Betingelser

```html

Om Betingelser

Betingelser er nyttige, når du ønsker at sende respondenter ned ad forskellige undersøgelsesruter baseret på variabler som svar på spørgsmål eller baggrundsinformation. Afhængigt af hvordan respondenterne svarer på visse spørgsmål, vil de tage forskellige ruter gennem undersøgelsen.

screely-1676619556763.png

En betingelse er en regel, som du sætter, som spørgsmål skal følge for at være synlige for en respondent, der følger den regel. For at gøre det lettere, kan du læse betingelser som en sætning. Eksemplet ovenfor kan læses som:

Spørgsmålet "Hvad var den primære årsag til, at du ikke var i stand til at arbejde effektivt?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2 eller 3 på spørgsmålet "Effektivitet og Bemyndigelse - Hvordan vil du vurdere din arbejdseffektivitet den sidste uge?"

En betingelse består af fire dele:

 • En udsagn: En udsagn er et betinget udtryk, der specificerer den logiske relation mellem variablen, operatoren og værdien. En udsagn kan være enten en "hvis" udsagn eller en "hvis ikke" udsagn. I eksemplet ovenfor er udsagnet "hvis", hvilket betyder, at spørgsmålet vil blive vist, hvis det efterfølgende udsagn, defineret ved variablen, operatoren og værdien, er sandt.
 • En variabel: Dette kan være et spørgsmål eller en baggrundsvariabel i din undersøgelse. I eksemplet ovenfor er variablen spørgsmålet "Hvordan vil du vurdere din arbejdseffektivitet den sidste uge?"

  Datatyps baggrundsvariabler, Billedvalgsspørgsmål, Upload billede spørgsmål, Prioriteringsspørgsmål, og Pointfordelingsspørgsmål kan ikke bruges til betingelser.

 • En operatør: Operatorer i en betingelse er som et verbum i en sætning. Operatorer specificerer, hvordan betingelseskriterierne relaterer til hverandre. De tilgængelige operatører bestemmes af variabeltypen. I eksemplet ovenfor er operatøren "er nogen af".
  Se alle tilgængelige operatører for hver variabeltype.
 • En værdi: Dette er den/dem værdi(er), der definerer din betingelse. I eksemplet ovenfor er værdierne 1, 2 og 3.
```

Tilføj Betingelser

Betingelser tilføjes til spørgsmålet, underspørgsmålet eller svaralternativet, som skal vises, hvis betingelsen er opfyldt. For eksempel, hvis du vil vise spørgsmål for medarbejdere i marketingafdelingen, tilføjes betingelserne til sættet af spørgsmål.

For at tilføje betingelser, skal du blot:

 1. Vælg spørgsmålet, underspørgsmålet eller svaralternativet, som du vil tilføje betingelsen til, og klik indstillinger.
 2. Klik på tilføj betingelse knappen.
 3. Vælg variablen (spørgsmål eller baggrundsvariabel) for betingelsen.
 4. Vælg værdien. Dette er svaralternativet, som respondenterne skal vælge for at blive dirigeret til det angivne spørgsmål, dvs. dette er betingelsen.
 5. Når du er færdig, klik på tilføj.
 6. Din betingelse vil nu fremgå under dine spørgsmålsindstillinger.
 7. Du kan altid se, hvilke spørgsmål der indeholder betingelser fra oversigten over undersøgelsesindholdet. De er markeret med undersøgelseselementnummeret, som betingelsen er baseret på:
  screely-1658188710317.png

Betingelser på spørgsmål og svaralternativer

Betingelser kan også tilføjes til specifikke svaralternativer og/eller underspørgsmål. 

Afhængigt af hvordan respondenterne svarer på et bestemt spørgsmål, kan forskellige svaralternativer vises eller skjules i de efterfølgende spørgsmål. 

For at tilføje betingelser til underspørgsmål og/eller svaralternativer, skal du: 

 1. Klikke på spørgsmålet for at redigere
 2. Klik på det underspørgsmål eller svaralternativ, som du vil tilføje en betingelse til 
 3. Klik på tilføj betingelse
 4. Vælg variablen (spørgsmål eller baggrundsvariabel) for betingelsen.
 5. Vælg værdien. Dette er det svaralternativ, som respondenten skal vælge for at få vist den specifikke underspørgsmål eller svaralternativ.
 6. Når du er færdig, klik på tilføj.
 7. Din betingelse vil nu fremgå under dit underspørgsmål eller svaralternativ.

 

Logiske operatorer og Betingelsesgrupper

Du kan bruge logiske operatorer til at skabe komplekse betingelser og betingelsesgrupper. Logiske operatorer bruges til at kombinere flere betingelser inden for en enkelt regel. Du kan bruge "og" og "eller" operatorer til at kombinere betingelser. 

OG OPERATØREN

"og" operatøren betyder, at respondenterne skal opfylde alle betingelser grupperet med "og" operatøren for at vise spørgsmålet.

screely-1676626354592.png

Hvis vi læser det ovenstående eksempel som en sætning, ville det lyde:

Spørgsmålet "Hvad var den primære årsag til, at du ikke kunne arbejde effektivt?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1-25%, 26-50%, 51-75% eller 76-100% på spørgsmålet "Hvor meget arbejdede du hjemmefra den forgange uge?" og hvis "Land" er "Danmark"

ELLER OPERATØREN

"eller" operatøren adskiller betingelser eller betingelsesgrupper (de grupperede med "og" operatøren), hvilket betyder, at respondenterne skal opfylde betingelsen/betingelsesgruppen eller den anden betingelse/betingelsesgruppe.

screely-1676628460369.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville det lyde:

Spørgsmålet "Hvad vil du gerne have, at din leder forbedrer?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Leder - Er dine bestræbelser blevet anerkendt af din leder i den forløbne uge?" eller hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Leder - Har du i den forløbne uge modtaget den støtte du behøver fra din leder?"

KOMBINERE OG/ELLER OPERATORER

En kombination af "og" og "eller" operatorer muliggør oprettelsen af mere kompleks logik ved at kombinere flere betingelser og betingelsesgrupper.

screely-1676631195298.png

Hvis vi læser det ovenstående eksempel som en sætning, ville det lyde:

Spørgsmålet "Hvad vil du gerne have dine kollegaer eller chef til at forbedre?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Chef - Er dine bestræbelser blevet anerkendt af din chef i den forgangne uge?" og hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Chef - Har du i den forgangne uge modtaget den støtte, du behøver fra din chef?" eller hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Kollegaer - Har du i den forgangne uge modtaget den støtte, du behøver fra dine kollegaer?"

Som du kan se, grupperer "og" operatoren betingelserne.

Slet betingelser

 1. Gå til din undersøgelse og klik på det spørgsmål, hvis betingelse du vil slette.
 2. Klik på indstillinger.
 3. Rul ned til bunden, under betingelser, for at se en liste over de betingelser dette spørgsmål har.
 4. Klik på handlingsmenuen og vælg slet.
 5. Vælg den eller de betingelser du ønsker at slette og klik på slet knappen.

Andre tilgængelige Operatorer

De tilgængelige operatorer bestemmes af den variabeltype, du vælger til din betingelse. Brug toggles nedenfor for at lære mere om hver enkelt.

 • Operatoren afhænger af antallet af svarmuligheder, du vælger eller definerer. Hvis du vælger eller definerer én værdi, bliver operatoren "er", for eksempel "Afdeling er Salg". Hvis du vælger eller definerer flere værdier, bliver operatoren "er nogen af", for eksempel "Afdeling er nogen af mulighederne Salg eller Markedsføring".

  Disse operatorer er tilgængelige for:

  • Flervalgsspørgsmål
  • Vurderingsskala spørgsmål
  • Fritekst spørgsmål
  • Billedvalgsspørgsmål
  • Matrice - flervalg
  • Matrice - vurderingsskala
  • Indtastningsfelt spørgsmål
  • Net Promotor Score (NPS) spørgsmål
  • Anbefalingsscore spørgsmål
  • Baggrundsvariabel: Vælgeliste
  • Baggrundsvariabel: Tekst

  Baggrundsvariabler af datatypen, Upload billede spørgsmål, Upload fil spørgsmål, Prioriteringsspørgsmål og Pointfordelingsspørgsmål kan ikke bruges til betingelser.

 • Disse operatorer er tilgængelige for tekstvariabler:

  • Fritekst spørgsmål
  • Indtastningsfelt spørgsmål, undtagen numerisk format
  • Baggrundsvariabel: Tekst, undtagen numerisk format

   

 • Disse operatorer er tilgængelige for numeriske variabler:

  • Indtastningsfelt spørgsmål, numerisk format
  • Baggrundsvariabel: Tekst, numerisk format

Var denne artikel en hjælp?

8 ud af 13 fandt dette nyttigt