Meddelanden

Om Meddelanden

Meddelanden kan skickas som inbjudningar och påminnelser. Du kan skapa meddelanden för en enskild undersökning och använda dem som mallar för andra. Till exempel, om du skapar ett inbjudningsmeddelande för Undersökning 1 och du vill återanvända designen eller texten för ett meddelande för Undersökning 2, kan du återanvända det och ändra texten och/eller designen.

Skapa Meddelanden

För att skapa ett meddelande som du ska använda som en inbjudan till en undersökning eller påminnelse, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn.
 2. Klicka på alternativ-menyn och klicka på meddelanden.
 3. Klicka på skapa meddelande-knappen ().
 4. Ge ditt meddelande ett namn.
 5. Nu har du följande alternativ:
  • Börja från början. Välj detta alternativ om du vill starta från noll.
  • Standardmeddelanden. Här hittar du färdiga meddelanden som, om du vill, kan användas som inspiration eftersom du kan redigera dem för att passa dina behov.
  • Dina meddelanden. Har du skapat ett meddelande för en annan undersökning och vill återanvända designen? Sök då först efter undersökningen och sedan meddelandet. Du kommer att kunna redigera texten och designen senare.
 6. Klicka nästa.
 7. Redigera rubrik, inledning, knapp och avslutande text.

  Använd sammanfogningsfält för att personifiera dina meddelanden.

 8. Klicka nästa. Om du har flera språk i din undersökning, kommer du att gå igenom alla språk innan du når steg 9.
 9. Lägg till en bild, och ändra knapparnas färg och typsnitt i din inbjudan. Du kan också välja att centrera textens justering.
 10. När du är klar, klicka lägg till.

Du kan nu använda detta meddelande när du bjuder in respondenter via e-post eller Digital Post

Sammanslagningsfält i meddelanden

Du kan använda sammanslagningsfält för att personifiera dina inbjudningar till undersökningen genom att lägga till dina respondenters bakgrundsinformation, såsom namn, avdelning eller stad de bor i, till dina meddelanden.

Du kan lägga till sammanslagningsfält i meddelandets rubrik, och i inledande och avslutande text. Allt du behöver göra är:

 1. Klicka på sammanslagning rullgardinsmenyn där du vill lägga in en bakgrundsvariabel.
 2. Välj den variabel du vill lägga in.
 3. Variabeln kommer nu att vara en del av ditt meddelande och motsvarande data kommer att slås samman när du skickar meddelandet som en inbjudan eller påminnelse.

Du kan slå samman systembakgrundsvariabler, såväl som de du har skapat själv. Följande systembakgrundsvariabler kan du slå ihop i meddelanden:

 • [FIRSTNAME] [LASTNAME]: Din respondentens för- och efternamn kommer att slås ihop.
 • [SURVEY_LINK]: Detta sammanslagningsfält slår ihop respondentens unika och direkta länk till undersökningen. E-postinbjudan måste innehålla denna länk.
 • [PROJECTID] & [PASSWORD]: Detta kommer att slå ihop din undersöknings ID och varje respondent kommer att ha sitt eget lösenord. Dessa sammanslagningsfält är användbara när respondenter på grund av systemproblem inte kan komma åt undersökningslänken. Det är ditt beslut om du vill att denna information ska inkluderas i e-postinbjudan.
 • [REFUSE_LINK]: Detta slår ihop en länk som tillåter respondenter att vägra delta i undersökningen. Genom att klicka på denna länk avregistreras respondenten från undersökningen. Du behöver inte inkludera detta i din e-postinbjudan.

Redigera meddelanden

För att redigera dina meddelanden, måste du:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn.
 2. Klicka på alternativ-menyn och klicka på meddelanden.
 3. Klicka på det meddelande du vill redigera.
 4. För att redigera designen, välj design. För att redigera språket, välj det språk du vill redigera.
 5. Gör dina ändringar och de kommer att sparas automatiskt.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 4 tyckte detta var till hjälp