Score-kalkulasjoner

Om poengberegninger

Poengberegninger er den perfekte funksjonen for å lage quizer, online bestillingsskjemaer og mer. Denne funksjonen gir deg muligheten til å anvende en beregning på svaralternativene til bestemte spørsmålstyper, for eksempel addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon kan gjøres gjennom hele undersøkelsen. Disse beregningene vil gi respondenten din en endelig poengsum ved slutten av undersøkelsen. Dette betyr at du kan summere opp resultatene for en quiz eller et testskjema samt utregne priser for bestillingsskjemaer.

Spørsmål Kompatible med Poengberegninger

Følgende spørsmålstyper er kompatible med poengberegning-funksjonen:

Legge til poengberegninger

For å legge til Poengberegninger i undersøkelsen din, må du bare:

 1. Gå til undersøkelsen din og klikk på det relevante spørsmålet.
 2. Klikk på innstillinger og aktiver beregninger-innstillingen.
 3. De følgende trinnene avhenger av spørsmålstypen.
  1. Dette gjelder for flervalgsspørsmål, rangeringsskalaer, bildevalg, Net Promoter Score® og anbefalingspoeng-spørsmål.

   1. Klikk på sette opp beregninger.
   2. Klikk på rullegardinmeny for å aktivere beregninger og velge svaralternativet du vil legge til beregningen til.
   3. Fra dropdown-menyen beregninger kan du velge mellom følgende operasjoner: legg til, trekke fra, multiplisere og dele.
   4. Når du har valgt operasjonen, legg til en verdi. Hvis du for eksempel har valgt "legg til" som operasjon, vil verdien du legger til bli lagt til respondentens poeng hvis de velger det svaralternativet.
   5. Du kan legge til så mange beregninger du trenger ved å gjenta disse trinnene.
   6. Når du er ferdig klikker du på lagre.
  2. Dette gjelder for matrisemulti-valg og matriserangeringsspørsmål.

   1. Klikk på pilen tilbake (GreyBackButton.png) for å gå tilbake til delspørsmålene.
   2. Klikk på delspørsmålet du vil legge til beregninger til.
   3. Klikk på sette opp beregninger.
   4. Fra dropdown-menyen beregninger kan du velge mellom følgende operasjoner: legg til, trekke fra, multiplisere og dele.
   5. Når du har valgt operasjonen, legg til en verdi. Hvis du for eksempel har valgt "legg til" som operasjon, vil verdien du legger til bli lagt til respondentens poeng hvis de velger det svaralternativet.
   6. Du kan legge til så mange beregninger du trenger ved å gjenta disse trinnene.
   7. Når du er ferdig klikker du på lagre.
 4. Du kan alltid se hvilke spørsmål som inneholder beregninger fra oversikten over undersøkelsens innhold:
  screely-1658181869146.png

Vis poengsum for respondentene

Du kan vise respondentene poengsummen underveis samt på slutten av undersøkelsen ved å bruke sammenflettingsfelter.

Alt du må gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din og klikk på tekstelementet, spørsmålet eller sluttsiden der du vil vise poengsummen.
 2. Klikk på spørsmålet eller tekstboksen og klikk på rullegardinmenyen sammenflettingsfelt.
  screely-1658182502245.png
 3. Velg poengsum variabelen fra rullegardinmenyen. 
 4. Dette vil sammenflette respondentenes poengsum i det tilsvarende tekstelementet eller spørsmålet.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 1 syntes dette var nyttig