Rapporteringsområde

Om Undersökningsområdet

Undersökningsområdet har allt att göra med undersökningar. Du kan:

Undersökningsområdet innehåller också ditt Undersökningsbibliotek där du kan hitta alla undersökningar du har tillgång till, d.v.s. dina egna undersökningar, samt de som har delats med dig via arbetsområden. Du kan hantera dina undersökningar från Undersökningsbiblioteket.

Kopiera Undersökningar

Om du skapar liknande undersökningar, spara tid genom att kopiera dem. Allt du behöver göra är:

 1. Gå till Undersökningsbiblioteket.
 2. Klicka på kryssrutan till vänster om den/de undersökning(ar) du vill kopiera.
 3. Klicka på aktionsmenyn och välj kopiera.
 4. En kopia av den/de valda undersökning(ar) kommer att visas och kommer att ha namnet på den ursprungliga undersökning(en) följt av (kopia).

Att kopiera undersökningar kopierar inte insamlade eller importerade svar.

Radera Undersökningar

För att radera dina undersökningar, allt du behöver göra är:

 1. Gå till Undersökningsbiblioteket.
 2. Klicka på kryssrutan till vänster om undersökning(en) du vill radera.
 3. Klicka på aktionsmenyn och välj radera.
 4. Din(a) undersökning(ar) bör nu vara raderad(a).

Att radera en undersökning tar bort alla dina insamlade och importerade svar. Raderade undersökningar kan endast återställas inom 10 dagar, efter det är raderingen oåterkallelig. För återställning av undersökning, som är föremål för en avgift, vänligen kontakta kundsupport för hjälp.

Organisera Undersökningar med Workspaces

Om du har ett stort antal undersökningar kan det vara en bra idé att gruppera dem med hjälp av Workspaces.

Workspaces låter dig dela dina undersökningar och rapporter med ditt team. Men de har en ytterligare fördel, du kan filtrera ditt Undersökningsbibliotek med hjälp av workspaces, vilket gör dem utmärkta för att organisera ditt arbete. Kort sagt, du kan tänka på dem som mappar.

För att filtrera ditt Undersökningsbibliotek via workspaces, allt du behöver göra är:

 1. Gå till Undersökningsbiblioteket.
 2. I högra hörnet av ditt bibliotek ser du en rullgardinsmeny som heter workspaces. Öppna rullgardinsmenyn och välj alla workspaces du vill filtrera efter. 
 3. Undersökningarna i de workspaces kommer att visas i ditt bibliotek.

Var denna artikel till hjälp?

6 av 10 tyckte detta var till hjälp