Topp/Bunn grafer

Om Topp/Bunn grafer

Topp/Bunn grafer visualiserer de sterkeste og svakeste datapunktene, og viser hva som fungerer og/eller hva som trenger forbedring. Topp/Bunn grafer er dynamiske, så de øverste og/eller nederste elementene som vises i rapporter endrer seg etter hvert som ny data kommer inn.

Topp/Bunn grafer er tilgjengelige for Skala spørsmål, Matrise - vurderingsskala, Net Promoter Score® og Anbefalingsscore spørsmåltyper

Legg til Topp/Bunn grafer

For å legge til Topp/Bunn grafer i rapporter, må du:

  1. Gå til rapportområdet ditt, klikk på ikonet for å legge til rapportelement (), og velg topp/bunn.
  2. Hvis du vil se dine toppvurderinger velger du topp. Hvis du vil se dine bunnvurderinger velger du bunn.
  3. Definer det maksimale antall elementer du ønsker å se i diagrammet ditt.
  4. Klikk neste.
  5. Velg variablene du ønsker å observere og klikk legg til. Diagrammet ditt vil bli opprettet og lagt til nederst i rapporten din umiddelbart.

screely-1659707770511.png

Standardoppsettet for Topp/Bunn grafer er vertikale søyler, men de er også tilgjengelige i horisontale stolper.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig