Frågetyper

```html

Om Frågetyper 

Vi har flera frågetyper och en mängd olika inställningar som kan användas för att samla in de data du behöver. Den här artikeln ger en kort introduktion av varje frågetyp, med länkar där du kan lära dig mer. Med Enalyzer kan du redigera frågor när som helst, även efter att du redan har samlat in svar.

Undersökningar är begränsade till 510 frågor.

```

Lista över Frågetyper

``` ``` ```html ```
Frågetyp Beskrivning
Flervals frågor

Flervals frågor tillåter respondenter att välja ett eller flera svarsalternativ från en fördefinierad lista av svarsalternativ. 

Bedömningsskala Frågor med bedömningsskala låter respondenterna jämföra olika svarsalternativ med hjälp av en gemensam skala.
Formulär

Formulär är ett enkelt och lätt sätt att samla in bakgrundsinformation från dina respondenter.

Öppet svar

Frågor med öppet svar låter dina respondenter själva fylla i sina svar i den textlåda som tillhandahålls.

Bildvalfrågor

Bildvalfrågor låter respondenterna välja en eller flera bilder från en uppsättning bilder.

Ladda upp bild

Frågor för att ladda upp bild tillåter svarande att besvara din fråga genom att ladda upp en bild eller ta ett foto. 

Filuppladdning

Frågor för filuppladdning tillåter respondenterna att ladda upp filer till dina undersökningar.

Matris - flervals

Matris - flervals frågor består av en lista med delfrågor som grafiskt sätts in i en matris. Det möjliggör för respondenter att svara på dessa frågor med samma svarsalternativ.

Matris - bedömningsskala

Frågor med Matris - bedömningsskala består av delfrågor som grafiskt placeras i en matris. Det är det perfekta alternativet för att mäta åsikter och attityder.

Rangordning

Rangordningsfrågor gör det möjligt för deltagare att rangordna en uppsättning objekt i förhållande till varandra.

Poängfördelning

Poängfördelning frågor tillåter svarande att fördela numeriska värden över olika svarsalternativ.

Textfält

Frågor med Textfält används ofta för att fylla i bakgrundsinformation såsom namn, e-post, telefonnummer med mera.

Net Promotor Score® (NPS)

NPS är ett mått som utvecklades 1993 av Fred Reichheld som ett sätt att mäta kundlojalitet.

Rekommendationsscore

Frågan om Rekommendationsscore bygger på Net Promoter Score® (NPS)-metoden. Dock kan Rekommendationsscore frågor, till skillnad från NPS frågor som baseras på en 0-10 skala, baseras på olika skalor.

Var denna artikel till hjälp?

7 av 8 tyckte detta var till hjälp