Opprett Undersøkelser og Rapporter fra Maler

Om Våre Maler

Du kan bruke en av våre ekspertmalene for undersøkelser og rapporter og spare tid. Når du bruker en mal, kan du tilpasse undersøkelsen og rapportene for å passe dine mål og merkevare.

Vi har mer enn 120 undersøkelsesmaler og dekker et bredt spekter av kategorier som vi tar for oss i denne artikkelen. Alle våre maler er tilgjengelige på dansk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, norsk, spansk, og svensk. Flertallet av våre undersøkelsesmaler inkluderer også en klar-til-bruk rapport som også er tilpassbar.

Opprett Undersøkelser & Rapporter fra Maler

 1. Klikk på ikonet for undersøkelsesområdet () og klikk ny i sidemenyen.
 2. Velg en kategori for å bla gjennom tilgjengelige maler.
 3. Klikk på en mal for å se en forhåndsvisning av undersøkelsesspørsmålene.
 4. Når du har funnet en mal du ønsker å bruke, klikker du på knappen bruk mal.
 5. Gi undersøkelsen din et navn og velg de språkene du ønsker å inkludere i undersøkelsen. Hvis det er tilgjengelig en rapport, kan du velge å inkludere den som en del av malen din. En rapport basert på undersøkelsen vil bli lagt til ditt rapporteringsområde.
 6. Rediger undersøkelsen slik du ønsker før du sender den til respondentene.
 7. Når du har samlet data, kan du oppdatere rapportdataene og få verdifulle innsikter.

Mest Populære Undersøkelsesmaler

 • Styret Valg
 • Kundefrafall
 • Kundetilfredshet
 • Demografi
 • Mangfold & Inkluderingsindeks
 • Ansattes Engasjement
 • Ansattes Opplevelse - Puls
 • Eventregistrering
 • Leder Evaluering
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Kontorarbeidere)

Gjentatte Undersøkelsesmaler

 • Medarbeider Utmattelse - Pulse
 • Medarbeiderengasjement - Pulse
 • Medarbeidererfaring - Pulse
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Fjernlæring: Foreldreerfaring - Pulse
 • Fjernlæring: Skolepersonell Erfaring - Pulse
 • Fjernlæring: Studentopplevelse - Pulse
 • Fjernteam - Pulse
 • Arbeid-liv Balanse - Pulse

Mal for Kundeopplevelsesundersøkelser

 • Bedriftens Omdømme
 • Kundeavgang
 • Kundetilfredshet
 • Kundeservice & Støtte
 • Kundesuksesshistorie
 • Demografi
 • Tilbakemelding om Kjøpesenter
 • Innmelding for Medlemskap
 • Utmelding av Medlemskap
 • Medlemstilfredshet
 • Tilbakemelding på Mobilapp
 • Museums Tilbakemelding
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Tilbakemelding på Nettkjøp
 • Produkt Tilbakemelding
 • Tilbakemelding på Salgsmøte
 • Tilbakemelding på Programvare
 • Nettsideavgang
 • Nettside Tilbakemelding
 • Tilbakemelding på Nettsideseksjon

Mal for undersøkelser om ansattopplevelse

 • Karriereutvikling
 • Bedriftsverdier
 • Samfunnsansvar i næringslivet
 • Covid-19 - Tilbake til arbeid
 • Kundefokus
 • Mangfold & Inkluderingsindeks
 • Ansattutmattelse - Pulsmåling
 • Ansattengasjement
 • Ansattengasjement - Handlingsplan
 • Ansattengasjement - Pulsmåling
 • Nyansatt - De første 100 dagene
 • Nyansatt - De første 30 dagene
 • Ansatteksit
 • Ansattopplevelse - Pulsmåling
 • Ansattebeholdning
 • Medarbeidersamtale
 • IT-tilfredshet
 • Jobbsøknadsskjema
 • Lederskapsarketype
 • Lederskapsevaluering
 • Fjernarbeidsstyrke - Pulsmåling
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Sosial kapital
 • WHO-5 Velværeindeks
 • Arbeid-liv-balanse – Pulsmåling
 • Seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Seksuell trakassering på arbeidsplassen: Varslerskjema

Mal for Undersøkelse av Ansatteopplevelser (Arbeidsplassvurderinger)

 • Arbeidsplassvurdering - Handlingsplan
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Grunnlinje)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Rengjøringspersonell)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Dagpleje)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Leger, Tannleger og Veterinærer)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Utdanning)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Hjemmepleie)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Kontorarbeidere)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Parker og Veier)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Restauranter og Barer)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Serviceansatte)
 • Arbeidsplassvurdering - Psykologisk

Generelle Forretningsundersøkelse Maler

 • Styrevalg
 • Kantinetilbakemelding
 • Bedriftsreputasjon
 • Bedriftens Samfunnsansvar
 • Demografi
 • Varelageropptelling
 • IT Tilfredshet
 • Jobbsøknadsskjema
 • Lederskapsarketype
 • Lederskap Evaluering
 • Møtebestillingsskjema
 • Møteplanlegger Avstemming
 • Tilbakemelding Mobilapp
 • Nytt Ansettelses Quiz for Firmaet
 • NewBizz Før-Salgs Møte
 • Produkttilbakemelding
 • Prosjektevaluering B2B
 • Prosjektevaluering Internt
 • Prosjektstatusrapport
 • Restauranttilbakemelding
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Programvareutvikling - Feilrapporter & Funksjonsforespørsler
 • Programvareutvikling - Funksjonsforespørselsavstemming
 • Programvaretilbakemelding
 • Sommerferieplanlegger
 • Webinartilbakemelding
 • Webinarregistrering

