Skapa Din Första Rapport

Skapa en Rapport

Du kan anpassa din rapport genom att skapa filter, rapportsektioner, och färgteman. När du är nöjd med din rapport, kan du ladda ned den till PDF, Excel och PowerPoint och du kan även dela den online!

  1. Klicka på rapporteringsområdet (ReportsAreaIcon.png) och klicka ny i sidomenyn.
  2. Välj den undersökning du skapar en rapport för.

  3. Nu har du två alternativ, du kan klicka på lägg till grafer för att manuellt lägga till grafer och starta rapporten från grunden, eller klicka på lägg till automatiskt och systemet kommer automatiskt att lägga till grafer till din rapport vilket ger dig en startpunkt och en rapport du kan fullständigt anpassa.

  4. Det är dags att bygga din rapport.

Skapa Din Rapport

Du kan nu börja bygga din rapport genom att lägga till de rapportelement du behöver. Rapportelementen är:

Rapportsektioner Beskrivning
Textelement

Textelement i rapporter kan användas för att introducera hela din rapport och/eller avsnitt av din rapport till dina rapportläsare. Du kan lägga till knappar i dina textelement som länkar till en webbplats som du väljer. Detta kan användas för att styra läsarna till en handlingsplan eller för att ladda ner en fil.

Grafer Rapportdiagram är den centrala komponenten i rapporteringsområdet. Vi har flera olika typer av diagram för att säkerställa att du kan visualisera dina data. Olika grafer adresserar olika behov och rätt kombination kommer att ge dig den insikt du behöver.
Bilder & Videor

Media kan vara användbara verktyg för att hjälpa till att förmedla resultat till rapportläsare.

Rapportsektioner

Rapportsektioner är det perfekta verktyget för att organisera din rapport i sammanhängande teman.

Omvandla data till insikt

Enalyzer rapporter har flera funktioner som kan hjälpa dig att förbättra dina rapporter och anpassa dem helt så att du förstår din data. För att få ut det bästa av rapporter kan du använda något eller alla av följande:

Rapportfilter
Filtrera rapporter efter svar, tid och vilken bakgrundsvariabel som helst i undersökningen, t.ex. ålder, avdelning, enhet, företag med mera. Filtrering och detaljstudie av din data ger dig en bättre förståelse för ditt företags tillstånd.
Dataserier
Dataserier är en gruppering av data baserad på ett eller flera kriterier. Lägg till dataserier i diagram för jämförelse eller referensmässiga syften. Detta ger dig ett enkelt sätt att jämföra dina resultat mellan avdelningar, länder och andra variabler.
Versioner av variabler
Byt variabler och definiera dem själv, t.ex. slå ihop två svarsalternativ till ett eller ändra svarsbetäckningarna.

Utforma ditt rapporteringsområde

Skapa färgteman som matchar ditt varumärke eller välj specifika färger för varje svarsalternativ, till exempel rött för negativa resultat och grönt för positiva. Spara dina färgteman på ditt konto för senare användning.

Uppdatera rapportdata

När en rapport skapas, kommer den att visa data som finns tillgänglig i undersökningen vid tidpunkten för dess skapande. När en rapportägare, administratör eller collaborator öppnar en rapport, kommer datan automatiskt att uppdateras, vilket säkerställer tillgång till den mest aktuella datan.

Data i rapporter kan uppdateras genom att trycka på F5, uppdatera webbläsaren medan man är på rapportinnehållssidan, eller klicka på knappen för att uppdatera data.

Om du har flera rapporter från samma undersökning, när du uppdaterar datan för en rapport, kommer även de andra att uppdateras.

Rapportägare och collaboratorer kan uppdatera rapportdata 5 gånger per 10 minuter.

Var denna artikel till hjälp?

11 av 19 tyckte detta var till hjälp