Medlemsprofiler

Om Medlemsprofiler

Med Enalyzer-organisasjoner kan du opprette medlemsprofiler som består av bakgrunnsinformasjon om medlemmet. I stedet for manuelt å sette opp en Respondentliste CSV-fil hver gang du gjennomfører en team- eller medlemsundersøkelse, kan du ganske enkelt importere dataene som er lagret i medlemsprofilene. Og, selvfølgelig kan all bakgrunnsinformasjon om medlemmet brukes til å segmentere, benchmarke, og gå dypt inn i dataene dine når du analyserer den innsamlede tilbakemeldingen med rapporter.

Tilpass Medlemsprofiler

Medlemsprofiler består av følgende medlemsdata:

 • Status er datoen og klokkeslettet medlemmet ble lagt til i organisasjonen.
 • Bakgrunnsinformasjon inneholder e-post, fornavn, etternavn, personlig ID, medlems kommentar og eventuelle andre variabler du legger til i profilene, f.eks. alder, kjønn, lønn, leder, og mer.
 • Team refererer til eventuelle team medlemmet er del av.
 • Rolle organisasjonsrollen til medlemmet, det kan være administrator, samarbeidspartner eller leser.

Du kan tilpasse medlemsprofiler ved å legge til flere bakgrunnsinformasjonsvariabler. Alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til hjemmesiden og klikk på organisasjonen din.
 2. Velg innstillinger i sidemenyen.
 3. Klikk på bakgrunnsinformasjon under medlemsinnstillinger.
 4. Klikk på legg til variabel-ikonet ().
 5. Navngi variabelen og klikk legg til.
 6. Gjenta trinn 3 og 4 til du har lagt til alle variablene du trenger.

Legg til Data i Medlemsprofiler

Når du har satt opp variablene for medlemsprofilene, vil du legge til litt data. Det er tre måter å gjøre dette på:

 1. Legg til informasjonen manuelt når du inviterer medlemmer.
 2. Legg til informasjonen i CSV-filen når du importerer medlemmer.
 3. Legg til informasjonen i medlemsprofilen manuelt.

For å legge dem til manuelt, må du:

 1. Gå til hjemmesiden og klikk på organisasjonen din.
 2. Velg medlemmer i sidemenyen.
 3. Klikk på medlemmet hvis profil du ønsker å se.
 4. Under bakgrunnsinformasjon, legg til verdier til variablene du opprettet under bakgrunnsinformasjon.
 5. Endringer vil bli lagret automatisk.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig