WCAG 2.1 Overholdelse

Om WCAG 2.1-etterlevelse

Nettilgjengelighets-retningslinjene (WCAG) er en rekke retningslinjer for å gjøre nettkilder og nettsteder tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. De dekker ting som å skrive instruksjoner på tydelig språk, gi alternative tekster til bilder og sikre at alle kan navigere på nettsiden/applikasjonen med bare musen og skjermen.

Enalyzer Tilgjengelighetsrapport WCAG-utgave

Sammendrag

Enalyzer Cloud er et SaaS-produkt for gjennomføring av offentlige undersøkelser og innsamling og analyse av data. Applikasjonen består av to forskjellige deler. En del er for å skape innhold og er privat for konto-innehaveren. Den andre delen er for å svare på undersøkelser og er offentlig for alle brukere. Denne samsvarsanalysen gjelder den offentlig-visningsdelen av applikasjonen som heretter enkeltvis omtales som "applikasjonen".

Nettinnholdstilgjengelighetsretningslinjer 2.1 er organisert i tre samsvarsnivåer:

  • Nivå A - de mest grunnleggende funksjonene for nettinnholdstilgjengelighet.
  • Nivå AA - tar for seg de største og vanligste barrierene for funksjonshemmede brukere.
  • Nivå AAA - det høyeste (og mest komplekse) nivået av nettinnholdstilgjengelighet.

Vær oppmerksom på at det maksimale oppnåelige nivået varierer for de forskjellige suksesskriteriene.

Kriterier Maksimalt nivå Overholdelse
1.1 Tekstalternativer A Fullt
1.2 Tidsbaserte medier AAA Fullt
1.3 Tilpasningsdyktig AAA Fullt
1.4 Tydelig utfall AAA Delvis (nivå AA)
2.1 Tastaturtilgjengelig AAA Fullt
2.2 Nok tid AAA Fullt
2.3 Anfall og fysiske reaksjoner AAA Fullt
2.4 Navigerbart AAA Fullt
2.5 Inndata-moduser AAA Fullt
3.1 Lesbart AAA Fullt
3.2 Forutsigbart AAA Fullt
3.3 Inndatahjelp AAA Fullt
4.1 Kompatibelt AA Fullt

Referanse: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

1 Oppfattbart

1.1 Tekstalternativer Maksimalt nivå Overholdelse
1.1.1 Ikke-tekstlig innhold A yes.png

Disse kravene er fullt oppfylt.

1.2 Tidsbasert media Maksimalt nivå Overholdelse
1.2.1 Bare lyd og video (forhåndsinnspilt) A yes.png
1.2.2 Undertekster (forhåndsinnspilt) A yes.png
1.2.3 Audio-beskrivelse eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) A yes.png
1.2.4 Undertekster (Direkte) AA yes.png
1.2.5 Audio-beskrivelse (Forhåndsinnspilt) AA yes.png
1.3 Tilpasningsdyktige Maksimalnivå  Overholdelse
1.3.1 Informasjon og relasjoner AAA yes.png
1.3.2 Meningsfylt rekkefølge AAA yes.png
1.3.3 Sansemessige karakteristika AAA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

1.3.4 Orientering AA yes.png 1.3.5 Identifisere inndataformål AA yes.png 1.3.6 Identifisere formålet AAA yes.png

Disse kravene er helt oppfylt.

1.4 Tydelighet Maksimal nivå Overholdelse
1.4.1 Bruk av farge A yes.png
1.4.2 Lydkontroll A yes.png
1.4.3 Kontrast AA yes.png
1.4.4 Endre tekststørrelse AA yes.png
1.4.5 Bilder av tekst AA yes.png   1.4.6 Kontrast (forbedret) AAA     1.4.7 Lav eller ingen bakgrunnlyd AAA yes.png   1.4.8 Visuell presentasjon AAA     1.4.9 Bilder av tekst (uten unntak) AAA yes.png   1.4.10 Reflow AA yes.png   1.4.11 Kontrast uten tekst AA yes.png   1.4.12 Tekstavstand AA yes.png   1.4.13 Innhold ved svev/fokus AA yes.png

Disse kravene er delvis oppfylt.

2 Operativ

2.1 Tastaturnavigasjon Maksimal nivå Overholdelse
2.1.1 Tastaturtilgang A yes.png
2.1.2 Ingen tastaturfelle A yes.png
2.1.3 Tastatur (ingen unntak) AAA yes.png
2.1.4 Tegntast-genvägar A yes.png

Disse kravene er fullt oppfylt.

2.2 Tilstrekkelig tid Maksimal nivå Overholdelse
2.2.1 Justerbar tid A yes.png
2.2.2 Pause, stopp, skjule A yes.png
2.2.3 Ingen timing AAA yes.png 2.2.4 Avbrudd AAA yes.png 2.2.5 Gjenautentisering AAA yes.png 2.2.6 Tidsavbrudd AAA yes.png

Dette kravene er fullstendig oppfylt.

2.3 Beslag og fysiske reaksjoner Maksimalt nivå Overholdelse
2.3.1 Tre blinklys eller under terskelverdien A yes.png
2.3.2 Tre blinklys AAA yes.png
2.3.3 Animasjoner fra interaksjoner AAA yes.png

Dette kravene er fullstendig oppfylt.

2.4 Navigerbare Maksimalt nivå Overholdelse
2.4.1 Omgå blokkeringer A yes.png
2.4.2 Sideoverskrift A yes.png
2.4.3 Fokuseringsrekkefølge A yes.png
2.4.4 Lenkes formål A yes.png
2.4.5 Flere måter AA yes.png
2.4.6 Overskrifter og etiketter AA yes.png
2.4.7 Synlig fokus AA yes.png
2.4.8 Plassering AAA yes.png
2.4.9 Lenkens formål (kun lenke) AAA yes.png
2.4.10 Seksjons overskrifter AAA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

2.5 Inndata modaliteter Maksimum Nivå Overholdelse
2.5.1 Pekergester A yes.png
2.5.2 Avbrudd av peker A yes.png
2.5.3 Etikett i navnet A yes.png
2.5.4 Bevegelse aktivering A yes.png
2.5.5 Målstørrelse AAA yes.png
2.5.6 Samtidige inndata mekanismer AAA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

3 Forståelig

3.1 Lesbar Maksimalt nivå Overholdelse
3.1.1 Språk på siden

A yes.png
3.1.1 Språk på deler AA yes.png
3.1.3 Uvanlige ord AAA yes.png
3.1.4 Forkortelser AAA yes.png
3.1.5 Lesevanskelighetsnivå AAA yes.png
3.1.6 Uttale AAA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

3.2 Forutsigbar Maksimalt nivå Overholdelse
3.2.1 Fokus-tilstand A yes.png
3.2.2 På inndata A yes.png
3.3 Inndataassistanse Maximum Level Overholdelse
3.3.1 Feilidentifikasjon A yes.png
3.3.2 Merker eller instruksjoner A yes.png
3.3.3 Feilforslag AA yes.png
3.3.4 Feilforebygging (...)  AA yes.png
3.3.5 Hjelp AAA yes.png
3.3.6 Feilforebygging (alle) AAA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

3.2.3 Konsekvent navigasjon AA yes.png
3.2.4 Konsekvent identifikasjon AA yes.png
3.2.5 Endre ved forespørsel AAA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

4 Robust

4.1 Kompatibel Maksimalt nivå Kompatibilitet
4.1.1 Oppdeling A yes.png
4.1.2 Navn, rolle, verdi A yes.png
4.1.3 Statusmeldinger AA yes.png

Disse kravene er fullstendig oppfylt.

Var denne artikkelen nyttig?

2 av 2 syntes dette var nyttig