Matris - flervals

Om Matris - flervals frågor

Matris - flervals frågor består av en lista med delfrågor som grafiskt placeras i en matris. Det tillåter respondenter att besvara dessa frågor med samma svarsalternativ. 

Om du vill mäta åsikter eller attityder på samma skala, kolla in Matris - bedömningsskala frågor.

```html

Lägg till Matris - flervals frågor

För att lägga till en Matris - flervals fråga, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement (), och välj fråga.
 2. Välj matris - flervals och klicka nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd menyn för sammanslagna fält för att infoga dina respondenters bakgrundsinformation eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. Lägg till de delfrågor du behöver. Du kan kopiera, flytta, sortera och radera dem med hjälp av handlingsmenyn.

  Tryck på ↵ enter tangenten för att lägga till en ny delfråga, istället för att klicka på knappen för att lägga till delfrågor.

  Om du har delfrågorna i ett externt dokument som Word, kan du kopiera/klistra in delfrågorna och lägga till dem i bulk.

 5. Skriv in dina svarsalternativ. Du kan kopiera, flytta och radera dem med hjälp av handlingsmenyn.
 6. När du är nöjd med din fråga, klicka nästa.
 7. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Kräv svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Inaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  • Layout (radioknappar): Välj frågans layout och bestäm hur dina svarsalternativ visas visuellt för dina respondenter. Radioknappar är standardlayouten men du kan ändra den till en rullgardinsmeny.
  • Slumpa delfrågor: Denna inställning säkerställer att ordningen på delfrågorna inte är densamma för alla respondenter. 
 8. När du har färdigställt din fråga och anpassat inställningarna, klicka lägg till.

screely-1657978244647.png

```

Matris - flervals frågor i Rapporter

Du kan visualisera de insamlade data från dina Matris - flervals frågor i dina rapporter. Tillgängliga diagram för Matris - flervals frågor är:

Rapportfilter kan inte skapas baserat på Matris - flervals frågor.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 5 tyckte detta var till hjälp