Net Promotor Score (NPS) frågor

Om Net Promoter Score® (NPS) frågor

Net Promoter Score® (NPS) är ett mått som utvecklades 1993 av Fred Reichheld som ett sätt att mäta kundlojalitet. Det baseras på en enda och enkel fråga “Hur troligt är det att du skulle rekommendera det här [företaget/produkten/tjänsten] till en vän eller kollega?” på en skala från 0-10.

Respondenterna delas in i tre grupper baserat på det betyg de gav:

Promoters (9-10) är lojala och kommer att rekommendera dig till sina nätverk. De är dina ambassadörer och därför mer benägna att förbli kunder och öka sitt köpande över tid.

Passives (7-8) är nöjda för tillfället men ditt företag, produkt och/eller tjänst lämnade inte ett varaktigt eller bestående intryck. De kommer inte att gå i god för dig men kan nämna dig i rätt sammanhang.

Detractors (0-6) är inte nöjda! De kommer aktivt att sprida negativt ord om mun och tenderar att vara högljuddare (och skrämmande) än promotors.

Poängen i sig själv sträcker sig från -100 till 100. Den beräknas genom att ta procentandelen av Promoters minus procentandelen av Detractors, så en positiv poäng innebär att du har fler promotors än detractors och vice versa. För att öka din poäng behöver du höja andelen av Promoters genom att minska Passives och Detractors. 

I rapporter, räknar Enalyzer automatiskt ut poängen, samt segmenterar respondenterna i Promoters, Passives, och Detractors i Frekvensdiagram och Tidsseriediagram.

Lägg till Net Promotor Score (NPS) frågor

För att lägga till en Net Promotor Score®-fråga, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement (), och välj fråga.
 2. Välj Net Promotor Score® (NPS), och klicka på nästa.
 3. Du har nu följande alternativ:
  • Sammanfoga fält: Skriv in namnet på ditt företag/produkt/tjänst. Vad du än skriver in kommer att bli infogat i NPS-frågan.

   Du kan inte omformulera NPS-frågan. Om du vill använda NPS-metoden men formulera din egen fråga, använd Rekommendationsscore frågor istället.

  • Omvänd skala: Om du vill vända på skalan, t.ex. så att den läser 5-1 istället för 1-5, då aktiverar du inställningen.
  • Alternativ för 'Vet ej' eller 'Ej tillämplig': Aktivera denna inställning för att inkludera ett alternativ för vet ej eller ej tillämplig som automatiskt kommer att exkluderas från genomsnittsberäkningar i rapporter.
 4. När du är nöjd med din fråga, klicka på nästa.
 5. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Öppet svar: Denna inställning låter respondenterna utveckla sina svar.
  • Kräver svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Avaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk. Om du aktiverar inställningen för öppet svar, kommer du att ha möjligheten att göra öppna svar obligatoriska genom att aktivera inställningen för kräver öppet svar.

   Det kan vara en fördel att inte tvinga en respondent att svara på en fråga med öppet svar eftersom respondenten kanske inte har en relevant kommentar.

  • Layout (knappskala): Välj frågans layout och bestäm hur din skala visuellt presenteras för dina respondenter. Knappskala är standardlayouten men du kan ändra det till en rullgardinsmeny.
 6. När du har slutfört din fråga och anpassat inställningarna, klicka på lägg till.

screely-1658146451439.png

```html

Net Promotor Score (NPS) frågor i Svarsdata nedladdningar

Du kan ladda ned dina undersökningssvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

 • I nedladdningen av svarsdata finns Net Promotor Score (NPS) frågor i en kolumn. Som standard, i varje respondents rad, kommer varje svarsalternativ i frågan att visas med svarsalternativets värde. Du kan redigera formatet på utdata, du kan läsa om dataformat här. • Om du har aktiverat inställningen för öppet svar, kommer dessa att ha sin egen kolumn. Kolumnnamnet kommer att vara frågenumret följt av "_Öppet"

```

Net Promotor Score®-frågor i Rapporter

Du kan visualisera data som har samlats in från dina Net Promotor Score®-frågor i dina rapporter. Tillgängliga diagram för Net Promotor Score®-frågor är:

Enalyzer räknar automatiskt ut Net Promotor Score®, samt segmenterar svarande i Promotors, Passiva och Kritiker i Frekvens- och Tidsseriediagram.

Rapporter tar bort alternativen "vet inte" och "ej tillämpligt" från genomsnittsberäkningar för Net Promoter Score®-frågor.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp