Filtrer svar

Om Filtrering av Svar

Noen ganger trenger du å finne et spesielt svar eller en del av svarene for å sende påminnelser eller se dine planlagte invitasjoner. For eksempel kan du ønske å se på data fra Salgsavdelingen eller sende en påminnelse til de som ikke har besvart undersøkelsen din ennå. Uansett hvor spesifikke behovene dine er, kan du filtrere listen over svar.

Filtrer svar

For å filtrere svar, må du:

 1. Gå til undersøkelsen din og velge svar i sidefeltet. Hvis menyen er lukket, klikker du på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Klikk på filtrer-knappen for å åpne sidefeltmenyen for filtrering av svar.
 3. Du har følgende alternativer for å filtrere svar, og du kan legge til så mange filtre som nødvendig for å bore deg ned i svarene dine:
  • Søk etter respondentnavn eller e-postadresse: Skriv inn en e-postadresse eller et navn i søkefeltet.
  • Invitasjonsstatus: Filtrer etter planlagte invitasjoner eller invitasjoner der leveringen mislyktes.
  • Svarstatus: Filtrer etter svarstatusen.
  • Tidsperiode for siste oppdateringer: Filtrer etter tidsperioden basert på de siste oppdateringene av svaret.
  • Bakgrunnsvariabler: Filtrer etter undersøkelsens bakgrunnsvariabler du har opprettet.

   Du kan ikke filtrere ved hjelp av bakgrunnsvariabler som utvalgsliste eller dato.

  • Kategorier: Filtrer etter de kategoriene du har opprettet.
 4. Når du er ferdig med å legge til alle filtre, klikker du på apply-knappen for å filtrere svarlisten og lukke sidefeltmenyen for å redigere svar.

Filtrering av anonyme undersøkelser

Selv om undersøkelsen din er anonym, kan du fortsatt filtrere svarene. For å beskytte anonymiteten er det imidlertid visse begrensninger. Før vi går nærmere inn på disse, er det viktig å vite at variablene du kan filtrere svarene etter, faller inn i tre forskjellige kategorier:

  Personlig Følsomme Annet

Navn eller e-postadresse på respondenten

yes.png    
Invitasjonsstatus     yes.png
Svarstatus   yes.png  
Tidsperiode for siste oppdateringer   yes.png  
Bakgrunnsvariabler yes.png    
Kategorier yes.png yes.png  

Hvis du filtrerer svar etter personlige, følsomme eller andre variabler, eller en kombinasjon av disse, kan det potensielt true respondentenes anonymitet. For å beskytte anonymiteten, tar Enalyzer visse tiltak avhengig av hvilke filtervalg du gjør. Disse tiltakene påvirker hvilken respondentinformasjon du ser, samt hvilke handlinger du kan utføre for å administrere svarene dine.

De er detaljert beskrevet i tabellen nedenfor:

    Liste med navn Konsolidert liste Aksjoner (Slett/Påminn/Inviter/Tilbakestill) Skriv ut*
Filtre Antall respondenter        
Ufiltrert Mindre enn 6 yes.png   yes.png yes.png
Mer enn 6 yes.png   yes.png yes.png
Personlig eller personlig og andre Mindre enn 6 yes.png   yes.png  
Mer enn 6 yes.png   yes.png yes.png
Følsom og Følsom & Andre Under 6   yes.png yes.png yes.png
Over 6   yes.png yes.png yes.png
Andre Under 6 yes.png   yes.png  
Over 6 yes.png   yes.png yes.png
Personlig, Følsom og/eller Andre Under 6        
Over 6   yes.png yes.png yes.png

* Svarene er skrevet i tilfeldig rekkefølge for å beskytte anonymiteten

Kategorier faller under både personlige og følsomme, fordi disse er definert av deg og kan derfor inneholde en blanding av personlige og følsomme variabler.

Var denne artikkelen nyttig?

4 av 7 syntes dette var nyttig