Azure Active Directory Automatiseringar

Om Azure Active Directory-automatisering

Med Azure Active Directory (AAD) automatisering kan du automatiskt importera AAD-medlemmar och teams till din organisation. Dessutom kan du definiera vilken roll i organisationen (collaborator eller läsare) medlemmarna kommer att ha när de importeras. 

Med Azure Active Directory (AAD) automatisering kan du importera medlemmar och teams från AAD och ge dem enkel inloggning (SSO) till Enalyzer.

```html

Skapa AAD Automatiseringen

För att lägga till AAD automatiseringen, måste du:

 1. Gå till automatiseringsområdet () och välj Enalyzer.
 2. Klicka på knappen lägg till automatisering och välj Azure Active Directory.
 3. Logga in på ditt Microsoft-konto. Du behöver ha administratörsrättigheter för att ansluta till Enalyzer.
 4. Enalyzer kommer begära tillstånd. Acceptera begäran för att fortsätta.
 5. Du kommer skickas tillbaka till Enalyzer där du måste mappa fälten genom att länka variablerna från Microsoft AAD till höger till organisationsmedlemsvariablerna till vänster. Om det finns en AAD variabel som du inte vill mappa, välj alternativet hoppa över. När du är klar med mappningen, klicka på nästa.
 6. Namnge din automatisering.
 7. Välj den förvalda organisationsrollen för importerade medlemmar, dvs. de importerade medlemmarna kommer att ges den valda rollen i din organisation.
 8. Om du vill importera din AAD-teamstruktur till din organisation, aktivera inställningen för team synkronisering. Detta innebär att om det finns undergrupper i AAD, kommer dessa att läggas till som undergrupper i din organisation.
 9. Slutligen, välj AAD-teamen som du vill importera till din organisation genom att söka efter dem. När du är klar, klicka på nästa.
 10. Du får en överblick av antalet medlemmar du är på väg att importera. Klicka på anslut nu för att avsluta inställningen av din automatisering.
 11. Du är klar. Automatiseringen körs var 15:e minut, så den kommer fortsätta att importera nya medlemmar från din AAD.

Du måste vara en organisationsadministratör för att aktivera automatiseringen. Medarbetare kan skapa men inte aktivera dem.

Om ägaren av automatiseringen slutar vara organisationsadministratör kommer automatiseringen automatiskt att inaktiveras.

```

Kräv AAD-inloggning för medlemmar

Organisationsadministratörer kan tvinga AAD-inloggning för medlemmar, vilket säkerställer att tillgång till organisationens innehåll är säkert och kontrollerat genom AAD.

För att aktivera denna inställning måste administratörerna vara inloggade på Enalyzer med AAD. Efter det är allt du behöver göra:

 1. Gå till hemsidan och klicka på din organisation.
 2. Klicka på inställningar i sidomenyn.
 3. Aktivera inställningen för kräv inloggning med AAD. TenantID för den AAD som används av administratören kommer automatiskt att läggas till och kan inte tas bort.

Kravet på AAD kommer även att genomdrivas i speciella inloggningsfall såsom Zapier.

Motta Felmeddelanden

Du kan ställa in e-postnotiser för dig själv och andra för att motta om din automatisering misslyckas. För att aktivera felmeddelanden för dig och andra, behöver du:

 1. Gå till automatiseringsområdet () och välj Enalyzer.
 2. Klicka på din automatisering, skrolla ner och aktivera e-postnotiser.
 3. Om du vill lägga till dina kollegor eller andra intressenter, klicka på lägg till mottagare och ange deras e-post. Dina ändringar sparas automatiskt.

Ta bort Automatisering

För att ta bort din automatisering måste du:

 1. Gå till området för automatiseringar () och välj Enalyzer.
 2. Klicka på din automatisering, skrolla nedåt och klicka radera automatisering.

Om du tar bort automatiseringen raderas inte de importerade medlemmarna eller teamsen.

```html

Vanliga frågor

 • Nej. Att ändra den inställda organisationsrollen i automatiseringen kommer inte att ändra rollen för medlemmar som redan har importerats, endast de som importeras efter ändringen.

 • AAD använder en grafstruktur, medan Enalyzer använder en trädstruktur. En grafstruktur fungerar som en nätverksmodell, där teamrelationer kan vara cirkulära. En trädstruktur fungerar som en hierarkisk struktur, därför omvandlar Enalyzer nätverksmodellen till en hierarki av team och underordnade team.

```

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp