Rapportdiagram

Om Rapportdiagram

Diagram är en central del av ett rapporteringsområde eftersom de visualiserar data. Vi har olika typer av diagram som möter olika behov och den rätta kombinationen kommer att ge dig den insikt du behöver. Den här artikeln ger en kort introduktion till varje diagramtyp, med länkar där du kan lära dig mer.

Lista över diagramtyper

Diagramtyp Beskrivning
Frekvens

Frekvensdiagram visar hur svarsfrekvensen är fördelad bland de olika svarsalternativen.

Jämförelse Jämförelsediagram korsar två variabler i ett diagram.
Tidsserie

Ett Tidsseriediagram är en illustration av datapunkter vid på varandra följande tidsintervall.

Topp/Botten

Topp/Botten diagram visualiserar de starkaste och svagaste datapunkterna, vilket visar vad som fungerar och/eller vad som behöver förbättras.

Temöversikt

Diagram i Temöversikt tillåter dig att jämföra flera frågor i ett enda diagram.

Räknediagram

Räknediagram räknar variabla värden, samt ställer in ett mål för räkningen.

 

Var denna artikel till hjälp?

1 av 3 tyckte detta var till hjälp