Undersökningsupplevelse

Om Undersökningsupplevelsen

Inställningarna för undersökningsupplevelsen påverkar hur respondenterna upplever processen att svara på enkäten. Dessa inställningar relaterar till hur respondenter kan ändra sina svar medan de svarar på undersökningen eller efter att de har skickat in sina svar.

Tillbaka-knapp

Med en Tillbaka-knapp kan svarande återvända till sidor de redan har besökt i din undersökning och uppdatera sina svar medan de svarar på undersökningen.

Tillbaka-knappen är aktiverad som standard, för att inaktivera den är allt du behöver göra:

 1. Gå till din undersökning och klicka inställningar i sidomenyn.
 2. Scrolla ner till sektionen undersökningsupplevelse och inaktivera inställningen för Tillbaka-knappen.

Återöppna Undersökningar

Oavsett om du delar din undersökning via länk eller e-post, har alla svarande en unik undersökningssession. Inställningen för att återöppna undersökningen ger respondenterna möjlighet att återuppta deras unika undersökningssession och göra om undersökningen, vilket kan innebära att de initiala svaren ändras. Respondenter som har fått en inbjudan via e-post behöver helt enkelt bara klicka på knapplänken i inbjudan igen. Medan respondenter som svarade via undersökningslänken kan göra om undersökningen om de begärde ett mottagningskvitto för sitt svar.

Inställningen för att återöppna undersökningen är aktiverad som standard. För att inaktivera den behöver du bara:

 1. Gå till din undersökning och klicka på inställningar i sidomenyn.
 2. Skrolla ner till avsnittet för undersökningsupplevelse och inaktivera återöppna undersökning-inställningen.

Kvitto på Svar

Kvittot på Svar är en e-postavisering med deras inskickade undersökningssvar. Som standard inkluderar Enalyzer-undersökningar en knapp för Kvitto på Svar i det sista elementet i din undersökning. Du har dock möjligheten att anpassa hur denna funktion fungerar utifrån dina specifika behov.

Alternativ för Kvitto på Svar

Du har följande alternativ för inställningen av Kvitto på Svar:

 1. Inaktivera: Du kan helt inaktivera Kvitto på Svar från din undersökning. Respondenter kommer inte ha möjligheten att begära ett kvitto och det kommer inte visas i undersökningen.
 2. Frivillig: Detta är standardalternativet, där respondenter har möjligheten att efterfråga ett kvitto. Kvitto på Svar kommer att visas på den sista sidan av undersökningen. Denna inställning låter respondenter bestämma om de vill ha en översikt av deras svar eller inte.
 3. Obligatorisk: Detta alternativ säkerställer att respondenter automatiskt får ett Kvitto på Svar när de slutför undersökningen. Detta är särskilt användbart om du vill garantera att alla deltagare får en sammanställning av deras svar.

  Kvitto på Svar kommer endast att skickas om det finns ett värde för systemvariabeln i bakgrunden för e-post.

Inställningen för kvitto på svar är som standard frivillig, för att ändra detta är allt du behöver göra:

 1. Gå till din undersökning och klicka på inställningar i sidomenyn.
 2. Scrolla ner till sektionen för undersökningsupplevelse och ändra alternativet för inställningen av kvitto på svar till inaktivera eller obligatorisk.

screely-1695129057112.png

Om din undersökning är öppen och inställningen för att öppna undersökningen på nytt är aktiverad, kommer kvittot på svar att ge respondenter en länk som tillåter dem att göra din undersökning igen.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp