo att skicka påminnelser manuellt. Allt du behöver göra är:

 1. Klicka på aktionsmenyn och välj påminn. Om du inte får alternativet påminn, beror det på att respondenterna inte kan påminnas. Detta kan bero på att e-postens bakgrundsvariabel är tom.
 2. Välj de respondenter du vill påminna och klicka på påminn-knappen.
 3. Redigera avsändarinformationen om nödvändigt. Denna information tas från undersökningsinställningarna.
 4. Välj ditt påminnelsemeddelande. Om du inte har något kan du skapa ett från grunden eller använda ett av våra färdiga standardmeddelanden.
 5. När du är redo klickar du på nästa.
 6. Redigera meddelandetexten om nödvändigt. När du är klar, klicka på nästa. Om du har flera språk kommer du att gå igenom alla språk innan du når steg 3.
 7. Redigera meddelandedesignen om nödvändigt.
 8. När du är redo, klicka på påminn.
 9. Du har blivit meddelad att påminnelserna har skickats.

Schemalägga Påminnelser

Professional

Att schemalägga påminnelser sparar dig värdefull tid och pengar. Genom att schemalägga första och andra påminnelsen kan du bara luta dig tillbaka och vara säker på att dina påminnelser kommer att skickas enligt din plan. Vi rekommenderar att du skickar två påminnelser; en halvvägs genom undersökningsprocessen och en annan en dag eller två innan undersökningen stängs.

För att schemalägga dina påminnelser behöver du bara:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn.
 2. Klicka på menyn alternativ och välj schemalägg.
 3. Aktivera första påminnelsen.
 4. Välj meddelandet som kommer att skickas som en påminnelse.
 5. Ställ in antalet dagar efter inbjudan, vilket är när påminnelsen kommer att skickas.
 6. Aktivera andra påminnelsen och upprepa steg 2 & 3.
 7. Klicka spara och skriv in ditt lösenord för att spara inställningarna.

När du har schemalagt en påminnelse kommer detta att göras för befintliga och framtida respondenter. När du schemalägger påminnelser hittar Enalyzer alla respondenter som inte har besvarat undersökningen eller som har delvis besvarat undersökningen och beräknar påminnelsedatumet, baserat på den inställning du definierat, för varje respondent. Om datumet för respondenten har passerat med inte mer än 5 dagar skickas påminnelsen. Respondenter som har fått en eller två manuella påminnelser kommer att ignoreras av inställningen för schemalagda påminnelser.

Exempel

Jan 01: du bjuder in en respondent
Jan 10: du ställer in en påminnelse för 2 dagar efter inbjudan.

Detta innebär att respondenten du bjöd in den 1 januari borde ha fått en påminnelse den 3 januari, eftersom skillnaden är mer än 5 dagar, skickas inte påminnelsen.

Slutligen kontrollerar schemalagda påminnelser om respondenten har blivit påmind tidigare, om en respondent har skickats 1 påminnelse, och du har schemalagt två, kommer den bara att skicka en av de schemalagda påminnelserna. Om respondenten har skickat två påminnelser kommer ingen av de schemalagda påminnelserna att skickas.

Var denna artikel till hjälp?

7 av 9 tyckte detta var till hjälp