Formulär frågor

Om formulär

Formulär är ett enkelt och simpelt sätt att samla in dina respondenters bakgrundsinformation. Du kan skapa en hel undersökning innehållande enbart formulär frågor eller så kan du blanda det med de andra frågetyperna.

Formulärfält är baserade på dina undersökningsbakgrundsvariabler.

```html

Skapa formulär

För att lägga till en Formulär fråga är allt du behöver göra:

 1. Gå till din undersökning, klicka på tilläggselementikonen för undersökning (GreenPlusIcon.png), och välj fråga.
 2. Välj formulär och klicka på nästa.
 3. Skriv in din rubrik och text och ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd meny för sammanfoga fält för att infoga bakgrundsinformation om dina respondenter eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. Klicka på lägg till bakgrundsvariabel.
 5. Eftersom formulärsfält är baserade på bakgrundsvariabler har du två alternativ. Du kan lägga till befintliga variabler eller du kan skapa nya variabler och lägga till dem i formuläret. Du kan lägga till tre typer av variabler: text, urvalslista eller datum.
   1. Välj befintliga variabler.
   2. Välj de variablerna du vill lägga till.
   3. När du är klar med att lägga till variabler som formulärsfält, klicka på lägg till.
  • Läs mer om textvariabler.

   Textvariabler är perfekta för att samla in information som e-post, postnummer, namn, osv. För att lägga till en textvariabel är allt du behöver göra:
   1. Välj text.
   2. Ge den ett namn och definiera valideringen. Textvariabler kan ha formatet text, numerisk, e-post eller anpassat.
   3. När du är klar, klicka på lägg till.
   4. Formulärsfältet har nu lagts till i din formulärfråga och din undersökning.

  • Läs mer om urvalslistvariabler.

   Det här alternativet ger respondenten alternativ att välja mellan, t.ex. en lista över åldersintervaller eller länder. För att lägga till en variabel i urvalslistan är allt du behöver göra:
   1. Välj urvalslista.
   2. Ge den ett namn och definiera valideringen.
   3. Klicka på lägg till svarsalternativ... för att lägga till alternativ till variabeln.
   4. När du är klar, klicka på lägg till.
   5. Formulärsfältet har nu lagts till i din formulärfråga och din undersökning.

  • Läs mer om datumvariabler.

   Formulärsfältet tillåter respondenten att välja ett specifikt datum från en kalenderwidget.
   1. Välj datum.
   2. Ge den ett namn och definiera valideringen.
   3. När du är klar, klicka på lägg till.
   4. Formulärsfältet har nu lagts till i din formulärfråga och din undersökning.

   Ditt kontos språk bestämmer formatet på ditt nedladdade datum. Formatet för konton på engelska är mm.dd.yyyy. Alla andra språk är dd.mm.yyyy.

 6. Du kan flytta och ta bort fälten genom att använda aktionsmenyn.

  Att ta bort fälten från formuläret, kommer inte ta bort dem från undersökningen. Lär dig hur man raderar bakgrundsvariabler.

 7. När du har lagt till alla formulärsfält och allt ser bra ut, klicka på lägg till.
 8. Ditt formulär kommer att läggas till omedelbart. Även om det kan innehålla en eller flera bakgrundsvariabler, kommer det att framstå som ett element i översikten över undersökningsinnehåll.

Bakgrundsvariabler är unika, vilket innebär att om du använder samma i flera formulär, kommer vilken variabel som införs sist att skriva över tidigare datanoteringar. Istället, överväg att skapa nya variabler per formulär.

Om du använder systemvariablerna förnamn, efternamn och/eller e-post i din Formulär fråga, se till att undersökningen inte är anonym. Dessa systemvariabler är anonymiserade i anonyma undersökningar och kommer därför inte att vara tillgängliga i din nedladdning av svarsdata.

```

Formulär frågor i Nedladdningar av Svarsdata

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

Eftersom formulär kan bestå av en eller flera bakgrundsvariabler av olika typer finns det inte ett enda format för formulärfrågor i nedladdningar av svarsdata. Allt beror på vilka bakgrundsvariabler som används. Lär dig mer om de olika typerna av bakgrundsvariabler i nedladdningar av svarsdata:

I nedladdningar av svarsdata kommer bakgrundsvariabler att visas i ordning efter systemvariabler och före eventuella undersökningsfrågor.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp