Utgående Webhooks

```html

Om Utgående Webhooks

I generelle termer er en webhook en måte applikasjoner automatisk kommuniserer med hverandre. Med andre ord sendes en melding over nettet, som utløses automatisk hver gang en bestemt hendelse inntreffer. Automatiseringen av utgående webhook utløses når en respondent fullfører undersøkelsen din og deres svar sendes til et eksternt system etter ditt valg.

Hver gang automatiseringen av utgående webhook utløses, oppretter den en ny automatiseringskjøring. Disse kjøringene representerer tilfeller hvor din utgående webhook sender et svar fra en undersøkelse til det spesifiserte eksterne systemet. Med Enalyzer kan du enkelt se og håndtere dine automatiseringskjøringer.

Webhooks er ment for brukere som vet hvordan man skal håndtere dem. Vær oppmerksom på at vi ikke kan feilsøke koden din eller gi trinn-for-trinn utviklingsinstruksjoner.

Opprette en Automatisering for Utgående Webhook

For å sette opp en automatisering for utgående webhook, må du:

 1. Gå til automatiseringsområdet () og klikk på Enalyzer i side menyen.
 2. I side menyen, klikk på Enalyzer.
 3. Klikk på opprett automatisering. Hvis du allerede har en eller flere automatiseringer klikker du på legg til automatiseringsikonet () for å legge til en automatisering.
 4. Velg webhooks alternativet og klikk på utgående webhook.
 5. Velg hvilke variabler du ønsker å inkludere i dine overføringer. Du kan velge å inkludere alle variabler eller spesifikke variabler i din dataoverføring.
  1. Dette alternativet vil inkludere alle spørsmålene i din undersøkelse og bakgrunnsvariabler i dataoverføringen.
   1. Bruk nedtrekksmenyen for å velge inkluder alle variabler alternativet
   2. Klikk neste.
  2. Dette alternativet lar deg velge hvilke spørsmål i undersøkelsen og bakgrunnsvariabler du vil inkludere i din dataoverføring.
   1. Bruk nedtrekksmenyen for å velge inkluder spesifikke variabler alternativet og klikk neste.
   2. Velg spørsmålene og bakgrunnsvariablene du ønsker å inkludere i din dataoverføring og klikk legg til.
 6. Velg variabeletikettene webhooken skal bruke. Du kan velge mellom:
  • Auto-genererte etiketter: disse genereres av Enalyzer og er de samme etikettene du finner i nedlastingen av svardata.
  • Dataetiketter: Du kan bruke dataetiketter som du selv kan tilpasse under dine undersøkelsesinnstillinger. 
 7. Legg til URL-en som webhookautomatiseringen vil sende dataene til.
 8. Klikk på test forbindelse knappen. Når tilkoblingen din er vellykket, klikk neste.
 9. Navngi automatiseringen og klikk neste.
 10. Still inn automatiseringsstatusen. Som standard er den aktivert, men du kan deaktivere den før du oppretter den.
 11. Når du er klar til å opprette automatiseringen, klikk ferdig.

Tilpasse Dataetiketter

Når du oppretter en bakgrunnsvariabel eller et spørsmål, genererer Enalyzer automatisk en etikett som du kan finne i nedlastingen av svardata. Dataetiketter lar deg tilpasse etiketter for dine undersøkelsesbakgrunnsvariabler og spørsmål for utgående webhooks for å kontrollere output fra API-kall. 

Dine dataetiketter er definert under dine undersøkelsesinnstillinger, alt du må gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsesområdet (SurveyAreaIcon.png) og åpne din undersøkelse.
 2. I side menyen, klikk på innstillinger.
 3. Under datainnstillinger, klikk på dataetiketter.
 4. Du vil se en oversikt over alle undersøkelsesvariabler (bakgrunnsvariabler og spørsmål) på venstre side. På høyre side vil du se dine dataetiketter. Som standard er dataetikettene auto-generert, basert på de tilsvarende bakgrunnsvariablene/spørsmålene, men du kan definere dine egne verdier.

Dataetiketter må være unike, kan ikke inneholde spesialtegn og er begrenset til 100 tegn.

Dataetiketter kan kun defineres for bakgrunnsvariabler og spørsmål, men ikke for svaralternativer.

Dataetiketter kopieres ikke når man kopierer spørsmål, men de kopieres ved kopiering av undersøkelser eller når undersøkelsen deles som en mal.

Se Detaljer om Automatiseringskjøring

Hver gang utgående webhookautomatiseringen utføres opprettes en ny kjøring. Automatiseringskjøringer er hendelsene når din utgående webhook overfører et svar fra undersøkelsen til det spesifiserte eksterne systemet. Når utgående webhookautomatiseringen begynner å kjøre, kan du se automatiseringskjøringene den oppretter. Hver automatiseringskjøring kan ha en annen status. De mulige statusene er:

 • Planlagt: utgående webhookautomatiseringen har blitt planlagt til en senere tid men har ennå ikke kjørt.
 • Mislykket: utgående webhookautomatiseringen har møtt på en feil og mislykket i å kjøre.
 • Spiller: utgående webhookautomatiseringen spiller for øyeblikket.
 • Vellykket: utgående webhookautomatiseringen var ferdigstilt og svaret fra undersøkelsen ble sendt til det eksterne systemet.

For å se detaljer om en automatiseringskjøring, må du bare gjøre følgende:

 1. Gå til automatiseringsområdet () og klikk på Enalyzer i side menyen.
 2. I side menyen, klikk på Enalyzer.
 3. Klikk på automatiseringen.
 4. Under logg, klikk på automatiseringskjøringer.
 5. For å se detaljer om en automatiseringskjøring, klikk bare på kjøringen.
 6. Detailjer for automatiseringskjøringen inkluderer:
  • Fornavn og etternavn: kjøringen vil vise respondentens fornavn og etternavn hvis tilgjengelig.
  • Status: kjøringens status, samt datoen og tiden den fikk den statusen.
  • Opprettelsestidspunkt: datoen og tiden kjøringen ble opprettet.
  • Push URL: URL-en som svaret fra undersøkelsen ble postet til.
  • Utgående melding: dataene som ble sendt til det eksterne systemet.

Kjøringer fra anonyme undersøkelser vil ikke vise respondentenes fornavn, etternavn eller e-poster. Isteden vil kjøringen bli navngitt "Anonym".

Filtrere Automatiseringskjøringer

Du kan filtrere dine automatiseringskjøringer etter status, tidsperiode, eller navn. Dette vil hjelpe deg med å sortere gjennom dine kjøringer og gjøre dem lettere å håndtere, for eksempel kan du finne alle mislykkede kjøringer og se hva som skjedde eller spille dem igjen.

For å filtrere dine automatiseringskjøringer, må du:

 1. Gå til automatiseringsområdet () og klikk på Enalyzer i side menyen.
 2. I side menyen, klikk på Enalyzer.
 3. Klikk på automatiseringen.
 4. Under logg, klikk på automatiseringskjøringer.
 5. Klikk på filtrer knappen.
 6. Du har følgende alternativer for å filtrere kjøringer, og du kan legge til så mange filtre som nødvendig for å gre gjennom dem:
  • Søk etter navn eller e-postadresse: Skriv en e-postadresse eller et navn i søkefeltet. Dette referer til verdien av svaret fra undersøkelsen.
  • Status: Filtrer etter kjøringsstatus.
  • Tidsperiode: Filtrer etter tidsperioden basert på kjøringens opprettelsesdato.

   Automatiseringskjøringer blir kun lagret i 14 dager, derfor er tidsperiode-filteret begrenset til 14 dager tilbake i tid.

 7. Når du er ferdig med å legge til alle filtere, klikk på bruk-knappen for å filtrere automatiseringskjøringslisten og lukke redigeringsfilteret for kjøringer i side menyen.

Spille Automatiseringskjøringer på Nytt

Det er flere grunner til at du ønsker å spille en kjøring på nytt. Den vanligste er om den har feilet, men du vil kanskje også sende dataene igjen eller spille en kjøring som har blitt planlagt for en senere tid. For å spille dine kjøringer på nytt, alt du må gjøre er:

 1. Gå til automatiseringsområdet () og klikk på Enalyzer i side menyen.
 2. I side menyen, klikk på Enalyzer.
 3. Klikk på automatiseringen.
 4. Under logg, klikk på automatiseringskjøringer.
 5. Klikk på handlingsmenyen og velg spill på nytt.
 6. Velg kjøringen(e) du ønsker å spille på nytt og klikk på spill på nytt-knappen.

Motta Feilvarsler

Utgående webhooks kan feile av forskjellige grunner og forårsake at din automatisering blir deaktivert. Uansett grunn, så kan du aktivere e-post feilvarslinger for din automatisering. Du kan definere person(er) som vil motta disse varslingene.

For å aktivere feilvarslinger, må du:

 1. Gå til automatiseringsområdet (AutomationsIcon.png) og klikk på Enalyzer i side menyen.
 2. Klikk på automatiseringen du ønsker å aktivere feilvarsling for.
 3. Under feilvarslinger, aktiver e-postvarslinger innstillingen.
 4. Klikk på legg til mottaker og skriv inn e-postadressen som vil motta feilvarsling e-postene. Gjenta dette steget for å legge til flere mottakere.
 5. Dine endringer vil bli lagret umiddelbart. 
```

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig