Importera Svar

Om att importera svar

Du kan använda inställningen Importera svar på sidan för svar i din undersökning för att kombinera svar från två identiska undersökningar, ladda upp redigerad data på nytt eller föra in egna data i en undersökning. Du kan visa dina importerade svar i ditt Rapporteringsområde.

Svar importeras med hjälp av CSV-filer.

Förbered din undersökning

Innan importering behöver du först en undersökning att importera dina data till. Formatet på undersökningen och CSV-filformatet måste matcha exakt. Du kan enkelt åstadkomma detta genom att använda ett av följande alternativ:

 • Använd undersökningen du laddade ner svaren från.
 • Skapa en kopia av undersökningen du laddade ner svaren från.
 • Använd en undersökning som är identisk med den som samlade in svaren du importerar.

Förbered din fil

Det bästa och enklaste sättet att förbereda din CSV-fil är att ladda ner dina svarsdatal till CSV-format och fylla i den med de svar du vill importera.

Din CSV-fil bör vara UTF-8-kodad.

Du kan inte importera e-postadresser till e-postsvariabeln. Du kan dock skapa din egen bakgrundsvariabel och matcha den med den.

Sättet du formaterar dina data beror på frågetypen eller variabeltypen du importerar datan till. Läs mer om hur du formaterar varje frågetyp och variabeltyp nedan.

 • Datan som ska laddas upp till Flervals frågor eller Bildvalfrågor med enkelval behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för frågan.
  • Varje respondents rad måste inkludera etikettnumret för det valda svarsalternativet. Till exempel betyder numret "1" att respondenten valde det första svarsalternativet i frågan.
  • Om frågan tillåter en textinmatning för det sista alternativet behöver du lägga till en extra kolumn för de öppna svaren.

  Numret i filen representerar etikettnumret för svarsalternativet och inte värdet.

 • Datan som ska laddas upp till Flervals frågor eller Bildvalfrågor med flerval behöver formateras enligt följande:
  • Varje svarsalternativ behöver ha sin egen kolumn.
  • Varje kolumn och rad måste ha ett värde på 0 eller 1, där "1" betyder att svarsalternativet valdes av respondenten.
  • Om frågan tillåter en textinmatning för det sista alternativet behöver du lägga till en extra kolumn för de öppna svaren.

 • Datan som ska laddas upp till Bedömningsskala frågor behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för frågan.
  • Varje respondents rad måste inkludera det valda skalanummeret. Till exempel om frågan har en skala på 1-5 betyder numret "2" att respondenten valde 2 på 5-punkts skalan.
  • Om frågan tillåter öppna svar, behöver du lägga till en extra kolumn för dem.

  Numret i filen representerar etikettnumret för svarsalternativet och inte värdet.

 • Datan som ska laddas upp till Öppet svar frågor behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för frågan.
  • Varje respondents rad kan inkludera de inskickade textsvaren.

  Öppet svar frågor är begränsade till 4 000 tecken.

 • Datan som ska laddas upp till Matris - flervals behöver formateras enligt följande:
  • Varje delfråga behöver ha sin egen kolumn.
  • Varje kolumn och rad måste inkludera etikettnumret för det valda svarsalternativet. Till exempel betyder numret "1" att respondenten valde det första svarsalternativet i frågan.

  Numret i filen representerar etikettnumret för svarsalternativet och inte värdet.

 • Datan som ska laddas upp till Matris - bedömningsskala behöver formateras enligt följande:
  • Varje delfråga behöver ha sin egen kolumn.
  • Varje kolumn och rad måste inkludera värdet av det valda skalanumret. Till exempel om frågan har en skala på 1-5 betyder numret "2" att respondenten valde 2 på 5-punkts skalan.

 • Datan som ska laddas upp till Textfält frågor eller text bakgrundsvariabler behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för frågan/variabeln.
  • Varje kolumn och rad måste inkludera svaret. Formatet för svaret beror på frågans validering: text, numerisk, e-post eller anpassade värden.

 • Datan som ska laddas upp till Net Promotor Score (NPS) frågor eller Rekommendationsscore frågor behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för frågan.
  • Varje kolumn och rad måste inkludera värdet av det valda skalanumret. Till exempel om frågan har en skala på 1-5 betyder numret "2" att respondenten valde 2 på 5-punkts skalan.
  • Om frågan tillåter öppna svar, behöver du lägga till en extra kolumn för dem.

 • Datan som ska laddas upp till bakgrundsvariabler för urvalslista behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för variabeln.
  • Varje kolumn och rad måste inkludera svarsalternativet i textformat från urvalslistan.

  Textdatan måste exakt matcha svarsalternativen i urvalslistan annars kommer inte svaret att importeras.

 • Datan som ska laddas upp till datum bakgrundsvariabler behöver formateras enligt följande:
  • Det bör finnas en kolumn för variabeln.
  • Varje kolumn och rad måste inkludera datumindata.

  Ditt kontos språk bestämmer datumformatet för din import. Formatet för konton på engelska är mm.dd.yyyy. Alla andra språk dd.mm.yyyy.

Frågor för Bild- & Filuppladdning, Rangordning och Poängfördelning stöds inte.

Importera Svar

När din undersökning och CSV-fil är redo, kan du importera svar. Du måste:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menyikonen () för att öppna den först.
 2. Klicka på respondenter för att öppna rullgardinsmenyn och välja importerade svar.
 3. Klicka på ikonen för att importera svar ().
 4. Ladda upp din UTF-8 kodade CSV-fil.
 5. Mappa fälten i CSV-filen till undersökningsfrågorna och variablerna.

  Om det finns ett fält som du inte vill ladda upp eller importera kan du hoppa över det.

 6. När du är klar med mappningen, klicka på nästa.
 7. Granska antalet svar som är redo att importeras och klicka på klar för att avsluta importen.
 8. För att visa det individuella svaret, allt du behöver göra är att klicka på det.

Importerade svar inkluderas inte i samma lista som insamlade svar.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 2 tyckte detta var till hjälp