WCAG 2.1 Overholdelse

Om overholdelse af WCAG 2.1

De Webindholds Tilgængelighedsretningslinjer (WCAG) er et sæt retningslinjer til at gøre online indhold og hjemmesider tilgængelige for mennesker med handicap. De dækker ting såsom at skrive instruktioner i klart sprog, tilvejebringelse af alternativ tekst til billeder og sikring af, at enhver kan navigere på hjemmesiden/applikationen med blot en mus og en skærm.

Enalyzer Tilgængeligheds Overensstemmelsesrapport WCAG Udgave

Resumé

Enalyzer Cloud er et SaaS-produkt til at gennemføre offentlige undersøgelser samt indsamle og analysere data. Applikationen består af to adskilte dele. En del er til at skabe indhold og er privat for kontohaveren. Den anden del er til at svare på undersøgelser og er offentligt tilgængelig for alle brugere. Denne overensstemmelsesanalyse gælder for den offentligt tilgængelige del af applikationen, i det følgende blot kaldet "applikationen".

Web Content Accessibility Guidelines 2.1 er organiseret i tre niveauer af overensstemmelse:

  • Niveau A – de mest grundlæggende funktioner for webtilgængelighed.
  • Niveau AA – omhandler de største og mest almindelige barrierer for brugere med handicap.
  • Niveau AAA – det højeste (og mest komplekse) niveau af webtilgængelighed.

Vær opmærksom på, at det maksimalt opnåelige niveau varierer for de forskellige succeskriterier.

Kriterium Maksimalt Niveau Overholdelse
1.1 Tekstalternativer A Fuldstændig
1.2 Tidsbaserede medier AAA Fuld
1.3 Tilpasningsdygtig AAA Fuld
1.4 Skelnelig AAA Delvis (AA niveau)
2.1 Tastaturtilgængelig AAA Fuld
2.2 Nok tid AAA Fuldt
2.3 Anfald og fysiske reaktioner AAA Fuldt
2.4 Navigerbar AAA Fuld
2.5 Inputmodaliteter AAA Fuldt
3.1 Læselig AAA Fuld
3.2 Forudsigelig AAA Fuld
3.3 Indtastningshjælp AAA Fuld
4.1 Kompatibel AA Fuld

Reference: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

1 Opmærksom

1.1 Tekstalternativer Maksimalt Niveau Overholdelse
1.1.1 Ikke-tekstligt indhold A yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

1.2 Tidsbaserede medier Maksimalt Niveau  Overensstemmelse
1.2.1 Kun lyd og kun video (foroptaget) A yes.png
1.2.2 Undertekster (forudindspillet) A yes.png
1.2.3 Lydbeskrivelse eller Mediaalternativ (Forudindspillet) A yes.png
1.2.4 Undertekster (Live) AA yes.png
1.2.5 Lydbeskrivelse (Forudindspillet) AA yes.png
1.2.6 Tegnsprog (Forudindspillet) AAA yes.png
1.2.7 Udvidet lydbeskrivelse (Forudindspillet) AAA yes.png
1.2.8 Mediealternativ (Forudindspillet) AAA yes.png
1.2.9 Kun lyd (Live) AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

```html ```
1.3 Tilpasselig Maksimalt Niveau  Overholdelse
1.3.1 Information og relationer A ja.png
1.3.2 Meningfuld rækkefølge A yes.png
1.3.3 Sanselige karakteristika A yes.png
1.3.4 Orientering AA yes.png
1.3.5 Identificer indtastningsfelt sprøgsmåls formål AA yes.png
1.3.6 Identificer formål AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

```html ``` ```html ```
1.4 Skelnelig Maksimalt Niveau Overholdelse
1.4.1 Brug af farve A yes.png
1.4.2 Lydkontrol A yes.png
1.4.3 Kontrast AA yes.png
1.4.4 Ændre tekststørrelse AA yes.png
1.4.5 Billeder af tekst AA yes.png
1.4.6 Kontrast (Forstærket) AAA  
1.4.7 Lav eller ingen baggrundslyd AAA yes.png
1.4.8 Visuel præsentation AAA  
1.4.9 Billedikoner af tekst (ingen undtagelse) AAA yes.png
1.4.10 Reflow AA ja.png
1.4.11 Ikke-tekst kontrast AA yes.png
1.4.12 Tekstafstand AA yes.png
1.4.13 Indhold ved hover eller fokus AA yes.png

Disse krav er delvist opfyldt.

2 Betjenelig

2.1 Tilgængelig med tastatur Maksimalt niveau Overensstemmelse
2.1.1 Tastatur A yes.png
2.1.2 Ingen tastaturfælde A yes.png
2.1.3 Tastatur (ingen undtagelse) AAA yes.png
2.1.4 Tastaturgenveje for tegn A yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

2.2 Nok tid Maksimalt niveau Overholdelse
2.2.1 Tid justerbar A yes.png
2.2.2 Pause, stop, skjul A yes.png
2.2.3 Ingen tidsbegrænsning AAA yes.png
2.2.4 Afbrud AAA yes.png
2.2.5 Genautentificering AAA yes.png
2.2.6 Timeouts AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

2.3 Anfald og Fysiske Reaktioner Maksimalt Niveau Overholdelse
2.3.1 Tre blink eller under grænsen A yes.png
2.3.2 Tre blink AAA yes.png
2.3.3 Animationer fra interaktioner AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

2.4 Navigerbar Maksimalt niveau Overholdelse
2.4.1 Omkør blokeringer A yes.png
2.4.2 Side titel A yes.png
2.4.3 Fokus rækkefølge A yes.png
2.4.4 Formål med link A yes.png
2.4.5 Flere måder AA yes.png
2.4.6 Overskrifter og etiketter AA yes.png
2.4.7 Fokus synlig AA yes.png
2.4.8 Placering AAA yes.png
2.4.9 Formål med link (kun link) AAA yes.png
2.4.10 Rapport sektioner AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

2.5 Indtastningsmetoder Maksimalt niveau Overholdelse
2.5.1 Pegergestik A yes.png
2.5.2 Annullering af pegefunktion A yes.png
2.5.3 Etikette i navn A yes.png
2.5.4 Bevægelses aktivering A yes.png
2.5.5 Målstørrelse AAA yes.png
2.5.6 Samtidige inputmekanismer AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

3 Forståelig

3.1 Læselig Højeste Niveau Overholdelse
3.1.1 Sprog på siden

A yes.png
3.1.1 Sprog på dele AA yes.png
3.1.3 Usædvanlige ord AAA yes.png
3.1.4 Forkortelser AAA yes.png
3.1.5 Læseniveau AAA yes.png
3.1.6 Udtale AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

3.2 Forudsigelig Maksimalt Niveau Overholdelse
3.2.1 I fokus A yes.png
3.2.2 Ved indtastning A yes.png
3.2.3 Ensartet navigation AA yes.png
3.2.4 Ensartet identifikation AA yes.png
3.2.5 Ændring på anmodning AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

3.3 Indtastningshjælp Maksimalt niveau Overensstemmelse
3.3.1 Fejlidentifikation A yes.png
3.3.2 Etiketter eller instruktioner A yes.png
3.3.3 Fejlforslag AA yes.png
3.3.4 Fejlprævention (…)  AA yes.png
3.3.5 Hjælp AAA yes.png
3.3.6 Fejlforebyggelse (alle) AAA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

4 Robust

4.1 Kompatibel Maksimalt Niveau Overensstemmelse
4.1.1 Parsning A yes.png
4.1.2 Navn, rolle, værdi A yes.png
4.1.3 Statusbeskeder AA yes.png

Disse krav er fuldt opfyldt.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 3 fandt dette nyttigt