Dela undersökning: Länk

Om undersökningslänken

Undersökningslänken är den URL som används för att genomföra din undersökning. Du kan dela din undersökning genom att klistra in den här länken i ett epostmeddelande, på en webbsida eller vilket kommunikationssätt du än använder med dina respondenter. Alla som klickar på länken kommer att kunna genomföra undersökningen.

Länken samlar inte in identifierande information såsom namn eller epostadress såvida du inte specifikt ber om det i undersökningen. Dessutom kan en enskild respondent välja att svara på undersökningen flera gånger.

Om du använder någon av systemvariablerna till att samla in identifierande information, se till att du inte gör undersökningen anonym, då dessa variabler kommer att anonymiseras.

Om du vill att respondenterna ska ha personliga länkar som registrerar deras kontaktinformation, bör du prova att dela din undersökning via epost eller organisation.

Att få undersökningslänken

Att få undersökningslänken är enkelt, allt du behöver göra är:

  1. Gå till din undersökning och välj dela i sidomenyn.
  2. Din undersöknings länk är redo att kopieras/klistras in var du vill.

Undersökningslänken ändras aldrig. Även om du stänger undersökningen eller gör ändringar i din undersökning, kommer länken att förbli densamma.

Undersökningslänken är unik för din undersökning och medarbetare. Detta innebär att om du har delat din undersökning via en workspace med andra, kommer ni alla att se en annan länk för samma undersökning.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 2 tyckte detta var till hjälp