GDPR-följsamhet

Om GDPR-följsamhet

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR harmoniserar dataskyddslagarna över hela Europeiska unionen (EU) och fastställer regler för grundläggande rättigheter vid behandling och skydd av personuppgifter.

Enalyzer och alla Enalyzer kontoinnehavare, oavsett om de är belägna i EU eller utanför EU, måste följa GDPR-reglerna när de samlar in och/eller behandlar personuppgifter. GDPR gäller för Enalyzer kontoinnehavare som har EU “etableringar”, oberoende av om den faktiska databehandlingen sker inom EU eller inte. Kontoinnehavare i Enalyzer som är icke-EU-etablerade kommer att vara föremål för GDPR när de behandlar personuppgifter om registrerade som befinner sig i EU i samband med (i) “erbjudande av varor eller tjänster” (betalning krävs inte), eller (ii) “övervakning” av deras beteende inom EU.

Impacten av GDPR-efterlevnad kan potentiellt vara mycket stor, så vad bör du göra i förhållande till enkäter?

Vi har arbetat en bra stund med att förbereda oss för den nya lagstiftningen för att säkerställa att Enalyzer uppfyller de nya GDPR-kraven och för att ge dig relevant information till din användning av enkäter med Enalyzer. Vår nya GDPR-avdelning tar upp och tillhandahåller denna GDPR-vägledning. Läs mer om det.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 5 tyckte detta var till hjälp