Respondentliste

Om respondentlister

En kommaseparert verdi (CSV)-fil er en ren tekstfil som inneholder en liste over data. Disse filene brukes ofte for utveksling av data mellom forskjellige applikasjoner.

Når du inviterer respondenter via e-post, Digital Post eller SFTP-server, kan du raskt importere informasjonen om dine respondenter ved hjelp av en CSV-fil som inneholder respondentlisten din.

Respondentlister inneholder navn og e-postadresser til hver respondent, i tillegg til all annen nødvendig informasjon. En god og detaljert respondentliste gjør distribusjon av undersøkelsen enklere og gir utmerkede filtrerings- og rapporteringsmuligheter når du er klar for å analysere dataene som er samlet inn.

Opprett deltakerlister

Du kan opprette CSV-filer med deltakeres e-postadresser, navn og andre relevante bakgrunnsvariabler ved hjelp av applikasjoner som Excel eller Google Sheets.

Begynn med å legge til overskriftene i CSV-filen din, disse representerer bakgrunnsvariablene i undersøkelsen din. Den eneste påkrevde overskriften er e-post (e-post og SFTP) eller CPR-numre (Digital Post), men fornavn, etternavn og e-post/CPR er standardfeltene. Eventuelle andre bakgrunnsvariable avhenger av undersøkelsesbehovene dine, og disse kan referere til eksisterende undersøkelsesvariabler eller du kan importere dem når du laster opp filen.

Hver deltaker må være på sin egen rad i regnearket. Hvis du ikke har data for en bestemt kontakt, kan du bare la cellen være tom.

Når du er ferdig, lagre regnearket som en CSV.

mceclip0.png

CSV-filen må være kodet i UTF-8.

Formatet for datovariabler er MM-DD-YYYY.

Var denne artikkelen nyttig?

11 av 20 syntes dette var nyttig