Variabelversjoner

Om variabelversjoner

Det kan være mange grunner til at du må endre visse variabler etter at du har sendt undersøkelsen til respondentene dine. Her er noen av de viktigste anvendelsene:

Med variabelversjoner kan du lage en ny versjon av en eksisterende spørsmålsbakgrunnsvariabel som du kan endre og redigere, og bruke til å lage diagrammer, filtrer og data-serier.

Rediger svaralternativ etiketter

Du må kanskje endre svaralternativ etiketter i rapporten av flere grunner. For eksempel kan det være nødvendig med en lengre formulering for å formidle riktig betydning i en undersøkelse. Imidlertid kan lengre formuleringer gjøre rapportene rotete. Derfor kommer det veldig godt med å kunne forkorte etikettene som i eksemplet nedenfor.

screely-1660052954911.png

For å redigere svaralternativ etiketter, må du opprette en versjon av den eksisterende variabelen (spørsmål eller bakgrunnsvariabel) og legge til nye svaralternativer. For å opprette en variabelversjon må du:

 1. Gå til rapporten din og velg innstillinger i side-menyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Under data, klikk på variabler.
 3. Klikk på variabelen (spørsmål eller bakgrunnsvariabel) du vil redigere svaralternativene til, og velg legg til variabelversjon.
 4. Navngi variabelversjonen. Standard variabelnavn vil være "Versjon" etterfulgt av versjonsnummeret. Så din første versjon vil bli kalt "Versjon 1", den andre "Versjon 2" og så videre.
 5. Klikk på kategorier og klikk på legg til kategori -knappen. Kategorier splitter innsamlet data inn i grupper, som betyr at de fungerer som svaralternativer.
 6. Velg kriterier som vil definere kategorien og klikk på neste. For eksempelet ovenfor, vil vi opprette en kategori for hvert svaralternativ.
 7. Gi kategorien et navn og klikk på lagre. Dette er navnet som vil være synlig i diagrammer, filtre og dataserier. Med andre ord, dette er hvor du forkorter den opprinnelige etiketten.
 8. Kategorien din vil bli opprettet. For å opprette en ny, klikk på legg til kategori-ikonet () og følg trinn 5-7.
 9. Når du er ferdig med å legge til alle nødvendige kategorier, kan du bruke den nye variabelversjonen til å opprette diagrammer, filtre og dataserier.

Den nye variabelversjonen vil være tilgjengelig i alle rapporter basert på samme undersøkelse.

Slå sammen svaralternativer

Det finnes mange grunner til hvorfor du ønsker å slå sammen svaralternativer. For eksempel kan du ha et spørsmål/bakgrunnsvariabel som samler inn landene respondentene bor i, og du ønsker å gruppere dem etter kontinenter. Eller etter at du har bygget undersøkelsen, har to avdelinger blitt slått sammen og du ønsker å reflektere dette i rapporten.

screely-1660055585032.png

For å slå sammen et svaralternativ for en variabel, må du:

 1. Gå til rapporten din og velg innstillinger fra side-menyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet () for å åpne den.
 2. Under data, klikk på variabler.
 3. Klikk på variabelen (spørsmål eller bakgrunnsvariabel) du vil redigere svaralternativene for, og velg legg til variabelversjon.
 4. Navngi variabelversjonen. Standard variabelnavn vil være "Version" etterfulgt av nummeret for versjonen. Så din første versjon vil bli kalt "Version 1", den andre "Version 2" osv.
 5. Klikk på kategorier.
 6. Klikk på kategorien du vil slette og klikk velg. For eksempelet vil vi slette kategorien Selger i ovennevnte illustrasjon.
 7. Klikk på sletteikonet (DeleteIcon.png) for å slette kategorien.
 8. Klikk på den eksisterende kategorien som du vil slå sammen den slettede inn i, og velg rediger. For eksempelet ville vi redigere kategorien Markedsføring.
 9. Definer kategorien slik at den inkluderer all nødvendig data. Sørg for at markedsførings- og salgsdataene inkluderes i samme kategori.
  screely-1660056056765.png
 10. Når du er ferdig med å definere kategorien, klikker du på neste.
 11. Navngi kategorien og klikk lagre. Dette er navnet som vil være synlig i diagrammer, filtre, og data serier. For eksempelet ville vi kalle denne kategorien Markedsføring og salg.

Legg til spørsmål med numerisk inndatafelt i rapporter

Du kan visualisere dataene som samles inn med spørsmål om inndatafelt i rapporter. Tekst, numeriske, e-post- og tilpassede formater vil bli visualisert som åpne svar-diagrammer. Spørsmål om numerisk inndatafelt kan visualiseres som loddrette søylediagrammer, men det krever å jobbe med rapportvariabler.

For å illustrere dette bedre vil vi bruke et eksempel. La oss si at vi har bedt respondentene om å oppgi alderen sin og vi ønsker å dele disse numeriske inndataene i aldersgrupper, dvs. gruppere de innleverte aldersgruppene i forskjellige alderskategorier.

screely-1658136209914.png

I dette eksempelet skal vi opprette forskjellige aldersgrupper:

 • 20 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 - 69
 • 70 eller eldre

OPPRETTE EN VARIABELVISNING

Du må starte med å opprette en ny variabelvisning:

 1. Gå til rapporten din og velg innstillinger i side menyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet (BurgerMenu.png) for å åpne den først.
 2. Klikk på variabler.
 3. Klikk på det numeriske inndatafeltet og velg legg til variabelversjon.
 4. Variabelen vil få navnet til versjonsnummeret, men du kan endre variabelnavnet til noe du kan identifisere enkelt.
 5. Klikk på kategorier for å definere innholdet i variabelen, med andre ord, skal du angi verdiene du skal rapportere på.
 6. Klikk på plussikonet (GreyPlusIcon.png) for å begynne å definere kategoriene dine.
 7. Du har 6 alternativer for å definere kriteriene dine, og du kan legge til så mange som du trenger:
  • Lik
  • Mindre enn
  • Mindre enn eller lik
  • Større enn
  • Større enn eller lik
  • Fra/Til
  For å legge til aldersgruppen "20 - 29" vil kategorien se slik ut:
  screely-1658139295161.png
 8. Når du har definert kategorien, klikker du neste.
 9. Gi navn til kategorien din og klikk på lagre. Kategorinavnet er etiketten som vil vises i frekvenstabellene. For dette eksempelet ville denne kategorien bli kalt "20 - 29".
 10. Gjenta trinn 6 til 9 for å opprette alle kategoriene du trenger. Når du har lagt til alle kategoriene, ville du ha endt opp med noe lignende dette:
  screely-1658139478430.png
 11. Bruk omordne ikonet for å flytte kategoriene rundt.

LEGG TIL FREKVENS DIAGRAM

Nå som du har opprettet variabelvisningen din, kan du legge til diagrammer basert på det.

 1. Klikk på innhold på sidepanelet. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet (BurgerMenu.png) for å åpne den først.
 2. Klikk på legg til rapportelement-ikonet (BluePlusIcon.png) og velg frekvens.
 3. Når du velger variablene for diagrammet, kan du velge variabelvisningen du nettopp har opprettet. Variabelvisningens navn har formatet "Variabel / Spørsmålsnavn - Variantnavn", for eksempel "Alder? - Versjon 1".

  Hvis du har opprettet flere variabelvisninger på samme variabel, klikker du på pilen som tilsvarer variabelen og du vil kunne se listen over variabelvisninger du har opprettet.

 4. Når du har valgt variabelversjonen, klikker du legg til.
 5. Nå vil du ha noe som ligner på dette:
  screely-1658140874372.png

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig