Konsulttjänster

Om Konsulttjänster

Beroende på dina behov, kan vi hjälpa till med specifika uppgifter relaterade till ditt projekt eller så kan du lägga ut hela projektet på oss. Läs mer om våra konsulttjänster.

Våra tjänster levereras av Enalyzers forskningskonsulter, forskningsassistenter, tekniska konsulter och projektledare som har omfattande erfarenhet av att skapa skräddarsydda kundlösningar. Tjänsterna debiteras per timme, beroende på den efterfrågade tjänsten.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Våra Tjänster

 • Tillsammans med dig definierar vi tydligt dina mål för ditt projekt och bygger undersökningen som kommer att ge dig de data du behöver. Om du vill arbeta med en befintlig undersökning, kan vi hjälpa till att validera de befintliga frågorna, liksom anpassa den för att passa syftet med ditt projekt.

 • Din undersökningsdesign har en direkt inverkan på respondenters fortsatta engagemang och därmed din svarsfrekvens. Din undersökning talar i två språk; ord och visuella effekter. Så, din undersöknings första intryck beror på hur dessa två kompletterar varandra. Vi är redo att skapa en professionell, high-end undersökningsdesign som är i linje med ditt varumärke.

 • Från SFTP-integreringar till återkommande undersökningar erbjuder Enalyzer flera möjligheter att skapa arbetsflöden som minskar manuellt arbete så att du kan koncentrera dig på att fatta bättre beslut. Våra konsulter är optimeringsmaskiner som kan hjälpa dig att automatisera hela din undersökningsprocess.

 • Rapporter hjälper dig att visualisera och förstå de data du har samlat in. Med Enalyzer kan du även dela dina rapporter online för att säkerställa att alla kan fatta informerade beslut. Vi kan hjälpa till med att sätta upp sammanhängande och professionella rapporter, samt se till att dela dem med relevanta intressenter samtidigt som konfidentialiteten upprätthålls.

 • Du kan också lägga ut ditt hela undersökningsprojekt på vårt team av experter. Med varje projekt vi tar oss an fokuserar vi på att lyssna, leverera och upprätthålla. Vi lyssnar för att försäkra oss om att du får de bästa resultaten för att lyfta ditt företag. Vi måste först förstå dina mål, utmaningar, behov, förväntningar och hur du arbetar — endast då kan vi utveckla rätt lösning.

  För att lösningar ska fungera måste de implementeras. Vi ser oss själva som dina partners in crime och vi kommer att se till att du fullständigt förstår de insikter som tillhandahållits och guida dig genom att implementera förändring.

  Vi levererar hållbara lösningar som ger långsiktiga resultat. För att försäkra detta erbjuder vi utbildning, stannar med dig över tid, och allt stöd du kan behöva.

Mest Populära Kundprojekt

 • Årlig kundnöjdhet
 • Utvärdering av kontaktställe
 • Kundintroduktion
 • Net Promotor Score (NPS)

Mest Populära Anställdaprojekt

 • Årlig anställdasnöjdhet
 • Pulsenkäter
 • Ledarskapsprestation
 • Anställdas avslut

Den idealiska undersökningen – bli expert på fyra dagar

Läs allt om vår fyra dagars kurs (Danska)

Kursen är för dig som behöver lära dig eller fräscha upp den metodologiska grunden för att arbeta med undersökningar. Den ger dig en praktisk introduktion till hur man arbetar professionellt med utformning, genomförande och analys av enkätundersökningar.

Kursen är uppdelad i två tvådagarsmoduler, A och B, där du lär dig:

Modul A: Dag 1 Enkätdesign
Modul B: Dag 2 Målgrupp och datainsamling
Modul C: Dag 3 Analys och spridning av resultat
Modul D: Dag 4 Statistisk analys av resultat i Excel

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp