Hantera Rapportelement

Om Rapportelement

Du kan lägga till innehåll i dina rapporter med följande Rapportelement:

Du kan enkelt hantera dessa element, d.v.s. kopiera, radera och flytta runt dem.

Ta bort Rapportelement

Om du inte längre behöver ett Rapportelement kan du ta bort det. Allt du behöver göra är:

 1. Gå till din rapport, klicka på handlingsmenyn och välj radera.
 2. Välj det/den element(en) du vill ta bort genom att klicka på kryssrutorna (Checkbox.png). Om du vill välja alla element i Rapportsektionen, klicka på ikonen för att välja alla ().
 3. Klicka på radera knappen.
 4. De valda elementen kommer att tas bort omedelbart.

Att ta bort diagram raderar inte dina undersökningsdata.

Kopiera rapportelement

Spara tid genom att kopiera rapportelement som du redan har skapat. För att kopiera ett rapportelement är allt du behöver göra:

 1. Gå till din rapport, klicka på handlingsmenyn och välj kopiera.
 2. Välj de element du vill kopiera genom att klicka på kryssrutorna (Checkbox.png). Om du vill välja alla element i Rapportsektionen, klicka på ikonen för att markera alla ().
 3. Klicka på kopiera-knappen.
 4. En kopia av de valda elementen kommer att visas i slutet av rapporten.

Flytta Rapportelement inom en Rapportsektion

Du kanske behöver ändra ordningen på dina Rapportelement i en rapportsektion. För att flytta Rapportelement gör du helt enkelt så här:

 1. Gå till din rapport och välj det/den diagram du vill flytta genom att klicka på kryssrutan (Checkbox.png).
 2. Klicka på aktionsmenyn och välj flytta.
 3. Du kan nu välja att placera ditt/dina Rapportelement före eller efter vilket som helst element i samma sektion.
 4. Dina element kommer att flyttas omedelbart.

Flytta rapportelement mellan Rapportsektioner

Du kan behöva ändra ordningen på dina Rapportelement över olika Rapportsektioner. Detta kan endast göras i listvyer och inte i standardvyn för Grafer. För att flytta element mellan sektioner, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din rapport, klicka på rullgardinsmenyn för grafer (ChartsDropDownMenu.png) och välj lista.
 2. Klicka på aktionsmenyn och välj flytta element.
 3. Se till att expandera innehållet i den sektion du flyttar graferna till.
 4. Dra och släpp dina element.
 5. Klicka klar för att spara dina ändringar.

Expandera eller Komprimera Diagram

Om du har konfigurerat dina Rapportsektioner för att inkludera fler än en kolumn, kan du ändra bredden på dina diagram. Allt du behöver göra är:

 1. Gå till din rapport.
 2. Välj elementet/elementen som du vill expandera eller komprimera genom att klicka på kryssrutorna ().
 3. Klicka handlingsmenyn och välj expandera eller komprimera diagram.
 4. Dina ändringar sparas omedelbart.

Diagram expanderar åt höger, därför beror bredden på ditt diagram på dess placering i din rapport.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 4 tyckte detta var till hjälp