Regulære Udtryk Validering

Om validering med regulære udtryk

Et regulært udtryk (RegEx) er en sekvens af tegn, der bruges til at validere specifikke strengeformater i brugerinput. Derfor bruges regulære udtryk generelt til at sikre, at de indsamlede data er formateret korrekt.

Indtastningsfelt sprøgsmål og Tekstbaggrundsvariabler har brugerdefinerede formater, der giver dig mulighed for at skabe din egen validering ved brug af RegEx. For eksempel kan du validere Indtastningsfelt spørgsmål og Tekstbaggrundsvariabler til kun at indsamle postnumre fra San Francisco, LinkedIn-links osv.

Nyttige Regulære Udtryk

Vi har samlet nogle hjælpsomme RegEx mønstre:

  • Match kun Gmail-adresser: [^ ]*@gmail\.com$
  • Match kun bogstaver, tal og mellemrum - udeluk specialtegn: ^[a-zA-Z0-9 ]+$
  • Tid i 24-timers format: ^([0-1]?[0-9]|2[0-4]):([0-5][0-9])(:[0-5][0-9])?$
  • Match kun postnumre i Nederlandene: ^\d{4}\s?\w{2}$

Nyttige ressourcer

For at gennemse almindeligt anvendte mønstre for regulære udtryk, besøg denne hjemmeside: RegExLib.

Hvis du ønsker at skabe dine egne, her er et snydeark og her kan du teste dine egne regulære udtryk.

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 6 fandt dette nyttigt