Öppet svar fråga

Om Öppet svar frågor

Öppet svar frågor tillåter dina respondenter att själva fylla i sina svar i den tillhandahållna textfältet.

Lägg till Öppet svar frågor

För att lägga till en Öppet svar fråga behöver du bara:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement () och välj fråga.
 2. Välj öppet svar och klicka på nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd rullgardinsmenyn för sammanfogningsfält för att infoga dina respondenters bakgrundsinformation eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. När du är nöjd med din fråga klickar du på nästa.
 5. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Kräv svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Inaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  • "Ingen kommentar"-alternativ: Det gör det möjligt för dig att kräva ett öppet svar samtidigt som det ger respondenterna ett sätt att välja bort om de inte har något att utveckla.
  • Teckenbegränsning: Begränsningen är inställd på 4000 tecken som standard. Välj en lägre gräns om du vill begränsa längden på dina respondenters svar till någonstans mellan 100 och 4000 tecken.
 6. När du har slutfört din fråga och anpassat inställningarna, klickar du på lägg till.

Öppet svar frågor är begränsade till 4.000 tecken.

Öppet svar frågor i nedladdning av svarsdata

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera syften. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

I nedladdningen av svarsdata finns Öppet svar frågor i en kolumn. Textsvaren visas i varje respondents rad.

 

mceclip0.png

Öppet svar frågor i Rapporter

Du kan använda Frekvensdiagram för att lägga till Öppet svar frågor i dina rapporter. Öppna Svar kan laddas ner till PDF-rapporter.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 6 tyckte detta var till hjälp