WCAG 2.1-samsvar

Om WCAG 2.1 Samsvar

Rekrutteringsnettstedets tilgjengelighetsretningslinjer (WCAG)Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er et sett med retningslinjer for å gjøre online innhold og nettsteder tilgjengelig for mennesker med funksjonshemninger. De dekker ting som å skrive instruksjoner i klart språk, tilby alternativ tekst for bilder og sikre at alle kan navigere på nettstedet/applikasjonen kun ved hjelp av en mus og en skjerm.

Enalyzer Tilgjengelighetskonformitetsrapport WCAG-utgave

Sammendrag

Enalyzer Cloud er et SaaS-produkt for å gjennomføre offentlige undersøkelser og samle inn og analysere data. Applikasjonen består av to distinkte deler. En del er for å lage innhold og er privat for kontoinnehaveren. Den andre delen er for å svare på undersøkelser og er offentlig tilgjengelig for alle brukere. Denne samsvarsanalysen gjelder den publikumsvendte delen av applikasjonen, heretter bare kalt "applikasjonen".

Rekrutteringsnettstedets tilgjengelighetsretningslinjer 2.1 er organisert i tre nivåer av samsvar:

  • Nivå A – de mest grunnleggende webtilgjengelighetsfunksjonene.
  • Nivå AA – tar for seg de største og mest vanlige barrierene for funksjonshemmede brukere.
  • Nivå AAA – det høyeste (og mest komplekse) nivået av webtilgjengelighet.

Vær oppmerksom på at det maksimalt oppnåelige nivået varierer for de forskjellige suksesskriteriene.

Kriterier Maksimalt Nivå Samsvar

Referanse: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

2 Operable

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

3 Forståelig

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

4 Robust

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

Var denne artikkelen nyttig?

3 av 3 syntes dette var nyttig