Mal for salg- & kundeemne-genereringsundersøkelser

 • Skjema for bestilling av møte
 • Avstemming for møteplanlegging
 • NewBizz før-salgs møte
 • Tilbakemelding på salgsmøte

E-handel Undersøkelsesmaler

 • Tilbakemelding for Mobilapp
 • Tilbakemelding på Nettbasert Kjøp
 • Nettsted Avslutt
 • Nettsted Tilbakemelding
 • Tilbakemelding for Nettstedseksjon

Mal for Markedsundersøkelse

 • Merkestudie
 • Bedriftsreputasjon
 • Demografi
 • Produkttilbakemelding

Mal for Undersøkelse av Arrangementer

 • Tilbakemelding på Underholdningsarrangement
 • Registrering for Arrangement
 • Invitasjon til Fest
 • Profesjonell Arrangement Tilbakemelding
 • Planlegging av Sommerfest
 • Tilbakemelding på Fagmesse
 • Planlegging av Tur
 • Tilbakemelding på Webinar
 • Registrering for Webinar

E-læring & Quizzer Undersøkelsesmaler

 • Julefilmquiz
 • Kursevaluering
 • Instruktørevaluering
 • Nyansatt selskapsquiz
 • Bevissthet om sikkerhet
 • Tilbakemelding på webinar
 • Registrering for webinar

Helseundersøkelsesmaler

 • Tilfredshet for assistert boenheter
 • Tilfredshetsundersøkelse for daghjem
 • Tannpasienters tilfredshet
 • Tilfredshet for hjemmeomsorg
 • Sykehuspasienters tilfredshet
 • Mental helse sjekk-inn
 • Fysisk helse sjekk-inn
 • Tilfredshet for fysioterapipasienter
 • Tilfredshet for bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne
 • WHO-5 Velværeindeks

Utdanning & Undervisning Undersøkelsesmaler

 • Tilfredshet for Etter-Skole og Fritidsklubb
 • Evaluering av Kurs
 • Tilfredshetsundersøkelse for Barnevakt
 • Evaluering av Instruktør
 • Fjernlæring: Foreldres Erfaring
 • Fjernlæring: Foreldres Erfaring - Puls
 • Fjernlæring: Skolepersonells Erfaring
 • Fjernlæring: Skolepersonells Erfaring - Puls
 • Fjernlæring: Elevs Erfaring
 • Fjernlæring: Elevs Erfaring - Puls
 • Skole Tilfredshet for Foreldre

Generelle Skjema Undersøkelsesmaler

 • Demografi
 • Frisørsalong Online Bestillingsskjema
 • Lagerantall
 • Jobbsøknadsskjema
 • Møtebestillingsskjema
 • Møteplanlegger Avstemning
 • NewBizz Før-Salgs Møte
 • Politisk Valgavstemning
 • Restaurant Tilbakemelding
 • Idrettsmesterskap Avstemning
 • Sommerferieplanlegger
 • Arbeidsplass Seksuell Trakassering: Varsler Skjema

Undersøkelsesmaler for ideelle organisasjoner

 • Valg til styret
 • Demografi
 • Donasjonsskjema
 • Donorgivertilbakemelding
 • Søknadsskjema for tilskudd
 • Rapport fra tilskuddsmottaker
 • Innmelding av medlemskap
 • Utmelding av medlemskap
 • Medlemskapstilfredshet
 • Tilbakemelding fra museumsgjester
 • Tilfredshet i sportsklubber
 • Innmelding av frivillige
 • Utmelding av frivillige
 • Registrering av frivillige
 • Tilfredshet blant frivillige
 • Interesser og Ferdigheter hos frivillige
 • Seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Varslerskjema: Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Personlige Undersøkelsesmaler

 • Julefilm Quiz
 • Festinvitasjon
 • Politisk Valgundersøkelse
 • Sportsmesterskap Avstemning
 • Sommerfestsplanlegging

IT Undersøkelsesmaler

 • IT Tilfredshet
 • Mobilapp Tilbakemelding
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Programvareutvikling
 • Feilrapporter & Funksjonsforespørsler
 • Programvareutvikling - Funksjonsforespørsel Avstemning
 • Programvare Tilbakemelding
 • Webinar Tilbakemelding
 • Webinar Registrering
 • Nettside Avslutt
 • Nettside Tilbakemelding
 • Nettside Seksjon Tilbakemelding

Mal for Medieundersøkelser

 • Tilbakemelding på Blogg
 • Tilbakemelding på Magasin
 • Tilbakemelding på Mobilapp
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Tilbakemelding på Nyhetsbrev
 • Tilbakemelding på Podcast

Mal for Medlemsundersøkelser

 • Tilbakemelding på Magasin
 • Innmelding i Medlemskap
 • Utmelding av Medlemskap
 • Tilfredshet med Medlemskap
 • Tilbakemelding på Nyhetsbrev
 • Tilfredshet i Sportsklubb

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig