Meldinger

Om Meldinger

Meldinger kan sendes som invitasjoner og påminnelser. Du kan opprette meldinger for en enkelt undersøkelse og bruke dem som maler for andre undersøkelser. For eksempel, dersom du oppretter en invitasjonsmelding for Undersøkelse 1, og ønsker å gjenbruke designet eller teksten for en melding for Undersøkelse 2, kan du bruke den på nytt og endre teksten og / eller designet.

Create Messages

For å opprette en melding som du skal bruke som en invitasjon eller påminnelse om undersøkelsen, må du gjøre følgende:

 1. Gå til undersøkelsen din og velg Respons i sidefeltet.
 2. Klikk på alternativer -menyen og klikk på meldinger.
 3. Klikk på knappen "Opprett melding" ().
 4. Gi meldingen et navn.
 5. Nå har du følgende alternativer:
  • Begynn fra scratch . Velg dette alternativet hvis du vil begynne fra null.
  • Standardmeldinger. Her finner du klare-til-å-send meldinger som du kan bruke som inspirasjon ettersom du kan redigere dem for å passe dine behov.
  • Dine meldinger. Har du opprettet en melding for en annen undersøkelse og vil du gjenbruke designet? Så søk etter undersøkelsen først, og deretter meldingen. Du vil kunne redigere teksten og designet senere.
 6. Klikk på neste.
 7. Rediger overskriften, starttexten, knappeteksten og avslutningsteksten.

  Bruk sammenflettings felt for å personalisere meldingene dine.

 8. Klikk neste. Hvis du har flere språk i undersøkelsen , vil du gå gjennom alle språkene før du når trinn 9.
 9. Legg til et bilde, og endre knappenes farge og skrifttype på invitasjonen din. Du kan også velge å sentrere teksten.
 10. Når du er ferdig, klikker du på legg til.

Du kan nå bruke denne meldingen når du inviterer respondenter via e-post eller Digital Post.

Flettefelt i meldinger

Du kan bruke flettefelt for å personalisere dine undersøkelsesinvitasjoner ved å legge til bakgrunnsinformasjon om respondentene dine, for eksempel navn, avdeling eller bosted i meldingene dine.

Du kan legge til flettefelt i meldingstittelen, åpnings- og avslutningsteksten. Alt du trenger å gjøre er å:

 1. Klikk på flette nedtrekksmenyen der du vil flette inn en bakgrunnsvariabel.
 2. Velg variabelen du vil flette inn.
 3. Variabelen vil nå være en del av meldingen din og tilsvarende data vil flettes inn når du sender meldingen ut som en invitasjon eller påminnelse.

Du kan flette inn systembakgrunnsvariabler, samt de du har opprettet selv. Dette er de følgende bakgrunnsvariablene fra systemet du kan flette i meldinger:

 • [FIRMA_NAVN] [ETTERNAVN]: Fornavnet og etternavnet til respondenten vil bli flettet inn.
 • [UNDERSØKELSE_LENKE]: Dette flettefeltet fletter sammen respondentens unike og direkte lenke til undersøkelsen. Invitasjons-e-posten må inneholde denne lenken.
 • [PROSJEKTID] & [PASSORD]: Dette vil flette sammen din undersøkelses-ID og hver respondent vil ha sitt eget passord. Disse flettefeltene er nyttige når respondentene ikke kan få tilgang til undersøkelseslenken på grunn av systemproblemer. Det er ditt valg om du ønsker at denne informasjonen skal inkluderes i e-postinvitasjonen din.
 • [AVSLAGSLENKE]: Dette fletter inn en lenke som lar respondentene avslå å delta i undersøkelsen. Ved å klikke på denne lenken melder respondenten seg av undersøkelsen. Du trenger ikke å inkludere dette i e-postinvitasjonen din.

Rediger meldinger

For å redigere meldingene dine, må du:

 1. Gå til undersøkelsen din og velg responser i side menyen.
 2. Klikk på alternativer-menyen og klikk på meldinger.
 3. Klikk på meldingen du vil redigere.
 4. For å endre designet, velg design. For å endre språket, velg språket du vil redigere.
 5. Gjør endringene dine og de vil bli lagret automatisk.

Var denne artikkelen nyttig?

2 av 4 syntes dette var nyttig