Del undersøkelse: Digital Post

Om Digital Post

Danske borgere mottar sin post fra offentlige danske myndigheter digitalt. Både postkassen og meldingene kalles Digital Post og sikrer sikker digital kommunikasjon mellom borgerne og offentlige myndigheter. Dette betyr at din Digital Post aldri kan leses av andre enn deg og den relevante myndigheten. Sikkerhet er viktig fordi sensitiv persondata ofte utveksles.

Med Digital Post kan danske borgere:

 • Lese post fra offentlige myndigheter
 • Sende post til offentlige myndigheter
 • Svare på post fra offentlige myndigheter
 • Videresende post fra offentlige myndigheter

Organisasjonsadministratorer kan integrere organisasjonen med Digital Post og gi organisasjonsmedlemmer tilgang til å dele undersøkelser via Digital Post.

Del Undersøkelser via Digital Post

Før du begynner, anbefaler vi at du:

 1. Lager invitasjonsmeldingen
 2. Opprett respondentlisten (CSV-fil). Dette vil gjøre delingen av din undersøkelse enklere og raskere.
 3. Sett undersøkelsens anonymitet.

For å sende invitasjoner til undersøkelsen via Digital Post, det eneste du må gjøre er:

 1. Gå til din undersøkelse, og velg del i sidemenyen.
 2. Klikk på Digital Post alternativet.
 3. Velg hvordan du vil invitere respondentene dine. Du kan velge mellom manuelt, kopier/lim inn, eller last opp.
  • Dette alternativet er optimalt hvis du sender til bare en person. Alt du trenger å gjøre er:
   1. Velg manuelt.
   2. Fyll ut respondentinformasjonen.

   CPR-variabelen er det eneste obligatoriske feltet. Kontroller at det inneholder 10 siffer og ingen bindestrek (-).

  • Kopier/lim inn respondentinformasjonen fra en CSV-fil direkte inn i Enalyzer. Alt du trenger å gjøre er:
   1. Velg kopier/lim inn.
   2. En boks vil dukke opp nedenfor. Kopier informasjonen fra CSV-filen og lim den inn i boksen.

   Du kan bare kopiere/lim inn systemvariablene: fornavn, etternavn, cpr, og språk. Hvis du ønsker å importere data til bakgrunnsvariabler du har opprettet selv eller hvis du skal importere noen variabler, velg last opp alternativet.

  • Dette alternativet er perfekt hvis du jobber med mange respondenter og bakgrunnsvariabler. Videre er dette det eneste alternativet som tillater deg å importere variabler. For flere detaljer om hvordan du oppretter en CSV-fil, klikk her.
   For å laste opp din CSV-fil, alt du trenger å gjøre er:
   1. Velg last opp.
   2. Klikk på last opp din CSV-fil.
   3. Finn din CSV-fil og klikk last opp.
   4. Tilordne feltene ved å knytte feltene fra din CSV-fil på venstre til dine undersøkelsesvariabler på høyre.

    Hvis det er et felt du ikke ønsker å laste opp eller importere, kan du hoppe over det.

    For å importere en variabel velg ny: bakgrunnsvariabel. Dette vil importere CSV-feltet som en tekst bakgrunnsvariabel.

   5. Når du er ferdig med tilordningen, klikk lagre for å returnere til forhåndsvisning av undersøkelsesinvitasjonen.
   6. Du kan alltid klikke på rediger tilordninger for å gjøre eventuelle endringer.
 4. Velg meldingen du skal sende. Hvis du ønsker å foreta noen redigeringer til meldingen, klikk rediger og følg instruksjonene på skjermen.
 5. Rediger avsenderens informasjon, hvis relevant.
 6. Du kan forhåndsvise din e-post undersøkelsesinvitasjon på høyre side panel. Hvis alt ser ut som det skal, klikk neste.
 7. Under planlegg din invitasjon, velg når du ønsker å sende din invitasjon. Du kan velge mellom send nå og planlegg for senere.
   1. Velg send nå for å sende undersøkelsesinvitasjonene umiddelbart.
   2. Klikk send nå.
   1. Velg planlegg for senere for å sende undersøkelsesinvitasjonene på et senere tidspunkt.
   2. Velg den dato og tid du ønsker at invitasjonene skal bli sendt.
   3. Klikk planlegg nå.
 8. Du vil nå kunne se en oversikt over respondentene dine.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig