Reguljärt uttrycksvalidering

Om validering med reguljära uttryck

Ett reguljärt uttryck (RegEx) är en sekvens av tecken som används för att validera specifika strängformat i användarinmatning. Därför används reguljära uttryck i allmänhet för att säkerställa att de insamlade datan är korrekt formaterade.

Textfält frågor och Textbakgrundsvariabler har anpassade format som tillåter dig att skapa din egen validering genom att använda RegEx. Till exempel kan du validera Textfält frågor och Textbakgrundsvariabler för att enbart samla in postnummer från San Francisco, LinkedIn-länkar, etc.

Användbara reguljära uttryck

Vi har samlat några användbara RegEx-mönster:

  • Matcha endast Gmail-adresser: [^ ]*@gmail\.com$
  • Matcha endast bokstäver, siffror och mellanslag - uteslut specialtecken: ^[a-zA-Z0-9 ]+$
  • Tid i 24-timmarsformat: ^([0-1]?[0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9])(:[0-5][0-9])?$
  • Matcha endast postnummer i Nederländerna: ^\d{4}\s?\w{2}$

Hjälpsamma Resurser

För att bläddra igenom vanligt använda mönster av reguljära uttryck, kolla in denna webbplats: RegExLib.

Om du vill skapa dina egna, här är en fusklista och här kan du testa dina egna reguljära uttryck.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 6 tyckte detta var till hjälp