Datainsamlare i en undersökning

Om Datainsamlare i en undersökning

Undersökningsadministratörer och samarbetspartners kan ge medlemmar i organisationen tillgång till att vara datainsamlare i en undersökning. När tillgång har givits kan datainsamlare bjuda in svarande och samla in återkoppling för andras undersökningar.

Datainsamlare kan se och hantera de svar de samlat in, medan ägaren av undersökningen och samarbetspartners kan se och hantera alla svar i undersökningen. Dessutom kan undersökningsadministratörer och samarbetspartners bestämma vilka metoder för att dela undersökning (e-post, länk, osv.) som datainsamlare har tillgång till.

Med datainsamlare har du massor av möjligheter, till exempel kan kontohanterare göra undersökningar bland sina egna kunder och hantera deras svar, utan att kunna redigera/ändra i undersökningen.

Lägg till Datainsamlare i en undersökning

För att lägga till datainsamlare i en undersökning måste du vara undersökningsadministratör eller collaborator. Dessutom måste datainsamlare vara i ett team.

 1. Gå till din undersökning och klicka dela i sidomenyn.
 2. Klicka på datainsamlare och aktivera funktionen.
 3. Välj en undersökningssamarbetspartner som en referenskontoplan. Den valda samarbetspartnerns plan kommer att användas som referens, d.v.s. om en datainsamlare inte kan komma åt de nödvändiga funktionerna på grund av sin plan, kommer Enalyzer att använda samarbetspartnerns plan som referens och ge datainsamlarna tillgång de behöver.
 4. Välj de metoder du vill att datainsamlarna ska kunna använda för att bjuda in respondenter och samla in feedback.
  • Länk: Datainsamlare kommer att kunna dela undersökningslänken. Alla datainsamlare har en unik undersökningslänk.
  • Email: Datainsamlare kommer att kunna bjuda in respondenter via e-post.
  • Organisation: Datainsamlare kommer att kunna bjuda in organisationens medlemmar. Du som undersökningsadministratör/datainsamlare måste dock koppla medlems- och undersökningsvariabler samt välja vilken inbjudan som ska skickas ut.
 5. Slutligen klickar du på lägg till datainsamlare och väljer från din organisations medlemmar. Klicka på filter för att enklare hitta medlemmar.
 6. Välj de medlemmar du vill lägga till som datainsamlare och klicka på lägg till.

Undersökningar är begränsade till 500 datainsamlare.

Redigeringsrättigheter

Undersökningsadministratörer och medarbetare i undersökningen kan tillåta att datainsamlare lägger till egna frågor i undersökningen. Administratörer och medarbetare kan kontrollera var datainsamlare kan placera sina frågor. För att aktivera redigeringsrättigheter behöver du:

 1. Gå till din undersökning och klicka på dela i sidomenyn.
 2. Klicka på datainsamlare (funktionen bör redan vara aktiverad).
 3. Aktivera växeln för redigeringsrättigheter.
 4. Välj om datainsamlarnas frågor ska placeras före eller efter följande fråga.
 5. Slutligen, välj den fråga som ska fungera som referens för placering av datainsamlarnas frågor.

Datainsamlare har tillåtelse att lägga till maximalt 10 frågor i vilken undersökning som helst där de har redigeringsrättigheter.

Ta bort Datainsamlare i en undersökning

För att ta bort datainsamlare, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och välj dela från sidomenyn.
 2. Klicka på datainsamlare i en undersökning.
 3. Skrolla till botten av sidan och klicka på antalet datainsamlare i undersökningen.
 4. Klicka på åtgärdsmenyn och välj ta bort.
 5. Välj de datainsamlare du måste ta bort och klicka på ta bort.

Datainsamlare kommer inte längre att kunna bjuda in respondenter och samla in feedback, men alla deras insamlade data kommer fortfarande att finnas kvar i din undersökning!

Åtkomst till undersökningar som en datainsamlare i en undersökning

Om du har blivit tillagd som en datainsamlare i en undersökning är allt du behöver göra för att få tillgång till undersökningen:

 1. Gå till undersökningsområdet (SurveyAreaIcon.png) och klicka på delade undersökningar.
 2. Där kommer du att kunna hitta alla undersökningar som du har datainsamlaråtkomst till.
 3. För att dela undersökningen, klicka på någon av undersökningarna och välj dela i sidomenyn. Läs mer om att dela undersökningar.

Vanliga frågor

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp