Datarekker & Benchmarking

```html

Om Tidsseriegrafer

En tidsseriegraf er en gruppering av data, basert på ett eller flere filtre. Du kan plotte flere tidsseriegrafer i et diagram for sammenlignings- eller referansemåling. Når flere tidsseriegrafer er plottet i et diagram, blir hver tidsserie identifisert med en unik farge.

Referansemålinger gir deg en enkel måte å sammenligne dine resultater på tvers av avdelinger, land, år og andre variabler, noe som gir kontekst til dine resultater og lar deg vite hvor din organisasjon står. Med tidsseriegrafer kan du lage dine egne referanser, noe som gir deg full kontroll over referanseprosessen.

For denne veiledningen vil vi bruke et eksempel. Vi har en graf basert på en Matrise - vurderingsskala som måler ansattes lykke og motivasjon, og vi ønsker å referansemåle alle avdelingene (Regnskap, Markedsføring, Salg og Utvikling) mot hverandre og totalen.

```

Opprett Dataserier

La oss starte med å opprette dataserier for hvert avdeling. For å opprette dataserier, må du:

 1. Gå til rapporten din og velg innstillinger i sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyknappen () for å åpne den først.
 2. Klikk på dataserier.
 3. Hvis dette er din første dataserie, klikk opprett dataserie. Hvis det ikke er den første, klikk på legg til ikonet () og din dataserie vil bli opprettet umiddelbart.
 4. Klikk på dataserien og velg rediger.
 5. Du har nå følgende alternativer:
  • Navn: Gi dataserien et navn for å hjelpe de som ser rapporten din til å forstå dens formål.
  • Farge: Dette er fargen dataserien vil ha i alle diagrammer.
  • Ignorer alle filtre: Aktiver denne innstillingen hvis du vil at dataserien skal ignorere rapport- og diagramfiltrene, hvis noen.
 6. For å definere innholdet i dataserien, klikk på legg til filter knappen.
 7. Definer dataserien ved å velge den relevante undersøkelsesvariabelen eller spørsmålet.
 8. Definer filtertilgang, dette betyr om rapportlesere er i stand til å gjøre egne utvalg eller ikke.
  • Du kan tillate rapportlesere å gjøre egne utvalg til filteret. For dette eksemplet vil dataserien være basert på bakgrunnsvariabelen avdeling. Ved å gi leserne tilgang vil de kunne gjøre egne utvalg og endre mellom alle tilgjengelige avdelinger.

   1. Klikk ja for å gi leserne tilgang.
   2. Velg standard filterutvalg og klikk lagre. Leserne vil kunne gjøre egne utvalg, men rapporten går tilbake til dine utvalg hvis siden oppdateres.
  • Du kan bestemme deg for å begrense det du deler med dine lesere og dermed nekte tilgang for dem til å gjøre egne filterutvalg. For dette eksemplet vil dataserien være basert på bakgrunnsvariabelen avdeling. Ved ikke å gi leserne tilgang, vil de bare kunne se data fra avdelingen du velger.

   1. Klikk nei for å nekte lesere tilgang.
   2. Definer filterutvalget og klikk lagre. Lesere vil ikke kunne redigere dine filterutvalg.
 9. Filterutvalgene vil bli lagt til dataserien din. Du kan legge til flere til du har definert dataseriene du trenger.

For dette eksemplet må vi lage 4 dataserier, og de vil bli definert som følger:

Regnskap
 • Variabel: Avdeling
 • Filterutvalg: Regnskap
Markedsføring
 • Variabel: Avdeling
 • Filterutvalg: Markedsføring
Salg
 • Variabel: Avdeling
 • Filterutvalg: Salg
Utvikling
 • Variabel: Avdeling
 • Filterutvalg: Utvikling

Legg til datarekker i rapportdiagrammer én etter én

Nå som vi har våre datarekker, er vi klare til å legge dem til i de relevante rapportdiagrammene og begynne med benchmarking. Du kan legge til datarekker én etter én, eller du kan legge dem til forskjellige rapportdiagrammer samtidig i bulk. For å legge dem til én etter én, må du:

 1. Gå til rapporten din og klikk på rapportdiagrammets overskrift for å åpne menyen for å redigere rapportdiagrammet på siden.
 2. Klikk på innstillinger.
 3. Klikk på datarekker.
 4. Klikk på knappen legg til datarekker og velg datarekkene du ønsker å legge til. For dette eksemplet velger vi Regnskap, Markedsføring, Salg og Utvikling.
 5. Klikk legg til.
 6. Dine datarekker vil bli lagt til i rapportdiagrammet ditt, og du vil kunne sammenligne og benchmarke dataene dine.

Legg til Dataserier i Bulk

Nå som vi har våre dataserier, er vi klare til å legge dem til i de relevante Rapportdiagrammer og starte benchmarking. Du kan legge til dataserier én etter én, eller du kan legge dem til i forskjellige diagrammer samtidig i bulk. For å legge dem til i bulk, må du:

 1. Gå til din rapport og velg alle de diagrammene du vil legge til dataserier i.
 2. Klikk på handlingsmenyen og velg rediger i bulk.
 3. Klikk på dataserier.
 4. Velg dataserie du ønsker å legge til. For dette eksemplet vil vi velge Regnskap, Markedsføring, Salg, og Utvikling.

  Hvis innstillingen for dataserie er grået ut og dermed ikke kan velges, er det fordi det ikke er mulig å legge til dataserier i alle de valgte diagrammene. Forsikre deg om at du kan legge til dataserier i alle valgte diagrammer før du legger dem til i bulk.

 5. Klikk ferdig.
 6. Dine dataserier vil bli lagt til i alle de valgte diagrammene, og du vil kunne sammenligne og benche dine data.

Var denne artikkelen nyttig?

2 av 6 syntes dette var nyttig