Undersøgelses Dashboards

Om Undersøgelses Dashboards

I undersøgelsens dashboard finder du alle komponenter tilknyttet din undersøgelse. Med et blik kan du tjekke, hvor mange besvarelser der kommer ind, hvilke rapporter der er oprettet for denne undersøgelse, og hvem der samarbejder om den. Via dashboardet kan du nemt navigere mellem din undersøgelses komponenter. Du får adgang til en undersøgelses dashboard enten fra dit undersøgelsesbibliotek, eller, hvis du arbejder på din undersøgelse eller rapport, ved at klikke på dashboard-ikonet.


Dashboard.png

 

Dashboard fliserne

   

Undersøgelser

Undersøgelsens flise viser dig grundlæggende information om undersøgelsen, såvel som den aktuelle status for undersøgelsen:

  • Live: undersøgelsen er åben for besvarelser

  • Lukket: respondenter kan ikke indtaste undersøgelsen, indtil undersøgelsen åbnes op for besvarelser igen

Ved at klikke på undersøgelsens flise tages du til din undersøgelses indhold.

Rapporter

Oversigtspanelet for rapporter giver et overblik over de rapporter, der er knyttet til din undersøgelse. Du kan søge på rapportnavn eller oprette en ny rapport, der er baseret på denne undersøgelse.

Ved at klikke på en eksisterende rapport, kommer du til rapportens indhold.

Fuldførte

Besvarelser

Flisen for fuldførte besvarelser giver et overblik over det samlede antal respondenter, der har afsluttet undersøgelsen, samt antallet af respondenter fra de sidste syv dage.

Ved at klikke på flisen for fuldførte besvarelser kommer du til din undersøgelses overblik over besvarelser.

Automatiseringer

Flisen viser, hvor mange automatiseringer som er opsat, såvel som hvor mange af disse der aktuelt er aktive.

Ved at klikke på flisen med automatiseringer, tages du til dit overblik over automatisering.

Workspaces

Flisen med Workspaces viser i hvor mange workspaces undersøgelsen i øjeblikket er delt og hvem der ellers samarbejder.

Ved at klikke på workspace-flisen tages du til workspace-oversigten.

 

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt