WCAG 2.1-efterlevnad

Om WCAG 2.1-efterlevnad

De Webbtillgänglighetsriktlinjer (WCAG) är en uppsättning riktlinjer för att göra online-innehåll och webbplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. De täcker saker som att skriva instruktioner på ett klart språk, tillhandahålla alternativ text för bilder, och att se till att vem som helst kan navigera på webbplatsen/applikationen med bara en mus och en skärm.

Enalyzer Tillgänglighetsöverensstämmelse Rapport WCAG-utgåvan

Sammanfattning

Enalyzer Cloud är en SaaS-produkt för att genomföra offentliga undersökningar samt samla in och analysera data. Applikationen består av två distinkta delar. En del är för att skapa innehåll och är privat för kontoinnehavaren. Den andra delen är för att svara på undersökningar och är offentlig för alla användare. Denna konformitetsanalys tillämpas på den offentligt tillgängliga delen av applikationen, i det följande enbart kallad "applikationen".

Web Content Accessibility Guidelines 2.1 är organiserade i tre nivåer av konformitet:

  • Nivå A – de mest grundläggande funktionerna för webbtillgänglighet.
  • Nivå AA – hanterar de största och vanligaste hinderen för användare med funktionsnedsättning.
  • Nivå AAA – den högsta (och mest komplexa) nivån av webbtillgänglighet.

Var medveten om att den maximalt uppnåbara nivån varierar för de olika framgångskriterierna.

Kriterier Högsta Nivå Efterlevnad
1.1 Textalternativ A Fullständig
1.2 Tidsbaserade medier AAA Fullständig
1.3 Anpassningsbar AAA Fullständig
1.4 Utskiljbar AAA Delvis (AA-nivå)
2.1 Tangentbordstillgänglig AAA Fullständig
2.2 Tillräckligt med tid AAA Full
2.3 Anfall och fysiska reaktioner AAA Full
2.4 Navigerbar AAA Fullständig
2.5 Indata modaliteter AAA Fullständig
3.1 Läsbar AAA Fullständig
3.2 Förutsägbar AAA Fullständig
3.3 Inmatningshjälp AAA Fullständig
4.1 Kompatibel AA Fullständig

Referens: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

1 Uppfattbar

1.1 Textalternativ Maximal Nivå Överensstämmelse
1.1.1 Icke-textinnehåll A yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

1.2 Tidsbaserade medier Maximal nivå  Efterlevnad
1.2.1 Endast ljud och Endast video (förinspelat) A yes.png
1.2.2 Undertexter (förinspelade) A yes.png
1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediaalternativ (förinspelat) A yes.png
1.2.4 Textning (Live) AA yes.png
1.2.5 Ljudbeskrivning (Förinspelad) AA yes.png
1.2.6 Teckenspråk (Förinspelat) AAA yes.png
1.2.7 Utökad ljudbeskrivning (Förinspelad) AAA yes.png
1.2.8 Mediaalternativ (Förinspelat) AAA yes.png
1.2.9 Endast ljud (Live) AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

```html ```
1.3 Anpassningsbar Maximal nivå  Överensstämmelse
1.3.1 Information och relationer A yes.png
1.3.2 Meningsfull sekvens A yes.png
1.3.3 Sinnesegenskaper A yes.png
1.3.4 Orientering AA yes.png
1.3.5 Identifiera syftet med inmatning AA yes.png
1.3.6 Identifiera syfte AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

1.4 Utskiljbar Maximal Nivå Överensstämmelse
1.4.1 Användning av färg A yes.png
1.4.2 Ljudkontroll A yes.png
1.4.3 Kontrast AA yes.png
1.4.4 Ändra textstorlek AA yes.png
1.4.5 Bildikoner av text AA yes.png
1.4.6 Kontrast (Förbättrad) AAA  
1.4.7 Låg eller ingen bakgrundsljud AAA yes.png
1.4.8 Visuell presentation AAA  
1.4.9 Bilder av text (inga undantag) AAA yes.png
1.4.10 Omflöde AA yes.png
1.4.11 Icke-textkontrast AA yes.png
1.4.12 Textavstånd AA yes.png
1.4.13 Innehåll vid hovring eller fokus AA yes.png

Dessa krav är delvis uppfyllda.

2 Användbar

```html ```
2.1 Tangentbordstillgänglig Högsta nivå Överensstämmelse
2.1.1 Tangentbord A yes.png
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla A yes.png
2.1.3 Tangentbord (inga undantag) AAA yes.png
2.1.4 Teckenkortkommandon A yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

2.2 Tillräckligt med tid Maximal nivå Efterlevnad
2.2.1 Tidsinställning justerbar A yes.png
2.2.2 Pausa, stoppa, göm A yes.png
2.2.3 Ingen tidsmätning AAA yes.png
2.2.4 Avbrott AAA yes.png
2.2.5 Återautentisering AAA yes.png
2.2.6 Timeouts AAA ja.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

```html ```
2.3 Kramper och Fysiska Reaktioner Maximal Nivå Överensstämmelse
2.3.1 Tre blinkningar eller under gränsen A yes.png
2.3.2 Tre blinkningar AAA yes.png
2.3.3 Animationer från interaktioner AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

2.4 Navigerbar Högsta Nivå Efterlevnad
2.4.1 Kringgå blockeringar A yes.png
2.4.2 Sida titlad A ja.png
2.4.3 Fokusordning A yes.png
2.4.4 Länksyfte A yes.png
2.4.5 Flera sätt AA yes.png
2.4.6 Rubrik och etiketter AA yes.png
2.4.7 Synligt fokus AA yes.png
2.4.8 Plats AAA yes.png
2.4.9 Syfte med länk (endast länk) AAA yes.png
2.4.10 Rapportsektioner AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

```html ``` ```html ```
2.5 Inmatningsmodaliteter Maximal nivå Följsamhet
2.5.1 Pekgesturer A yes.png
2.5.2 Avbrytning av pekare A yes.png
2.5.3 Etikett i namn A yes.png
2.5.4 Rörelseaktivering A yes.png
2.5.5 Målstorlek AAA yes.png
2.5.6 Samtidiga inmatningsmekanismer AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

3 Begriplig

3.1 Läslig Högsta Nivå Överensstämmelse
3.1.1 Språk på sidan

A yes.png
3.1.1 Delar av språket AA yes.png
3.1.3 Ovanliga ord AAA yes.png
3.1.4 Förkortningar AAA yes.png
3.1.5 Läsnivå AAA yes.png
3.1.6 Uttal AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

3.2 Förutsägbar Maximal nivå Följsamhet
3.2.1 Vid fokus A yes.png
3.2.2 Vid inmatning A yes.png
3.2.3 Konsekvent navigering AA yes.png
3.2.4 Konsekvent identifiering AA yes.png
3.2.5 Ändring på begäran AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

```html ```
3.3 Inmatningshjälp Högsta nivå Efterlevnad
3.3.1 Identifiering av fel A yes.png
3.3.2 Etiketter eller instruktioner A yes.png
3.3.3 Felaktigt förslag AA yes.png
3.3.4 Felhantering (…)  AA yes.png
3.3.5 Hjälp AAA yes.png
3.3.6 Förebyggande av fel (alla) AAA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

4 Robust

4.1 Kompatibel Maximal nivå Överensstämmelse
4.1.1 Tolknings A yes.png
4.1.2 Namn, roll, värde A yes.png
4.1.3 Statusmeddelanden AA yes.png

Dessa krav är helt uppfyllda.

Var denna artikel till hjälp?

3 av 3 tyckte detta var till hjälp