SFTP Automatiseringar

Om SFTP Automatiseringar

Du kan använda SFTP (Secure File Transfer Protocol) automatiseringar för att skapa schemalagda inbjudningar till undersökningar från en CSV-fil på din SFTP-server. CSV-filen måste innehålla respondentinformationen, även känd som Respondentlistan. Lär dig hur man skapar Respondentlistor som är kompatibla med Enalyzer.

SFTP-automatiseringen tillåter dig att ställa in frekvensen för dina inbjudningar, vilket gör att du kan skicka återkommande e-postundersökningar automatiskt.

Automatiseringen kommer endast att skicka din undersökning om det finns uppdateringar till filen. Om filen är densamma som föregående utskick kommer automatiseringen att hoppa över den.

```html

Skapa SFTP Automatiseringar

För att ställa in SFTP automatiseringar, måste du:

 1. Gå till automatiseringsområdet () och klicka på Enalyzer i sidomenyn.
 2. I sidomenyn, klicka på Enalyzer.
 3. Klicka på lägg till automatisering. Om du redan har en eller flera automatiseringar klicka på symbolen för att lägga till automatisering () för att lägga till en automatisering.
 4. Välj alternativet SFTP.
 5. Ange uppgifter för din SFTP-server och klicka nästa.

  Om filen ligger i en mapp på din SFTP, kom ihåg att din filplats måste inkludera mappen. Filplatsen kan se ut så här: Mappnamn/Filnamn.csv, till exempel, Kundupplevelse/KorsKurs1Deltagare.csv

 6. Välj undersökningen du vill skicka ut med denna automatisering.
 7. Nu måste du mappa fälten i CSV-filen till undersökningsvariablerna.

  Om det finns ett fält du inte vill ladda upp eller importera, kan du hoppa över det.

 8. När du är klar med mappningen, klicka nästa.
 9. Nu kan du ställa in inställningarna för automatiseringen:
  • Namn: Namnge din automatisering.
  • Frekvens: Välj frekvens för utskick av undersökningar. Enalyzer ger dig en uppsjö av alternativ, men du kan också lägga till en egen frekvens om de alternativen inte uppfyller dina behov.
  • Start från: Välj datum och tid för den första inbjudan.
  • Meddelande: Välj meddelandet som kommer att skickas av automatiseringen. Läs mer om meddelanden.
 10. När du har finaliserat din fråga och anpassat inställningarna, klicka nästa.
 11. Ställ in automatiseringens status. Som standard är den aktiv, men du kan avaktivera den innan du skapar den.
 12. När du är redo att skapa din automatisering, klicka klar.
```

Få felmeddelanden

SFTP-integrationer kan misslyckas av många olika anledningar, från att inte kunna hitta din CSV-fil på din SFTP-server till att sakna obligatoriska bakgrundsvariabler. Dessa fel kan orsaka att din integration misslyckas och blir inaktiverad.

Oavsett anledningen, så kan du aktivera e-postmeddelanden för fel i dina automatiseringar. Du kan definiera person(erna) som behöver ta emot dessa meddelanden.

För att aktivera felmeddelanden behöver du:

 1. Gå till området för automatiseringar (AutomationsIcon.png) och klicka på Enalyzer i sidomenyn.
 2. Klicka på den automatisering du vill aktivera felmeddelanden för.
 3. Under felmeddelanden, aktivera inställningen för e-postmeddelanden.
 4. Klicka på lägg till mottagare och ange e-postadressen som ska ta emot e-postmeddelandena om fel. Upprepa detta steg för att lägga till fler mottagare.
 5. Dina ändringar sparas omedelbart.

Vanliga frågor

 • Om du vill att automatiseringen endast ska kontrollera din CSV-fil på ett specifikt datum, bör du då lägga till det datumet i filens namn. Din fil bör namnges enligt följande:

  {dd}-{MM}-{yyyy}_namnpådinfil.csv | 10-07-2020_CrosseCourse1Deltagare.csv

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp