Filtrera Svar

Om att filtrera svar

Ibland behöver du hitta ett specifikt svar eller en delmängd av svar för att kunna skicka påminnelser eller se dina schemalagda inbjudningar. Till exempel kanske du vill titta på data från försäljningsavdelningen eller skicka en påminnelse till de som ännu inte har besvarat din undersökning. Oavsett hur specifika dina behov är, kan du filtrera din svarslista.

Filtrera Svar

För att filtrera svar måste du:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menyikonen () för att öppna den först.
 2. Klicka på filtrera-knappen så öppnas menyn för att filtrera svar.
 3. Du har följande alternativ för att filtrera svar, och du kan lägga till så många filter som nödvändigt för att detaljerat gå igenom dina svar:
  • Sök efter respondentens namn eller e-postadress: Skriv in en e-postadress eller ett namn i sökfältet.
  • Inbjudningsstatus: Filtrera efter schemalagda inbjudningar eller inbjudningar där leveransen misslyckades.
  • Svarsstatus: Filtrera efter svarsstatus.
  • Tidsperiod för senaste uppdateringar: Filtrera efter tidsperiod baserat på de senaste uppdateringarna av svaret.
  • Bakgrundsvariabler: Filtrera efter undersökningens bakgrundsvariabler du skapat.

   Du kan inte filtrera med hjälp av urvalslistvariabler eller datumvariabler.

  • Kategorier: Filtrera efter de kategorier du skapat.
 4. När du är klar med att lägga till alla filter, klicka på tillämpa-knappen för att filtrera svarslistan och stänga menyn för att redigera svar.
```html

Filtrering av Anonyma Undersökningar

Även om din undersökning är anonym kommer du fortfarande att kunna filtrera dina svar, men för att skydda anonymiteten finns det vissa begränsningar. Innan vi går in på dessa är det viktigt att veta att de variabler du kan filtrera svar efter faller in i tre olika kategorier:

```html ```
  Personlig Känslig Annat

Svarandes namn eller e-post

yes.png    
Inbjudningsstatus     yes.png
Svarsstatus   yes.png  
Tidsperiod för senaste uppdateringar   yes.png  
Bakgrundsvariabler yes.png    
Kategorier yes.png yes.png  

Att filtrera svar efter personliga, känsliga och andra variabler, eller en kombination av dessa, kan potentiellt kompromettera respondentens anonymitet. För att skydda anonymiteten vidtar Enalyzer vissa åtgärder beroende på dina filterval. Dessa åtgärder påverkar vilken respondentinformation du ser, samt vilka åtgärder du kan vidta för att hantera dina svar. De är detaljerade i tabellen nedan:

```html ```
    Lista med namn Konsoliderad lista Åtgärder (Radera/Påminn/Inbjuda/Återställ) Skriv ut*
Filter Antal svarande        
Ofiltrerad Mindre än 6 yes.png   yes.png yes.png
Mer än 6 yes.png   yes.png yes.png
Personlig eller Personlig & Annan Mindre än 6 yes.png   yes.png  
Mer än 6 yes.png   yes.png yes.png
Känslig eller Känslig & Annan Mindre än 6   yes.png yes.png yes.png
Mer än 6   yes.png yes.png yes.png
Övrigt Mindre än 6 yes.png   yes.png  
Mer än 6 yes.png   yes.png yes.png
Personliga, Känsliga och/eller Andra Mindre än 6        
Mer än 6   yes.png yes.png yes.png

* Svar skrivs ut i slumpmässig ordning för att skydda anonymitet

Kategorier faller under både personliga och känsliga eftersom dessa definieras av dig och de kan därför innehålla en blandning av personliga och känsliga variabler.

```

Var denna artikel till hjälp?

4 av 8 tyckte detta var till hjälp