Betingelser

Om Betingelser

Betingelser er nyttige, når du vil sende respondenter ned ad forskellige undersøgelsesveje baseret på variabler som svar på spørgsmål eller baggrundsinformation. Afhængigt af hvordan respondenterne besvarer visse spørgsmål, vil de tage forskellige ruter gennem undersøgelsen.

screely-1676619556763.png

En betingelse er en regel, du sætter, som spørgsmål skal følge for at være synlige for en respondent, der følger den regel. For at gøre det lettere kan du læse betingelserne som en sætning. Eksemplet ovenfor kan læses som:

Spørgsmålet "Hvad var den primære årsag til, at du ikke kunne arbejde effektivt?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Effektivitet og Bemyndigelse - Hvordan vil du bedømme din arbejdseffektivitet i den forløbne uge?"

En betingelse består af fire dele:

 • En udtalelse: En udtalelse er et konditionelt udtryk, der angiver den logiske relation mellem variablen, operatøren og værdien. En udtalelse kan enten være en "hvis" udtalelse eller en "hvis ikke" udtalelse. I eksemplet ovenfor er udtalelsen "hvis", hvilket betyder, at spørgsmålet vil blive vist, hvis den følgende udtalelse, defineret af variablen, operatøren og værdien, er sand.
 • En variabel: Dette kan være et spørgsmål eller en baggrundsvariabel i din undersøgelse. I eksemplet ovenfor er variablen spørgsmålet "Hvordan vil du bedømme din arbejdseffektivitet i den forløbne uge?"

  Baggrundsvariabler af datatypen, Billed Upload, Fil Upload, Rangordning og Pointfordelingsspørgsmål kan ikke bruges til betingelser.

 • En operatør: Operatører i en betingelse er som et verb i en sætning. Operatorer angiver, hvordan betingelsens kriterier forholder sig til hinanden. De tilgængelige operatører bestemmes af variabeltypen. I eksemplet ovenfor er operatøren "er en af".
  Se alle tilgængelige operatører for hver variabeltype.
 • En værdi: Dette er værdi(en) som definerer din betingelse. I eksemplet ovenfor er værdierne 1, 2 og 3.

Tilføj Betingelser

Betingelser tilføjes til det spørgsmål, underspørgsmål eller svaralternativ, som skal vises, hvis betingelsen er opfyldt. For eksempel, hvis du ønsker at vise spørgsmål til medarbejdere i Marketing afdelingen, tilføjes betingelserne til sættet af spørgsmål.

For at tilføje betingelser skal du blot gøre følgende:

 1. Vælg det spørgsmål, underspørgsmål eller svaralternativ, som du ønsker at tilføje betingelsen til og klik indstillinger.
 2. Klik på tilføj betingelse knappen.
 3. Vælg variablen (spørgsmål eller baggrundsvariabel) for betingelsen.
 4. Vælg værdien. Dette er det svaralternativ respondenten skal vælge for at blive dirigeret til det specifikke spørgsmål, dvs. dette er betingelsen.
 5. Når du er færdig, klik på tilføj.
 6. Din betingelse vil nu fremgå under dine spørgsmålsindstillinger.
 7. Du kan altid se, hvilke spørgsmål der indeholder betingelser fra oversigten over undersøgelsesindholdet. De er markeret med undersøgelseselement nummeret, som betingelsen er baseret på:
  screely-1658188710317.png

Betingelser på underspørgsmål og svaralternativer

Betingelser kan også tilføjes til specifikke svaralternativer og/eller underspørgsmål. 

Afhængig af hvordan respondenterne svarer på et bestemt spørgsmål, kan forskellige svaralternativer vises eller skjules i de efterfølgende spørgsmål. 

For at tilføje betingelser til underspørgsmål og/eller svaralternativer, skal du: 

 1. Klik på spørgsmålet for at redigere
 2. Klik på underspørgsmålet eller svaralternativet, du ønsker at tilføje en betingelse til 
 3. Klik på tilføj betingelse
 4. Vælg variablen (spørgsmål eller baggrundsvariabel) for betingelsen.
 5. Vælg værdien. Dette er svaralternativet, som respondenten skal vælge for at få vist det specifikke underspørgsmål eller svaralternativ.
 6. Når du er færdig, skal du klikke tilføj.
 7. Din betingelse vil nu fremgå under dit underspørgsmål eller svaralternativ.

 

Logiske operatorer og betingelsesgrupper

Du kan bruge logiske operatorer til at skabe komplekse betingelser og betingelsesgrupper. Logiske operatorer bruges til at kombinere flere betingelser inden for en enkelt regel. Du kan bruge "og" og "eller" operatorer til at kombinere betingelser. 

OG OPERATØREN

"og" operatøren betyder, at respondenter skal opfylde alle betingelser grupperet med "og" operatøren for at vise spørgsmålet.

screely-1676626354592.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville det lyde:

Spørgsmålet "Hvad var den primære årsag til, at du ikke var i stand til at arbejde effektivt?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1-25%, 26-50 %, 51-75% eller 76-100% på spørgsmålet "Hvor meget arbejdede du hjemmefra i den forløbne uge?" og hvis "Land" er "Danmark"

ELLER OPERATØREN

"eller" operatøren adskiller betingelser eller grupper af betingelser (dem der er grupperet med "og" operatøren), hvilket betyder, at respondenterne skal opfylde betingelsen/betingelsesgruppen eller den anden betingelse/betingelsesgruppe.

screely-1676628460369.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville det lyde:

Spørgsmålet "Hvad ville du ønske, at din leder forbedrede?" vil blive vist hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 på spørgsmålet "Leder - Er dine anstrengelser blevet anerkendt af din leder i den forløbne uge?" eller hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 på spørgsmålet "Leder - Har du i den forløbne uge modtaget den støtte du har brug for fra din leder?"

KOMBINÉR OG/ELLER OPERATORER

En kombination af "og" og "eller" operatorer gør det muligt at indstille mere kompleks logik ved at kombinere flere betingelser og betingelsesgrupper.

screely-1676631195298.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville det lyde:

Spørgsmålet "Hvad kunne du tænke dig dine kolleger eller leder forbedrede?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2 eller 3 på spørgsmålet "Leder - Er dine bestræbelser blevet anerkendt af din leder i den forgangne uge?" og hvis respondenten svarer 1, 2 eller 3 på spørgsmålet "Leder - Har du i den forgangne uge fået den støtte du behøver fra din leder?" eller hvis respondenten svarer 1, 2 eller 3 på spørgsmålet "Kolleger - Har du i den forgangne uge fået den støtte du behøver fra dine kolleger?"

Som du kan se, grupperer "og" operatoren betingelserne.

Slet betingelser

 1. Gå til din undersøgelse, og klik på spørgsmålet, hvis betingelse du vil slette.
 2. Klik på indstillinger.
 3. Rul ned i bunden, under betingelser, for at se en liste over de betingelser dette spørgsmål har.
 4. Klik på handlingsmenuen og vælg slet.
 5. Vælg den eller de betingelser, du ønsker at slette, og klik på slet knappen.

Andre tilgængelige operatorer

De tilgængelige operatorer bestemmes af den variabeltype, du vælger til din betingelse. Brug skifterne nedenfor for at lære mere om hver enkelt.

 • Operatoren afhænger af antallet af svarmuligheder, du vælger eller definerer. Hvis du vælger eller definerer én værdi, vil operatoren være "er", for eksempel "Afdeling er Salg". Hvis du vælger eller definerer flere værdier, vil operatoren være "er nogen af", for eksempel "Afdeling er nogen af mulighederne Salg eller Marketing".

  Disse operatorer er tilgængelige for:

  • Flervalgsspørgsmål
  • Vurderingsskala spørgsmål
  • Fritekst spørgsmål
  • Billedvalgsspørgsmål
  • Matrice - flervalg
  • Matrice - vurderingsskala
  • Indtastningsfelt spørgsmål
  • Net Promotor Score (NPS) spørgsmål
  • Anbefalingsscore spørgsmål
  • Baggrundsvariabel: Vælgelist
  • Baggrundsvariabel: Tekst

  Dato type baggrundsvariabler, Upload billede spørgsmål, Upload fil spørgsmål, Prioriteringsspørgsmål og Pointfordelingsspørgsmål kan ikke bruges til betingelser.

 • Disse operatorer er tilgængelige for tekstvariabler:

  • Fritekst spørgsmål
  • Indtastningsfelt spørgsmål, undtagen for det numeriske format
  • Baggrundsvariabel: Tekst, undtagen for det numeriske format

   

 • Disse operatorer er tilgængelige for numeriske variabler:

  • Indtastningsfelt spørgsmål, numerisk format
  • Baggrundsvariabel: Tekst, numerisk format

Var denne artikel en hjælp?

8 ud af 13 fandt dette nyttigt