Tekst i undersøkelser

Om tekst i undersøkelser

Tekstelementer kan brukes som en introduksjon til undersøkelsen din og/eller som overganger mellom forskjellige deler av undersøkelsen, og forklarer hva neste serie med spørsmål vil fokusere på. Kort sagt er de en måte å legge til beskrivende tekst i undersøkelsen din uten å stille et spørsmål.

Legg til tekst i dine undersøkelser

For å legge til en tekst i din undersøkelse, trenger du bare å:

  1. Gå til undersøkelsen din.
  2. Klikk på \\\"Legg til elementer\\\"-ikonet (), og velg tekst.
  3. Skriv inn overskriften og teksten, og endre typografien (fet, kursiv og understrek).

    Bruk nedtrekksmenyen Flettfelt for å sette inn dine respondenters bakgrunnsinformasjon eller svarene deres på tidligere spørsmål.

  4. Legg til koblinger til tekstboksen ved å klikke på koblingsikonet (\\"LinkIcon.png\\") og følgende vil bli satt inn: [dette er en kobling|http://www.eksempel.com]. Legg til teksten din til venstre for loddrett strek (|) og koblingen til høyre, for eksempel: [Enalyzer|http://www.enalyzer.com].

    Tekstelementer kan kun inneholde HTTPS-koblinger.

  5. Koblingen vil være understreket i undersøkelsen din, og du kan se en forhåndsvisning mens du redigerer teksten.
  6. Når du er fornøyd, klikk på legg til.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 3 syntes dette var nyttig