Respondentliste

Om respondenterlister

En kommaseparert verdier (CSV) fil er en ren tekstfil som inneholder en liste over data. Disse filene brukes ofte for datautveksling mellom forskjellige applikasjoner.

Når du inviterer respondenter via e-post, Digital Post, eller SFTP-server, kan du raskt importere respondentinformasjonen ved å bruke en CSV-fil som inneholder din respondenterliste.

Respondentlister inneholder hver respondents navn og e-postadresse, i tillegg til eventuell annen informasjon du trenger å inkludere. En god og detaljert respondentliste gjør spredning av undersøkelser enklere, og gir også utmerkede filtrerings- og rapporteringsmuligheter når du er klar til å analysere de innsamlede dataene.

Opprett Respondentlister

Du kan opprette CSV-filer med respondentenes e-poster, navn og eventuelle andre relevante bakgrunnsvariabler ved å bruke applikasjoner som Excel eller Google Sheets.

Start med å legge til overskriftene for CSV-filen din; disse representerer bakgrunnsvariablene for undersøkelsen din. Den eneste obligatoriske overskriften er e-post (e-post & SFTP) eller personnummer (Digital Post), men fornavn, etternavn og e-post/personnummer er standardfeltene. Eventuelle andre bakgrunnsvariabler avhenger av behovet i undersøkelsen din, disse kan referere til eksisterende undersøkelsesvariabler eller du kan importere dem når du laster opp filen.

Hver respondent må være på sin egen rad i regnearket. Hvis du ikke har data for en bestemt kontakt, bare la cellen være tom.

Når du er ferdig, lagre regnearket som en CSV-fil.

mceclip0.png

CSV-filen må være kodet i UTF-8.

Formatet for datovariabler er MM-DD-ÅÅÅÅ.

Var denne artikkelen nyttig?

12 av 21 syntes dette var nyttig