Bedömningsskala frågor

Om Bedömningsskala frågor

Bedömningsskala frågor låter svarande jämföra olika svarsalternativ med en gemensam skala. Vi rekommenderar en skala från 1-5 med ett "vet ej" eller "ej tillämpligt" alternativ för att mäta åsikter eller attityder.

Lägg till Bedömningsskala frågor

För att lägga till en bedömningsskala fråga behöver du bara:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement (), och välj fråga.
 2. Välj bedömningsskala och klicka nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fetstil, kursiv och understruken).

  Använd rullgardinsmenyn för att infoga sammanslagningsfält för att sätta in dina respondenters bakgrundsinformation eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. Det är dags att definiera din skala och du har olika alternativ:
  • Steg: Välj antal steg för din skala. Som standard börjar alla skalor från 1, så om du väljer 5 steg kommer du att få en skala som sträcker sig från 1 - 5.
  • Omvänd skala: Om du vill ha en omvänd skala, t.ex. så att den läser 5-1 istället för 1-5, då aktiverar du inställningen.
  • Börja från noll: Om du vill att din skala ska börja från noll, aktivera inställningen.
  • 'Vet ej' eller 'Ej tillämpbar' alternativ: Aktivera den här inställningen för att inkludera ett vet ej eller ej tillämpbar alternativ som automatiskt kommer att uteslutas från medelvärdesberäkningar i rapporter.
 5. När du är nöjd med din fråga, klicka nästa.
 6. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Öppna svar: Den här inställningen låter respondenterna utveckla sina svar.
  • Kräv svar: Den här inställningen är aktiverad som standard. Inaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk. Om du aktiverar inställningen för öppet svar, kommer du att ha möjlighet att göra öppna svar obligatoriska genom att aktivera inställningen kräv öppet svar.

   Det kan vara en fördel att inte tvinga en respondent att svara på en fråga med öppet svar eftersom respondenten kanske inte har en relevant kommentar.

  • Layout (knappskala): Välj frågans layout och bestäm hur din skala visuellt presenteras för dina respondenter. Knappskala är standardlayouten men du kan ändra till radioknappar, smileys eller ikonerna. Smileys kan ta på sig textfärg eller skalfärger. Ikonerna kan anta formen av hjärtan eller stjärnor.
 7. När du har slutfört din fråga och anpassat inställningarna, klicka lägg till.

Bedömningsskala frågor i nedladdning av svarsdata

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

 • I nedladdningen av svarsdata finns Bedömningsskala frågor i en kolumn. Som standard kommer varje svarsalternativ i frågan att visas med motsvarande etikettnummer, dvs. det valda skalnumret, i varje respondentrad. Du har möjlighet att redigera formatutmatningen, du kan läsa om dataformat här. • Om du har aktiverat inställningen för öppet svar kommer dessa att ha sin egen kolumn. Kolumnens namn kommer att vara frågans nummer följt av "_Open"

Bedömningsskala frågor i Rapporter

Du kan visualisera data som samlats in från dina Bedömningsskala frågor i dina rapporter. Tillgängliga diagram för Bedömningsskala frågor är:

Rapporter tar bort alternativ som "vet ej" och "ej tillämplig" från beräkningar av genomsnitt för Bedömningsskala frågor.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp