Opprettelse av undersøkelser og rapporter fra maler

Om Våre Maler

Du kan bruke en av våre ekspertundersøkelses- og rapportmaler og spare tid. Når du bruker en mal, kan du tilpasse undersøkelsen og rapportene til dine mål og ditt merke.

Vi har mer enn 120 undersøkelsesmaler og dekker et bredt spekter av kategorier som vi dekker i denne artikkelen. Alle våre maler er tilgjengelige på dansk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, norsk, spansk og svensk. De fleste av våre undersøkelsesmaler inkluderer også en ferdig rapport som også kan tilpasses.

Lag undersøkelser og rapporter fra maler

 1. Klikk på undersøkelsesikonet () og klikk ny på side menyen.
 2. Velg en kategori for å bla gjennom tilgjengelige maler.
 3. Klikk på en mal for å se en forhåndsvisning av undersøkelsesspørsmålene.
 4. Når du finner en mal du vil bruke, klikk på bruk mal -knappen.
 5. Gi undersøkelsen et navn og velg språkene du vil inkludere i undersøkelsen. Hvis det er en rapport tilgjengelig, kan du velge å inkludere den som en del av malen din. En rapport basert på undersøkelsen blir lagt til i rapportbiblioteket ditt.
 6. Rediger undersøkelsen som du ønsker før du sender den til respondenter.
 7. Når du har samlet inn data, kan du oppdatere rapportdataene og få verdifulle innsikter.

De mest populære malene for undersøkelser

 • Styrevalg
 • Kundeadferd avslutning
 • Kundetilfredshet
 • Demografi
 • Mangfold & inkluderingsindeks
 • Ansattes engasjement
 • Ansattopplevelse - Puls
 • Registrering av hendelser
 • Ledelsesevaluering
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Kontorarbeidere)

Løpende undersøkelsestemaer

 • Arbeidstakers utbrenthet - Pulse
 • Arbeidstakerengasjement - Pulse
 • Arbeidstakeropplevelse - Pulse
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Fjernundervisning: Foreldres opplevelse - Pulse
 • Fjernundervisning: Skolepersonells opplevelse - Pulse
 • Fjernundervisning: Studenters opplevelse - Pulse
 • Fjernarbeidere - Pulse
 • Arbeidsliv og fritid - Pulse

Kundeopplevelse undersøkelsesmaler

 • Selskapsrykte
 • Kundeavhengighet
 • Kundetilfredshet
 • Kundeservice & Support
 • Suksesshistorie for kunder
 • Demografi
 • Senterfeedback
 • Medlemskapsinngang
 • Medlemskapets utgang
 • Medlemstilfredshet
 • Tilbakemelding på mobilapp
 • Museumtilbakemelding
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Tilbakemelding ved onlinekjøp
 • Produkttilbakemelding
 • Tilbakemelding fra salgsmøter
 • Tilbakemelding på programvare
 • Nettstedsavslutning
 • Nettstedsfeedback
 • Tilbakemelding på seksjon av nettsiden

Maler for medarbeideropplevelsen av undersøkelser

 • Karriereutvikling
 • Selskapsverdier
 • Sosialt ansvar i selskapet
 • Covid-19 - Tilbake til arbeid
 • Kundetilpasning
 • Mangfold- og inkluderingsindeks
 • Medarbeiderutbrenning - Puls
 • Medarbeiderengasjement
 • Medarbeiderengasjement - Handlingsplan
 • Medarbeiderengasjement - Puls
 • Ansettelse av medarbeider - De første 100 dagene
 • Ansettelse av medarbeider - De første 30 dagene
 • Medarbeideravgang
 • Medarbeideropplevelse - Puls
 • Medarbeiderbinding
 • Møte for gjennomgang av medarbeidere
 • IT-tilfredshet
 • Jobbsøknadsformular
 • Lederarketype
 • Lederutvikling
 • Fjernarbeid - Puls
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Sosial kapital
 • WHO-5 velværeindeks
 • Arbeid-liv balanse - Puls
 • Arbeidsplass seksuell trakassering
 • Arbeidsplass seksuell trakassering: varsler

Maler for medarbeideropplevelsesundersøkelser (arbeidsplassvurderinger)

 • Arbeidsplassvurdering - Handlingsplan
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Grunnlinje)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Rengjøringspersonalet)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Barnehage)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Leger, Tannleger og Veterinærer)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Utdanning)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Hjemmepleie)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Kontoransatte)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Parker og veier)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Restauranter og barer)
 • Arbeidsplassvurdering - Fysisk (Serviceansatte)
 • Arbeidsplassvurdering - Psykologisk

Mal for generelle forretningsundersøkelser

 • Valg av styre
 • Kantinens tilbakemeldinger
 • Bedriftens omdømme
 • Bedriftens samfunnsansvar
 • Demografi
 • Lagerbeholdning
 • Tilfredshet med IT
 • Jobbsøknadskjema
 • Lederskapsarketype
 • Evaluering av ledelse
 • Booking av møte
 • Planlegging av møteundersøkelse
 • Tilbakemelding om mobilapplikasjon
 • Quiz for nyansatte
 • Pre-sales møte for ny virksomhet
 • Tilbakemelding for produkter
 • Evaluering av prosjekt B2B
 • Intern prosjektevaluering
 • Statusrapport for prosjekt
 • Tilbakemelding for restaurant
 • Bevissthetssikkerhet
 • Programvareutvikling - Feilrapporter og ønsker for funksjoner
 • Programvareutvikling - Avstemming av ønsker for funksjoner
 • Tilbakemeldinger for programvare
 • Planlegging av sommerferie
 • Tilbakemelding om webinar
 • Registrering for webinar

Salgs- og leadsgenerering undersøkelsesmaler

 • Møtebookingsskjema
 • Poll for møteplanlegging
 • NewBizz forsalgsmøte
 • Tilbakemelding fra salgsmøte

E-handel Undersøkelsesmaler

 • Tilbakemeldinger fra mobilapplikasjoner
 • Tilbakemeldinger fra online kjøp
 • Nettstedsavslutning
 • Nettstedstilbakemeldinger
 • Nettstedavsnittstilbakemeldinger

Mal for markedsundersøkelser

 • Merkevarestudie
 • Bedriftsrykte
 • Demografi
 • Produkttilbakemelding

Arrangement sjablonger for undersøkelser

 • Tilbakemelding for underholdningsarrangementer
 • Arrangementsregistrering
 • Invitasjon til fest
 • Tilbakemelding for profesjonelle arrangementer
 • Planlegging av sommerfest
 • Tilbakemelding for messer
 • Planlegging av tur
 • Tilbakemelding for webinar
 • Webinar registrering

Mal for e-læring og Quizer

 • Julefilm Quiz
 • Kurssvurdering
 • Instruktørvurdering
 • Quiz for nye ansatte
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Webinar-feedback
 • Webinar-registrering

Helseundersøkelsesskjemaer

 • Tilfredshet ved hjelp av serviceboliger
 • Undersøkelse om tilfredshet for barnehager
 • Tilfredshet for dentale pasienter
 • Tilfredshet for hjemmesykepleie
 • Tilfredshet for hospitalspasienter
 • Mental helse-undersøkelse
 • Fysisk helse-undersøkelse
 • Tilfredshet for fysioterapeutiske pasienter
 • Tilfredshet for boliger for personer med nedsatt funksjonsevne
 • WHO-5 velværeindeks

Undersøkelsesmal for utdanning og undervisning

 • Tilfredshet med ettermiddags- og fritidsklubber
 • Kursvurdering
 • Undersøkelse av tilfredshet med barnehage
 • Vurdering av instruktører
 • Fjerndaling: Foreldreopplevelse
 • Fjerndaling: Foreldreopplevelse - Impuls
 • Fjerndaling: Skoleansattesopplevelse
 • Fjerndaling: Skoleansattesopplevelse - Impuls
 • Fjerndaling: Studentopplevelse
 • Fjerndaling: Studentopplevelse - Impuls
 • Skoletilfredshet for foreldre

Generelle skjemaundersøkelsesmaler

 • Demografi
 • Hårpleie Salg Online Booking Skjema
 • Lagerbeholdning
 • Jobbsøknadsskjema
 • Møtebooking skjema
 • Møteplanlegger avstemning
 • Pre-Sales Meeting for Nye Bedrifter
 • Politisk valgavstemning
 • Restaurant tilbakemelding
 • Sportsmesterskapsavstemning
 • Planlegger sommerferie
 • Arbeidsplass seksuell trakassering: varslerskjema

Mal for ideelle organisasjoner

 • Styrevalg
 • Demografi
 • Donasjonsskjema
 • Tilbakemelding fra giver
 • Søknadsskjema for tilskudd
 • Rapport fra tilskuddmottaker
 • Innmelding i medlemskap
 • Utmelding av medlemskap
 • Medlemstilfredshet
 • Tilbakemelding fra museer
 • Tilfredshet i sportsklubben
 • Registrering av frivillige
 • Utmelding av frivillige
 • Registrering av frivillige
 • Frivillighetstilfredshet
 • Interesser og ferdigheter blant frivillige
 • Sextrakassering på arbeidsplassen
 • Sextrakassering på arbeidsplassen: varslerskjema

Personlige Undersøkelsesmaler

 • Julefilm-quiz
 • Invitasjon til fest
 • Politisk valgundersøkelse
 • Mesterskapsundersøkelse for sport
 • Planlegging av sommerfest

IT Undersøkelsesmal

 • IT Tilstredshet
 • Tilbakemelding om mobile apper
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Programvareutvikling
 • Feilrapporter og funksjonsforespørsler
 • Programvareutvikling - Avstemming av funksjonsforespørsler
 • Tilbakemelding om programvare
 • Tilbakemelding om webinars
 • Webinarregistrering
 • Nettstedets avslutning
 • Tilbakemelding om nettstedet
 • Tilbakemelding om nettstedavsnitt

Mal for medieundersøkelser

 • Bloggfedback
 • Magasinfedback
 • Mobil-app-tilbakemelding
 • Nett Promoter Score (NPS)
 • Nyhetsbrev-tilbakemelding
 • Podcast-tilbakemelding

Mal for medlemsundersøkelser

 • Magasin tilbakekobling
 • Innmelding
 • Utmelding
 • Medlemstilfredshet
 • Nyhetbrev-tilbakemelding
 • Tilfredshet for idrettsklubber

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig