Anonymitetsnivå

Om Anonymitetsnivå

När man genomför en anonym undersökning behöver respondenter vara säkra på att undersökningen kommer att utföras och behandlas på ett sätt som garanterar deras absoluta anonymitet.

Därför, när du delar rapporter eller Grafer med andra parter, såsom övervakare och chefer, tillåter inte bara Enalyzer dig att ställa in din undersöknings anonymitetsgrad, men även anonymitetsnivån på dina rapporter och grafer. Att dela en rapport baserad på en undersökning med en låg nivå av svar kan riskera att kompromissa respondeternas anonymitet, därför tillåter Enalyzer dig att sätta ett minimum av svar som behövs innan datan kan visas för dem du delar din rapport med.

Anonymitetsnivå i Rapporter

När du tillämpar funktionen för anonymitetsnivå på din rapport kommer alla Grafer inom rapporten att påverkas av den. För att tillämpa en anonymitetsnivå på din rapport, måste du:

 1. Gå till din rapport och välj inställningar i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menysymbolen () för att öppna den först.
 2. Under data, aktivera inställningen för anonymitetsnivå.
 3. Ange antalet respondenter som behövs innan datan visas. Denna inställning har ett minimum på 1 och ett maximum på 10 respondenter.

  Vi rekommenderar att du sätter anonymitetsnivån vid 5 respondenter.

 4. Dina ändringar sparas omedelbart.

Eventuella diagram som inte uppnår den anonymitetsnivå du definierat, kommer att se ut som bilden nedan.

screely-1660031912850.png

Tidsseriediagram och Granulär Anonymitet

För jämförelser och tidsseriediagram eller diagram med dataserier kan du lägga till granulär/dataserie anonymitet, vilket innebär att du kan anonymisera enskilda datapunkter istället för hela diagrammet. Data punkterna som uppnår anonymitetsnivån kommer att visas, medan de andra kommer att förbli dolda.

För att aktivera denna funktion måste du:

 1. Gå till ditt rapportområde och välj innehåll i sidomenyn. Om menyn är stängd klicka på menyikonen () för att öppna den först.
 2. Klicka på rubriken för ett anonymiserat diagram för att öppna redigeringsmenyn för diagram.
 3. Klicka på inställningar.
 4. Aktivera anonymitets-inställningen och ditt diagram kommer nu att se ut ungefär så här:
  screely-1660032236016.png
 5. Dina ändringar kommer att sparas omedelbart.

Anonymitetsnivå i Diagram

Om du vill dela enskilda diagram i stället för hela Rapporteringsområde tillåter Enalyzer dig att även tillämpa funktionen för anonymitetsnivå på dem. För att tillämpa en anonymitetsnivå på ditt delade diagram, måste du:

 1. Gå till din rapport och välj innehåll i sidomenyn. Om menyn är stängd klickar du på menyikonen () för att öppna den först.
 2. Klicka på diagrammets rubrik för att öppna redigeringsmenyn för diagrammet.
 3. Klicka på inställningar.
 4. Om ditt diagram redan har delats kommer det att stå diagram delat. Annars kommer det att stå dela diagram. Fortsätt och klicka på den.
 5. Aktivera inställningen för anonymitetsnivå.
 6. Sätt antalet respondenter som behövs innan datan visas. Denna inställning har ett minimum på 1 och ett maximum på 10 respondenter.

  Vi rekommenderar att du sätter anonymitetsnivån vid 5 respondenter.

 7. Klicka på uppdatera-knappen för att uppdatera dina ändringar till det delade diagrammet.
 8. Om du inte redan har gjort det, dela diagramlänken.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp