Bildvalfrågor

Om Bildvalfrågor

En bild säger tusen ord eftersom en komplex idé kan förmedlas med en enda bild. Det är därför inte konstigt att Bildvalfrågor leder till att respondenterna blir mer engagerade och ger mer exakta svar. Dessutom kan Bildvalfrågor lägga stil till din design!

Bildvalfrågor stöder följande filtyper:

 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • SVG

Lägg till Bildvalfrågor

För att lägga till en Bildvalfråga, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till enkätelement () och välj fråga.
 2. Välj Bildvalfråga och klicka nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd rullgardinsmenyn för sammanfogade fält för att infoga bakgrundsinformation om dina respondenter eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. För att lägga till dina svarsalternativ, klicka på lägg till bild-knappen.
 5. Välj de bild(er) du vill använda och lägg till dem.

  Det finns ingen gräns för antalet svarsalternativ (bilder) du kan ha, men den maximala filstorleken är 2 MB.

 6. Du kan lägga till etiketter till bildnamnen.
 7. Du kan flytta eller radera svarsalternativ genom att använda handlingsmenyn.
 8. När du är nöjd med din fråga, klicka nästa.
 9. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Kräv svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Inaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  • Flervals: Aktivera denna inställning för att tillåta dina respondenter att välja flera svar. Om du aktiverar inställningen kommer du att kunna välja en begränsning (alla, intervall eller exakt) av de svarsalternativ respondenter tillåts fylla i.
  • Bildstorlek: Välj bildstorlek (svarsalternativ). Du kan välja mellan liten, medelstor och stor.
  • Anpassa till storlek: Denna inställning är aktiverad som standard och den säkerställer att dina bilder helt justeras till den storlek du har valt. Du kan inaktivera den om du önskar.
 10. När du har slutfört din fråga och anpassat inställningarna, klicka lägg till.

Exklusivt svarsalternativ

När du tillåter respondenter att göra flera val i Bildvalfrågor, kanske du vill tillhandahålla ett alternativ som "Inget av ovanstående," vilket inte är meningsfullt att para ihop med andra alternativ. Inställningen för exklusivt svarsalternativ säkerställer att ett svarsalternativ endast kan väljas för sig självt.

 1. Gå till din undersökning och klicka på relevant fråga.
 2. Klicka på svarsalternativet du vill göra exklusivt.
 3. Aktivera inställningen för exklusivt svarsalternativ.

Bildvalfrågor i Nedladdningar av Svar

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan mjukvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

 • I nedladdningen av svarsdata finns enstaka val av Bildvalfrågor i en kolumn. Som standard, i varje respondentrad, kommer varje svarsalternativ i frågan att visas med motsvarande etikettnummer, dvs. etikettnumret för det valda svarsalternativet. Du kan redigera formatet för utdata, du kan läsa om dataformat här. • I nedladdningen av svarsdata delas flervals Bildvalfrågor upp. Varje svarsalternativ kommer att ha sin egen kolumn i svarsdatafilen. Som standard, i varje respondentrad, kommer varje svarsalternativ att vara ett värde, dvs. det kommer att finnas en "1" i kolumnerna för de svarsalternativ de valt. Du kan redigera formatet för utdata, du kan läsa om dataformat här.

Bildvalfrågor i Rapporter

Du kan visualisera data som samlats in genom dina Bildvalfrågor i dina rapporter. Tillgängliga diagram för Bildvalfrågor är:

När en fråga är formaterad med inställningen för flervalsalternativ kommer många diagram för den frågan att visa ett högre antal observationer än det totala antalet respondenter eftersom varje respondent kan välja flera svarsalternativ.

Var noggrann med namnen på dina filer eftersom dessa är desamma som etiketterna för dina svarsalternativ i dina rapporter. Med andra ord, du vill inte sluta med ett svarsalternativ som kallas "IMG200044458", eller hur?

 

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp